hankinta ilmastoteot Kiertotalous kokeilut

Kiertotalouden kokeiluja etsitään Pohjois-Savossa. Jaossa 32 000 euroa, tarjoa ideaasi!

Pohjois-Savo tarvitsee uusia kiertotaloustekoja. Tarjoa meille kokeiluideaasi!

Pohjois-Savon kiertotalouskokeilut on avoin hankinta, jossa nimen mukaisesti etsitään kiertotalouteen liittyviä kokeiluja toteutettavaksi Pohjois-Savon alueella. Teemme tarjousten perusteella hankintoja, jotka linkittyvät Pohjois-Savon ilmastotiekartan toteutumiseen. Kokeiluja rahoittaa Hiilineutraali Pohjois-Savo -hanke, jota koordinoi Pohjois-Savon ELY-keskus.

Kokeiluideaa voi tarjota mikä tahansa organisaatio, jolla on Y-tunnus (yritys, toiminimi, säätiö, kunta, järjestö…). Kokeilut toteutetaan hankintana, joten niistä jätetään tarjous hankintailmoitukset.fi -sivustolle julkaistuun tarjouskilpailuun. Kilpailutus on auki 12.10.2022 klo 16.00 saakka. Tarjouspyyntö löytyy kokonaisuudessaan täältä: Linkki tarjouspyyntöön (hankintailmoitukset.fi)

Millä summilla kokeiluja rahoitetaan?

Tavoitteena on hankkia 3-5 kokeilua, joista yhden kokeilun hankintahinta voi olla maksimissaan 10 000 € (Alv 0). Kokeiluihin on yhteensä käytössä 32 000 € (alv 0).

Millaisia kokeiluideoita haetaan?

Kokeilulla tulee olla selkeä yhteys Pohjois-Savon ilmastotiekartan toteuttamiseen. Kokeilun tulee liittyä yhteen tai useampaan Suomen tiekartta kiertotalouteen -selvityksen (Sitra) painopistealueesta:

 1. Kestävä ruokajärjestelmä: Kuluttajat valitsevat ruokaa, joka on tuotettu alkutuotannosta lähtien raaka-aineita viisaammin käyttäen. Päästöt ja resurssien kulutus on pienempää.
 2. Metsäperäiset kierrot: Biokiertotalous on Suomen vahvuus korkealuokkaisen metsätalouden ja teollisuuden ansiosta. Kilpailukyky nousee uusilla kaupallisilla tuotteilla, palveluilla, yhteistyömalleilla ja digiteknologialla.
 3. Tekniset kierrot: Neitseellisten raaka-aineiden vähäinen käyttö rakentaa kilpailuetua. Materiaalien ja tuotteiden elinkaarien pituuksien sekä uudelleenkäytön mahdollisuuksien maksimointi.
 4. Liikkuminen ja logistiikka: Liikkuminen kehittyy saumattomaksi, älykkyyttä ja fossiilittomia polttoaineita hyödyntäväksi. Uudelle tasolle vievät liikkuminen palveluna, jakamistalous ja optimoidut sekä puhtaat kuljetukset.
 5. Yhteiset toimenpiteet: Systeemiseen muutokseen tarvitaan lainsäätäjää, yrityksiä, yliopistoja ja tutkimuslaitoksia, kuluttajia ja kansalaisia sekä elinvoimaisia alueita. Viestintä ja monimuotoinen vuorovaikutus on erityisen tärkeää yhteisten toimenpiteiden toteutumiseksi.
 6. Energia: Energiatehokkuutta parantamalla voidaan säästää energiaa ja käyttää energiantuotantoresurssit mahdollisimman tehokkaasti. Fossiilisten energialähteiden korvaaminen kestävillä vaihtoehdoilla sekä energian rooli muiden toimialojen kiertotalouden mahdollistamisessa.

Millä perusteilla kokeilut valitaan?

Kokeilun tarjoamista varten laaditaan työsuunnitelma. Työsuunnitelmat arvioidaan seuraavien kriteerien mukaan:

 1. Kokeilun yhteys Pohjois-Savon ilmastotiekarttaan
 2. Kokeilun vaikuttavuus kiertotalouteen tai ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen sekä toteuttajan toimintaan
 3. Kokeilun uutuusarvo ja innovatiivisuus Pohjois-Savossa
 4. Kokeilun skaalatavuus ja toistettavuus
 5. Kokeilun mahdollisuus jäädä pysyväksi käytännöksi
 6. Kokeilun hinta

Mitä kokeilun tarjoajalta vaaditaan?

Tarjousta varten laaditaan työsuunnitelma, joka sisältää vähintään seuraavat tiedot:

 • Kokeilun esittely
 • Kokeilun linkitys Pohjois-Savon ilmastotiekarttaan
 • Kokeilun tavoitteet
 • Kokeilun toteutustapa vaiheittain
 • Mahdollisten kohderyhmien osallistaminen kokeiluun (mikäli soveltuu kokeiluun)
 • Arvio kokeilun vaikuttavuudesta
 • Suunnitelma toteuttamisen aikataulusta ja arvio käytetyistä työtunneista
 • Lyhyt kuvaus toteuttajasta ja mahdollisista alihankkijoista
 • Karkea kustannusrakenne, joka sisältää mahdollisen omarahoitusosuuden

Valittujen kokeilujen toteuttajilla on velvollisuus raportoida kokeilun etenemisestä ja tuloksista. Toteuttaja sitoutuu kirjoittamaan vähintään yhden artikkelin www.hiilineutraalipohjoissavo.fi -verkkosivuille sekä esittelemään kokeilun tuloksia meidän tapahtumissa. Kokeilun toteuttaja laatii kokeilusta tiiviin loppuraportin, joka on julkinen dokumentti. Valittujen kokeilujen toteuttajien kanssa laaditaan hankintasopimus.

Millä aikataululla kokeilut toteutetaan?

Kriteerit on laadittu kesä-elokuussa 2022. Kokeiluhaku on avattu syyskuussa 2022. Päätös rahoitettavista kokeiluista tehdään lokakuussa 2022. Kokeilujen toteutus tapahtuu marraskuun 2022 ja kesäkuun 2023 välissä. Kokeiluista raportoidaan heinäkuussa 2023, jolloin kokeilujen tulee olla myös valmiita.

Miten tarjota omaa idea?

Kokeilua voi tarjota mikä tahansa organisaatio, jolla on Y-tunnus. Kokeilut toteutetaan hankintana, joten organisaation tulee jättää tarjous hankintailmoitukset.fi -sivustolle julkaistuun tarjouskilpailuun. Kilpailutus on auki 12.10.2022 klo 16.00 saakka.

Katso tarjouspyyntö alla olevasta linkistä ja jätä tarjous!

Lisätietoja

Saara Karkulahti
saara.karkulahti(at)ely-keskus.fi, p. 050 390 2765
Projektipäällikkö, Hiilineutraali Pohjois-Savo
Pohjois-Savon ELY-keskus


Jaa julkaisu

Lisää kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *