Hiilineutraali Pohjois-Savo kunnat kunniamaininta

Hiilineutraali Pohjois-Savo -työn parhaat käytänteet

Juhlan paikka! Hiilineutraali Pohjois-Savo -työ sai Kuntaliiton kunniamaininnan ilmastotyön alueellisesta edistämisestä. Pohjois-Savon ELY-keskukselle ja sen koordinoimalle Hiilineutraali Pohjois-Savo -työlle myönnettiin kunniamaininta kuntien ilmastotyön tukemisesta ja alueellisen ilmastotyön edistämisestä. Kunniamaininta myönnettiin Kuntien ilmastokonferenssissa Tampereella 31.5.2023. Kiitollisena tästä huomiosta, haluamme jakaa muillekin hyviä käytänteitämme.

Hiilineutraali-Pohjois-Savo -työn tuloksia 2020-2030:

18 tapahtumaa, 1000 osallistujaa
662 298 euron hankerahoitus
16 kiertotalouskokeilua
21 ilmastotekoja esillä videosarjassa
Maakunnallinen hiilitase

Pohjois-Savossa tehdään kunnianhimoista ilmastotyötä faktoihin perustuen ja osallistavasti

Kuntaliitto pitää tärkeänä alueellista tukea kuntien ilmastotyössä. Hiilineutraali Pohjois-Savo -työssä on pidetty kokonaisvaltaisesti esillä ilmastonmuutokseen hillinnän lisäksi myös ilmastonmuutokseen sopeutumista ja autettu kuntia tunnistamaan tärkeimpiä riskejä, Kuntaliiton Yhdyskunta ja ympäristö -yksikön johtaja Miira Riipinen kertoo kunniamaininnan perusteluista.

Lue koko tiedote kunniamaininnasta tästä linkistä (hiilineutraalipohjoissavo.fi).

Hiilineutraali Pohjois-Savo -työn hyviä käytänteitä

Pohjois-Savo tarvitsee uusia kiertotalouskokeiluja, siispä hankitaan niitä!

 • Pohjois-Savon kiertotalouskokeilut on esimerkki ketterien kokeilujen tukemisesta.
 • Etsimme syksyllä 2022 avoimen hankinnan kautta kiertotalouteen liittyviä kokeiluja toteutettavaksi Pohjois-Savon alueella.
 • Kokeiluhakuun saapui 16 tarjousta 14 eri tarjoajalta. Mukana oli ideoita karttasovelluksesta, verkkokoulutuksesta, jätehuoltopalveluiden kehittämisestä aina yritysten sparraukseen ja kiertotaloussuunnitelmien laatimiseen saakka.
 • Toteutukseen valittiin 3 kiertotalouskokeilua, joilla on selkeä linkitys Pohjois-Savon ilmastotiekarttaan sekä hyvät mahdollisuudet jäädä pysyviksi käytännöiksi.
 • Jokainen kokeilu sai 10.000 € hankintarahaa, jolla toteutettiin kiertotalouskokeiluja kevään 2023 aikana.
 • Valituissa kiertotalouskokeiluissa painottuu konkretia:
  1. Elävä säätiö vahvisti kiertotalouskokeilun myötä poistotekstiilin paikallista uusiokäyttöä. Toimenpiteinä ovat avoin ideakilpailu poistotekstiilien käyttöön, ideoiden palvelumuotoilu sekä kokeilun aikana rakennettava kumppanuusverkosto. Lue kokeilun esittely tästä linkistä.
  2. Jätekukko Oy toi kokeilussa biojätepalvelun lähelle asiakasta ja helpon tavan perustaa biokimppa. Jätekukko järjestää Kuopion ja Siilinjärven taajama-alueilla biokimppakiertueen, jossa palvelu tuodaan kotiovelle auttaen biojätekimpan perustamisessa yhdessä lähinaapureiden kanssa. Lue kokeilun esittely tästä linkistä.
  3. OC-System Oy:n kokeilussa tavoitteena oli korvata jauhemaalauslinjan suuri kaasulämmitteinen uuni nopealla lämmitysteknologialla, joka toimii lyhyen aikaa ja tehokkaasti. OC-System Oy valmistaa äänieristys- ja suojausrakenteita Joroisissa.

Kuntien on tärkeää tehdä hillintätoimenpiteiden lisäksi työtä ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi, laaditaan kuntiin riskikortit.

