Tiekartta_kuva_tie

Vuonna 2013 laadittu Savon ilmasto-ohjelma 2025 päivitetään Pohjois-Savossa ilmastotiekartaksi. Tiekarttaan kuvataan yhteisesti sovitut ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen tavoitteet ja painopisteet maakunnassa.

Tavoitteena on, että ilmastotiekartta valmistuu keväällä 2021 ja sen etenemistä seurataan vuosittain. Pohjois-Savon ilmastotiekartan laatimista varten on nimetty ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Pohjois-Savon maakuntajohtaja Marko Korhonen ja varapuheenjohtajana Pohjois-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja Pasi Patrikainen.

Ohjausryhmä

Tiekarttatyötä ohjaa 30-henkinen ohjausryhmä. Tutustu ohjausryhmän kokoonpanoon Yhteisö-sivulla.

Työpajat

Tervetuloa osallistumaan Pohjois-Savon ilmastotiekartan laatimiseen!

Maakuntaan rakentuu syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana ilmastotiekartta. Siihen kirjataan maakunnan yhteiset ilmastotavoitteet sekä ilmastotyön painopisteet. Tiekarttatyötä ohjaa ja johtaa nimetty ohjausryhmä, mutta valmisteluun kutsutaan kaikki halukkaat mukaan.

Kokoamme ilmastotiekartan sisältöjä syksyn ja alkuvuoden aikana avoimissa työpajoissa. Teemakohtaisiin työpajoihin ovat tervetulleita kaikki, joita aihe koskettaa tai kiinnostaa.

Työpajojen päivämäärät ja teemat:

Kaikki työpajat järjestetään verkon kautta klo 13-15. Ilmoittaudu mukaan avoimiin työpajoihin: www.webropol.com/s/ilmastopajat

Kommentoitavat aineistot

Työpajojen aineistoja pääsee kommentoimaan neljässä vaiheessa. Ensimmäisenä kommentoitavana ovat nuorten työpajan, metsätyöpajan sekä liikenne ja logistiikka -työpajan aineistot.

Kommentoitavat aineistot