Yhdessä ja vaikuttavasti, tietoa ja kokemuksia jakaen.

Pohjois-Savossa ilmastotyötä tehdään yhdessä. Ilmastonmuutoksen hillintä sekä ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja varautuminen koskee kaikkia pohjoissavolaisia, asukkaista suuriin yrityksiin.

Jotta toimenpiteet olisivat mahdollisimman vaikuttavia ja kestävän kehityksen mukaisia, tarvitsemme yhteisiä tavoitteita, tietoa ja hyviä esimerkkejä. Tärkeimpiä ilmastotoimia Pohjois-Savossa ovat muun muassa:

  • fossiilisten polttoaineiden korvaaminen energiantuotannossa ja liikenteessä
  • liikenteen päästöjen vähentäminen kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta kasvattamalla
  • energia- ja materiaalitehokkuuden parantaminen rakentamisessa ja asumisessa
  • lannoituksen tarkentaminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen maataloudessa
  • metsien hiilensidonnan vahvistaminen
  • maaperän hiilivarastojen ylläpitäminen ja
  • kiertotalouden hyödyntäminen.

Maakunnan yhteiset tavoitteet on kirjattu toukokuussa 2021 hyväksyttyyn Pohjois-Savon ilmastotiekarttaan. Pohjois-Savon ilmastofoorumin tilaisuuksissa jaetaan tietoa ja esitellään ilmastotekoja eri sektoreilta. Materiaalipankista löytyy kootusti kaikki ilmastotyön materiaalit.

Pohjois-Savon ilmastotyö

Ilmastofoorumi

Pohjois-Savon ilmastofoorumi kokoaa pohjoissavolaiset yhteen vaihtamaan tietoa ja ajatuksia ilmastoasioita.

Pohjois-Savon ilmastofoorumin avulla lisätään vuorovaikutusta ilmastoasioiden äärellä ja kootaan yhteen maakunnan julkiset toimijat, järjestöt sekä oppi- ja tutkimuslaitokset. Kyseessä on alusta, joka mahdollistaa erilaiset tapahtumat ja työpajat, sekä erityisesti ajatusten- ja tiedonvaihdon. Pohjois-Savon ilmastofoorumi on kaikille avoin!

Pohjois-Savon ilmastofoorumi käynnistyi toukokuussa 2020. Ensimmäisessä foorumissa oli yli 100 ilmoittautunutta 40 eri organisaatiosta. Meille on tärkeää tehdä foorumista osallistujien näköinen ja kuulla näkökulmia monesta eri vinkkelistä.

Lue lisää

kristaps-grundsteins-phv0kzqMJyk-unsplash@2x

Pohjois-Savon ilmastotiekartassa määritetään tavoitteet ja painopisteet maakunnan ilmastotyölle ja polut tavoitteiden saavuttamiseksi.

Pohjois-Savon ilmastotiekartta laadittiin syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana yhteistyössä pohjoissavolaisten julkisten organisaatioiden, yritysten, yhdistysten, oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa. Ilmastotiekartassa on asetettu tavoitteet ja painopisteet Pohjois-Savon ilmastotyölle sekä kuvataan polkuja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ilmastotiekarttaa valmisteltiin laajassa yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa. Pohjois-Savon ELY-keskus järjesti syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana useita teematyöpajoja ja muita tilaisuuksia ilmastotiekartan laatimiseksi ja sidosryhmien kuulemiseksi.

Ilmastotiekartta on päivitetty keväällä 2023.

Lue lisää
Postilaatikot. Kuva: Canva-kuvapankki

Materiaalipankista löytyy kootusti Pohjois-Savon ilmastotyön materiaaleja. 

Materiaalipankissa on muun muassa maakunnan ilmastotilastoja, tapahtumien materiaaleja, selvityksiä ja julkaisuja sekä kuvia ilmastotyöstä. Materiaalipankista löytyy myös ilmastosanasto, johon on koottu keskeisimpiä ilmastotyössä käytettäviä termejä ja niiden kuvaukset. 

Puuttuuko materiaalipankista jotain keskeistä sisältöä? Ilmoita siitä meille yhteydenottolomakkeen kautta, kiitos! 

Materiaalipankkiin