 • Keväällä 2023 Pohjois-Savon ELY-keskuksen koordinoimassa Hiilineutraali Pohjois-Savo –hankkeessa käynnistettiin työ, jossa laaditaan kunnille riskianalyysit ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Työhön valittiin kumppani koordinoimaan projektia ostopalveluna.
 • Työn avulla tuetaan maakuntaa ja kuntia varautumaan ja sopeutumaan ilmastonmuutokseen. Työn tavoitteena oli tunnistaa ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit alueella sekä kuntien ominaispiirteitä, jotka vaikuttavat ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Kuntakohtaisissa riskikorteissa on tunnistettu lisäksi keskeisimpiä toimenpiteitä ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. ​
 • Tietopohja maakuntaa koskevaan riskianalyysiin ja kuntakohtaisiin riskikortteihin saatiin aiempien selvitysten, haastattelujen, sopeutumistyötä käsittelevän webinaarin ja kahden työpajan avulla. Haastatteluihin, webinaariin ja työpajoihin osallistui kuntien, maakuntaliiton, ELY-keskuksen, tutkimus- ja koulutuslaitosten, alueellisten kehitysyhtiöiden ja paikallisten yritysten edustajia. ​
 • Työn toteutuksesta vastasi Ramboll Finland Oy työryhmänään Pirita Meskanen, Anna-Maria Rauhala, Essi Rännäli, Jenni Lemettinen, Samuel Rintamäki ja Meri Lampinen. ​
 • Työn tulokset ja riskikortit valmistuvat kesän 2023 aikana. Tässä vaiheessa voidaan jo todeta, että työ on lisännyt alueellista yhteistyötä ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja varautumiseksi sekä Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2030:n (KISS, mmm.fi) jalkauttamista alueelle.
 • Työn tuloksia on jo hyödynnetty Pohjois-Savon ilmastotiekartan päivittämisessä toukokuussa 2023.

Missä käy Pohjois-Savon ilmastokuhina? – No Pohjois-Savon ilmastofoorumissa!

 • Pohjois-Savon ilmastofoorumi kokoaa pohjoissavolaiset säännöllisesti yhteen ilmastoasioiden äärelle.
 • Tavoitteena on lisätä keskustelua ilmastoasioiden ympärillä sekä jakaa tietoa ilmastokysymyksistä.
 • Pohjois-Savon ilmastofoorumi on konsepti, jonka toimintaan kuuluu webinaareja, seminaareja, aamukahveja ja työpajoja. Toteutus tapahtuu verkossa, livenä ja hybridinä. Kaikki ovat tervetulleita!
 • Ilmastofoorumia on järjestetty keväästä 2020 lähtien. Kolmen vuoden aikana on pidetty 18 ilmastofoorumin tilaisuutta, joihin on osallistunut lähes tasan 1.000 henkilöä.
 • Viimeisin ilmastofoorumi pidettiin maaliskuussa kiertotalouden teemalla 170 henkilön voimin. Lue yhteenveto ja tutustu materiaaleihin tästä linkistä.

Kaiken takana on nain… tehokas viestintä.

 • Viestintää on tehty tavoitteellisesti ja vaikuttavasti omalla ilmeellä ja innostavalla otteella. Viestintä on nostettu merkittävään rooliin maakunnan ilmastotyössä ja siihen käytetään resursseja.
 • Omina viestintäkanavina toimii verkkosivusto, kuukausittainen uutiskirje ja Twitter-tili. Lisätukea tuovat Pohjois-Savon ELY-keskuksen viestintäkanavat. 
 • Viestinnän kotipesänä toimii www.hiilineutraalipohjoissavo.fi-sivusto, joka kokoaa yhteen maakunnan ilmastotyötä tuomalla esille alueella toimivien kuntien, yritysten, yhdistysten ja asukkaiden ilmasto- ja kiertotaloustekoja. Sivustolta löytyvään materiaalipankkiin on koottu maakunnan ilmastotiekartan lisäksi kuntien ilmasto-ohjelmat, tapahtumien aineistot, selvitykset ja raportit kuten maakunnan kiertotalouspotentiaaliselvitys. Materiaalipankkiin pääset tutustumaan tästä linkistä
 • Suosittua Pohjoissavolaisia ilmastotekoja –videosarjaa on toteutettu jo kaksi tuotantokautta. Videoilla pääsevät esille yritykset, kunnat ja yhteisöt, jotka kertovat, millaisia ilmastotekoja he ovat toteuttaneet omassa toiminnassaan. Videosarjaan pääset tutustumaan tästä linkistä
 • Hiilineutraali Pohjois-Savo on selvittänyt ja tuottanut luotettavaa tietoa maakunnan ilmasto- ja kiertotaloustyön tilanteesta erityisesti alue- ja kuntakohtaisesti. Pohjois-Savon kuntien hiilitaseista tilattu tarkempi laskelma on toiminut tausta-aineistona ilmastotiekartan laadinnassa. Kuntien kasvihuonekaasupäästöihin, hiilitaseeseen ja ilmastonmuutoksen paikallisiin vaikutuksiin pääset tutustumaan tästä linkistä. Tuorein tuotos on Pohjois-Savon kiertotalouspotentiaali, johon pääset tutustumaan tästä linkistä.
 • Viestintäkanavien kautta tuodaan paikallisille toimijoille säännöllisesti tietoa käynnissä olevista rahoitusmahdollisuuksista. 

Jaa julkaisu

Lisää kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *