Hiilineutraali Pohjois-Savo ilmastotyö

Pohjois-Savon ilmastotyön vuosi 2021

Vuosi 2021 lähestyy loppuaan ja on hyvä hetki pysähtyä pohtimaan, millaisia kokemuksia ja onnistumisia ilmastotyön äärellä on koettu kuluneen vuoden aikana.

Strateginen ilmastotyö vahvistui

Vuosi 2021 on ollut monella tapaa merkittävä pohjoissavolaisessa ilmastotyössä. Tavoitteellinen ja päämäärätietoinen strateginen ilmastotyö on ottanut isoja askeleita eteenpäin niin maakunnallisella, seudullisella ja kunnallisella tasolla kuin organisaatiotasolla. Vuoden aikana olemme laatineet yhteistyössä alueen kuntien, yritysten sekä tutkimus- ja oppilaitosten kanssa maakunnallisen ilmastotiekartan. Samaan aikaan ilmastotiekartan kanssa maakunnassa on valmisteltu ja valmistunut kaksi seudullista ilmasto-ohjelmaa ja kahdeksan kunnallista ilmastosuunnitelmaa. Lisäksi monet yritykset ovat laatineet omia ilmasto- ja ympäristötavoitteitaan.

Ilmastotiekartta,- ohjelmat ja suunnitelmat viitoittavat maakunnan yhteistä tietä kohti hiilineutraaliutta ja määrittelevät yhteiset tavoitteet, painopisteet ja toimenpiteet ilmastotyölle. Strateginen ilmastotyö osoittaa sitä tahtotilaa, joka meillä pohjoissavolaisilla on ilmastonmuutoksen taklaamiseksi.

Antoisaa ja aktiivista yhteistyötä

Pohjois-Savossa ilmastotyötä tehdään yhdessä ja osallistaen. Kulunut vuosi on ollut myös tässä suhteessa onnistunut. Vuosi on pitänyt sisällään antoisaa yhteistyötä toimijoiden välillä ja maakunnalliset ilmastotyön verkostot ovat vahvistuneet. Ilmastotiekartan valmistelun yhteydessä olemme rakentaneet maakuntaan ilmasto- ja kiertotaloustoimijoiden verkostoa, joka yhdessä kulkee kohti kestävää ja vähähiilistä taloutta. Lisäksi lähes 30 organisaatiota maakunnassa on saanut Pohjois-Savon ELY-keskuksen myöntämän Mukana yhteisellä polulla -yhteisötunnuksen.

Vaikuttavia ilmastotekoja

Jokainen pohjoissavolainen voi olla mukana rakentamassa ilmastoystävällisempää ja kestävämpää maakuntaa. Vuoden 2021 aikana mukava joukko organisaatioita ja toimijoita onkin osallistunut maakunnallisen ilmastotyön parissa ilmastofoorumeihin, -aamukahveille ja työpajoihin. Näissä tilaisuuksissa on kuultu uusinta tutkimustietoa eri teemoista ilmastonmuutoksen näkökulmasta sekä jaettu runsaasti hyviä oppeja alueella toteutetuista ilmastoteoista.

Vuonna 2021 toteutettu Pohjoissavolaisia ilmastotekoja -videosarja kertoi myös hyviä esimerkkejä maakunnassa toteutetuista vaikuttavista ilmastoteoista. Kolmeosaisessa videosarjassa nähtiin ilmastotekoja mm. puurakentamisen, viisaan liikkumisen, kestävän energian tuotannon ja käytön, vastuullisen ruoan sekä kiertotalouden parista eri puolilta Pohjois-Savoa.

Mitä ensi vuonna on luvassa?

Marraskuussa 2021 Pohjois-Savon ELY-keskus käynnisti Pohjois-Savon liiton rahoittaman Hiilineutraali Pohjois-Savo -hankkeen, jossa jatketaan maakunnan yhteistä ilmastotyötä. Hankkeella tuetaan Pohjois-Savon ilmastotiekartan toteutus- ja seurantatyötä sekä vahvistetaan alueellisten ilmastoverkostojen toimintaa. Lisäksi hankkeessa tullaan sukeltamaan entistä syvemmälle ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja kiertotalouden tematiikkaan. Hankkeen myötä luvassa on verkostoyhteistyötä, työpajoja, uutta tietoa ja oppeja sekä lisää vaikuttavia ilmastotekoja Pohjois-Savon hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi.

Hyvää joulua, ja tervetuloa mukaan ilmastotyöhön taas ensi vuonna!

Ilmastokatsaus 2021

Lisätietoja:


Jaa julkaisu