Hiilineutraali Pohjois-Savo ilmastotiekartta ilmastotyö

Pohjois-Savon ilmastotiekartta päivitettiin ensimmäistä kertaa – Toimenpiteissä kiinnitetään enemmän huomiota kokonaiskestävyyteen


Pohjois-Savossa on tehty ensimmäiset päivitykset vuonna 2021 laadittuun ilmastotiekarttaan. Nyt ilmastotiekartan toimenpiteissä huomioidaan vahvemmin vihreä siirtymä, kiertotalous ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen.

Pohjois-Savossa todettiin olevan tarvetta maakunnallisen ilmastotiekartan päivittämiselle kahden toteutusvuoden jälkeen. Pohjois-Savon ilmastotiekartan päivityksen yhteydessä järjestettiin tapahtumia, toteutettiin kysely sidosryhmille, arvioitiin sisältöä ja kerättiin uutta tietoa. Uutta tietoa ja suosituksia toimenpiteiksi saatiin mm. Pohjois-Savon kiertotalouspotentiaalin selvityksestä ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen riskianalyyseista.

Pohjois-Savon ilmastotiekartan päivitykset on koottu Maakunnan yhteistyöryhmässä 21.6.2023 esiteltyyn ja hyväksyttyyn aineistoon.

Kuva: Pohjois-Savon ilmastotiekartan päivityksen yhteydessä järjestettiin tapahtumia, toteutettiin kysely sidosryhmille, arvioitiin sisältöä ja kerättiin uutta tietoa. Kuvan saa isommaksi klikkaamalla.

Uusia vihreän siirtymän, kiertotalouden ja sopeutumisen toimenpiteitä

Ilmastotiekartan päivityksen yhteydessä ilmastotiekartan viidelle painopisteelle laadittiin yhteiset toimenpiteet, jotka koskevat kaikkia sektoreita. Kaikkiaan näitä uusia yhteistä toimenpiteitä on 11. Näissä toimenpiteissä huomioidaan entistä vahvemmin alueellinen yhteistyö ja ilmastoviestintä.

Lisäksi ilmastotiekarttaan lisättiin kaikkiaan 11 uutta sektorikohtaista toimenpidettä. Sektoritoimenpiteissä on huomioitu nyt vahvemmin vihreä siirtymä, puhtaat ja polttoon perustumattomat energiantuotantomuodot sekä kiertotalous. Lisäksi ilmastotiekartan viimeiseen, erityissesti ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevaan painopisteeseen lisättiin useita toimenpiteitä. Näissä toimenpiteissä on huomioitu ensistä laajemmin luontokadon torjunta, ilmastoturvallisuus ja huoltovarmuus. Ilmastotiekartassa toimenpiteet on jaettu kuudelle sektorille, jotka ovat:

  • maa- ja metsätalous
  • liikenne ja logistiikka
  • energia- ja vesihuolto
  • elinkeinot
  • ruoka, kuluttaminen ja jätehuolto sekä
  • aluesuunnittelu, rakentaminen ja asuminen.
Pohjois-Savon ilmastotiekartan infograafi: tavoitteet, toimenpiteet ja päästöt
Kuva: Pohjois-Savon ilmastotiekartan pääasiallinen sisältö, seuranta ja kasvihuonekaasupäästöjen lähtötilanne. Kuvan saa suuremmaksi klikkaamalla sitä. Kuvan saa isommaksi klikkaamalla.

Ilmastotiekartan päivitykset tehdään näille verkkosivuille kesän 2023 aikana. Pohjois-Savon ilmastotiekartan seurantaraportti 2023 löytyy materiaalipankista.

Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) hyväksyi ilmastotiekartan päivityksen kokouksessaan 21.6.2023, Vuosina 2022–2023 indikaattoritietojen kokoamisesta ja ilmastotiekartan päivityksen koordinoinnista on vastannut Pohjois-Savon ELY-keskuksen hallinnoima Hiilineutraali Pohjois-Savo -hanke. Päivitys- ja seurantatiedot on käsitelty Pohjois-Savon ilmasto-, kiertotalous- ja biotalousryhmässä kevään 2023 aikana.


Jaa julkaisu

Lisää kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *