kiertotaloudella kilpailukykyä Kiertotalous pohjois-savo

Pohjois-Savon kiertotaloustyössä on runsaasti potentiaalia – Viisi kehittämisen kärkeä johdattavat maakuntaa kohti kiertotaloutta

Pohjois-Savossa kiertotalous nähdään sekä luonnonvarojen kestävää käyttöä ohjaavana keinona että keskeisenä edellytyksenä tulevaisuuden kilpailukyvylle. Työn vauhdittamiseksi Pohjois-Savossa on tunnistettu viisi kehittämisen kärkeä sekä käytännön toimia, jotka tukevat alueellisen kiertotalouspotentiaalin hyödyntämistä.

Kiertotaloustyöllä on maakunnallisesti hyvät edellytykset

Kiertotalous on nostettu yhdeksi maakunnan kehittämisen painopisteistä ja se heijastuu vahvasti sekä alueen kuntien että organisaatioiden toimintaan. Pohjois-Savossa on erinomaiset edellytykset monipuoliseen kiertotalouden kehittämiseen kuntien välisistä pitkistä välimatkoista huolimatta. Näihin mahdollisuuksiin tarttuminen vaatii konkreettista toimintaa yrityksiltä ja kuluttajilta, jota voidaan ohjata hallinnollisin keinon tutkimalla, tukemalla, neuvomalla ja antamalla toimijoille painetta mm. uusilla hankintaohjeistuksilla.

Pohjois-Savon kiertotaloustoiminta on hyvällä tasolla jo nykyisellään. Kehittyvään alaan liittyy maakunnallisesti runsaasti potentiaalia ja uusia mahdollisuuksia, joihin meidän olisi tartuttava, toteaa ympäristöasiantuntija Hanne Siikström Pohjois-Savon ELY-keskuksen Hiilineutraali Pohjois-Savo -hankkeesta.

Pohjois-Savossa maakunnallisesti merkittävintä kiertotalouspotentiaalia löytyy sivuvirtojen jatkojalostuksen lisäksi kiertotaloutta tukevissa palveluissa ja muissa liiketoiminnoissa. Etenkin kuljetus- ja liikenne, maatalous ja rakentaminen näyttäytyvät toimialoina, joissa on vielä runsaasti hyödyntämätöntä kiertotalouspotentiaalia. Palvelualojen kehitykseen panostamalla voidaan puolestaan rakentaa täysin uusia liiketoimintamalleja, kuten erilaiset yhteiskäyttöpalvelut, jotka vähentävät resurssien käyttöä. Myös suunnittelu-, tutkimus- ja kehittämistoiminta ovat kiertotalouden näkökulmasta potentiaalisia aloja Pohjois-Savossa.

Kehitettävääkin vielä on!

Pohjois-Savossa on tunnistettu viisi kehittämisen kärkeä, jotka vievät alueellista kiertotaloustyötä eteenpäin. Maakunnassa kiertotalouden kehittämisessä korostuvat erilaiset datapohjaiset ratkaisut, biokaasuliiketoiminta sekä toimijoiden välinen verkostoituminen ja yhteistyö. Myös kunnilla ja muilla hallinnollisilla toimijoilla on tärkeä rooli kiertotalouden mahdollistajina. Kiertotalouden kehittämisen kärkien alle on lisäksi tunnistettu eri sektoreille yli 50 kiertotaloutta edistävää konkreettista toimenpidettä.

Kiertotalouden kehittämisen kärjet Pohjois-Savossa:
1. Datapohjainen kiertotalouden edistäminen,
2. Biokaasuliiketoiminta,
3. Yritysten tuki- ja yhteistyöverkoston rakentaminen,
4. Kiertotaloustoiminnan osallistava kehittäminen ja 
5. Kuntien ja muiden hallinnollisten toimijoiden toiminnan kehittäminen kiertotalouden mahdollistajiksi.
Lähde: Pohjois-Savon kiertotalouspotentiaaliselvitys 2023.

Kiertotalouteen panostaminen Pohjois-Savossa on ajankohtainen asia. Ilmastonmuutos, omavaraisuus ja kokonaisvaltainen kestävä kehitys ovat keskeisiä kansallisia teemoja, joihin liittyvä ohjaus, velvoitteet ja kehittyvä tarve tulevat kasvamaan lähivuosina. Ottamalla ennakoivan otteen tähän kehitykseen, voidaan Pohjois-Savossa paitsi varautua tuleviin muutoksiin myös tunnistaa uutta potentiaalia, johon tarttua muita nopeammin niin yritysten, ympäristön kuin yhteiskunnankin näkökulmasta. Tällä hetkellä merkittävä vahvuus ja tuki kiertotaloustyölle Pohjois-Savossa on alueen yritysten, kuntien ja asukkaiden yleinen tahtotila kiertotaloustoiminnan kehittämiseen.

Pohjois-Savon kiertotalouspotentiaalin selvitys valmistui tammikuussa 2023 

Pohjois-Savon kiertotalouden nykytilaa ja tulevaisuuden potentiaalia selvitettiin vuoden 2022 aikana Pohjois-Savon ELY-keskuksen koordinoimassa Hiilineutraali Pohjois-Savo -hankkeessa yhteistyössä Ramboll Finland Oy:n kanssa. Selvitystyö valmistui tammikuussa 2023. Selvityksessä perehdyttiin maakunnassa aiemmin laadittuihin selvityksiin, käynnissä oleviin kiertotaloushankkeisiin sekä tutkimus-, opetus- ja yritystoimikenttään. Tätä täydennettiin tilastollisilla tarkasteluilla, joissa keskityttiin kiertotalouden vaikuttavimpien osa-alueiden ja sivuvirtojen tunnistamiseen maakunnassa sekä liiketoimintapotentiaalien arvioimiseen. Lisäksi selvityksessä haastateltiin henkilöitä kuudestatoista (16) Pohjois-Savossa toimivasta organisaatiosta.

Selvityksen tuloksia tullaan hyödyntämään mm. alueen organisaatioiden kiertotaloustyön tukena sekä maakunnallisen ilmastotiekartan päivitystyössä.

Tutustu Pohjois-Savon kiertotalouspotentiaaliselvityksen aineistoihin


Jaa julkaisu