Mitä on ilmastonmuutokseen sopeutuminen?

Sopeutumisella vaikutetaan ilmastonmuutoksen seurauksiin. Kuten ilmastonmuutoksen hillinnässä, myös sopeutumisessa on tavoitteena toimiva yhteiskunta, jossa ilmastonmuutoksen negatiiviset vaikutukset ovat mahdollisimman pieniä. Samalla voidaan tarttua ilmastonmuutoksen positiivisiin mahdollisuuksiin. Aktiivisella sopeutumisella voidaan vähentää ilmastonmuutoksen aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia ihmisiin, luonnolle ja yhteiskunnan toiminnoille.
Sää-ja ilmastoriskiin vaikuttavat tekijät.

Kuva: Sää- ja ilmastoriskiin vaikuttavat tekijät. Kuvan lähde: ilmasto-opas.fi

Sopeutuminen Pohjois-Savossa

Pohjois-Savossa on tunnistettu ilmastonmuutokseen liittyviä ilmiöitä, jotka aiheuttavat merkittävimpiä sää- ja ilmastoriskejä alueella. Lisäksi alueen kunnille on laadittu riskikortit, joissa riskejä ja tarvittavia toimenpiteitä on tunnistettu kuntatasolla. Ilmastonmuutoksen riskianalyysit Pohjois-Savon kunnille on laatinut Ramboll Finland Oy yhteistyössä alueen kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Työ on tilattu vuonna 2023 Pohjois-Savon ELY-keskuksen koordinoimassa Hiilineutraali Pohjois-Savo -hankkeessa.

Lisätietoa ilmastonmuutokseen sopeutumisesta Pohjois-Savossa löytyy SUOMI-raportista.

Ilmastonmuutoksen ilmiöt_PS

Kuva: Ilmastonmuutoksen aiheuttamat merkittävimmät ilmiöt Pohjois-Savossa.

Pohjois-Savon maakunnan ja kuntien riskikortit

Pohjois-Savoon vaikuttavat merkittävimmät ilmastonmuutoksen ilmiöt, riskit ja tarvittavat toimenpiteet on tunnistettu maakunnan riskikorteissa. Lisäksi jokaiselle pohjoissavolaiselle kunnalle on laadittu oma riskikorttinsa, jossa on tunnistettu keskeisiä riskejä, toimenpiteitä ja kehityskohteita.

Riskikortit on saatavilla materiaalipankista.

Pohjoissavolaisia ilmastotekoja: yhteistyöllä ilmastoturvallisuutta ja luonnon monimuotoisuutta

Pohjoissavolaisia ilmastotekoja -videosarjassa kuopiolainen yrittäjä ja radiojuontaja Johannes Teppo etsii ilmastotekoja ympäri maakuntaa. Viimeisessä jaksossa Johannes perehtyy ilmastoturvallisuuteen ja luonnon monimuotoisuuteen, jotka liittyvät vahvasti myös ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.

Katso video Youtubesta (youtube.com)

Oppaita sopeutumiseen maa- ja metsätaloudessa

Savonia-ammattikorkeakoulun Ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto -hankkeessa on tuotettu kaksi opasta ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi maa- ja metsätaloudessa.

Maaperä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa -opas (Savonia.fi)
Metsätalouden varautuminen ilmastoriskeihin -opas (Savonia.fi)