Tule mukaan yhteiselle matkalle kohti hiilineutraalia Pohjois-Savoa.
Lue lisää

Hiilineutraali Pohjois-Savo -työ kokoaa yhteen maakuntamme ilmastotyötä. Rakennamme pohjoissavolaista verkostoa, jonka kanssa yhdessä kuljemme kohti kestävää ja vähähiilistä taloutta. Tervetuloa mukaan!

Hiilineutraalissa maakunnassa kasvihuonekaasupäästöt ilmaan ja hiilinielut ovat yhtä suuret. Jotta hiilineutraalius ja pian sen jälkeen hiilinegatiivisuus olisi mahdollista, päästöjä tulee vähentää ja hiilinieluja kasvattaa jatkuvasti. Samalla tulee varmistua siitä, että metsien ja maaperän hiilivarastot vahvistuvat. Pohjois-Savossa tähän on erinomaiset mahdollisuudet, kun jatkamme hyvin alkanutta ilmastotyötä.

Tule mukaan
Hiilineutraali Pohjois-Savo askeleet

Askeleita kohti hiilineutraalia Pohjois-Savoa

01

Ilmastofoorumissa keskustellaan

Ilmastotyötä tehdään yhdessä, kuulemalla mahdollisimman laajasti eri näkökulmia. Pohjois-Savon ilmastofoorumin avoimet tilaisuudet kokoavat toimijoita ja kasvattavat yhteistä ymmärrystä. Jotta voimme askeltaa kohti yhteisiä tavoitteita, on kyettävä hahmottamaan lähtötilanne ja toimittava avoimesti. 

02

Ilmastotiekartassa linjataan

Ilmastotyön yhteiset tavoitteet on kirjattu Pohjois-Savon ilmastotiekarttaanTiekartassa on tunnistettu maakuntamme vahvuudet ilmastotyössä, ja tuotu esille kuinka vahvuuksia hyödynnetään. Tavoitteena on, että kaikki voivat hyödyntää tiekarttaa omassa toiminnassaan. 

03

Verkkosivuille kootaan tietoa

Viestinnällä on iso merkitys ilmastotyön koordinoinnissa. Verkkosivut mahdollistavat yhden yhteisen paikan, jossa on aina tarjolla uusinta tietoa ja innostavaa materiaalia. Ilmastotyötä tehdään viimeisimpään tietoon perustuen – tätä tavoitetta tukee nämä ilmastotyön koordinointisivut. 

Lähtisitkö sinäkin mukaan ilmastotyöhön?

Ilmastotyötä voi tehdä jokainen pohjoissavolainen. Tule mukaan ilmastotyön verkostoihin, kuten ilmastofoorumin tilaisuuksiin ja aamukahveille sekä muihin tapahtumiin.

Liity mukaan