Hiilineutraali Pohjois-Savo ilmastotiekartta

Pohjois-Savon ilmastotiekartta valmistui – hiilineutraaliutta tavoitellaan vuoteen 2035 mennessä

Pohjois-Savon ilmastotiekartta on valmistunut. Tiekarttaan on koottu maakunnan tärkeimmät ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen toimenpiteet. Pohjois-Savossa tavoitellaan hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi ilmastotiekartan kokouksessaan maanantaina 17.5.2021.

Pohjois-Savossa tavoitellaan hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 80 % vuoteen 2035 mennessä vuoden 2007 tasosta. Jäljelle jäävät päästöt tulee sitoa tai kompensoida kestävästi. Ilmastotiekartta ohjaa tärkeimpien toimenpiteiden toteuttamiseen ilmastonmuutoksen hillinnässä ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

Ratkaisujen hakeminen ilmastoasioissa lähtee mielestäni kyvystämme uusiutua. Tärkeä kysymys maakunnallemme onkin, miten luonnonvarojen käyttöön pohjaavat elinkeinot saadaan tuottamaan ratkaisun avaimia globaaleihin haasteisiin. Uusiutuminen tuo meille uusia mahdollisuuksia. Meillä on tarjota puuta, mineraaleja, lähiruokaa, puhtaita teknologioita ja ennen kaikkea huippuosaamista, joka täytyy tehdä maailmalle paremmin näkyväksi,

Pohjois-Savon maakuntajohtaja Marko Korhonen toteaa.

Pohjois-Savoon on päätetty perustaa myös ilmasto-, bio- ja kiertotalousryhmä, jonka yhtenä tehtävä tulee olemaan tiekartan toimeenpanon tukeminen sekä tiekarttaan kirjattujen toimenpiteiden etenemisen seuranta. Tiekarttaa on valmisteltu laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa syksyn 2020 sekä talven ja kevään 2021 aikana. Ilmastotiekartan luonnos on ollut julkisesti kommentoitavana hiilineutraalipohjoissavo.fi-verkkosivuilla 15.3.–8.4.2021.

Ilmastotiekartta ohjaa hillintä- ja sopeutumistyötä

Pohjois-Savon ilmastotiekartan painopisteinä ovat vahva ilmastokulttuuri, kiertotalous, hiilensidonta, puhdas energia sekä ilmastoturvallisuuden ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Toimenpiteet on jaettu kuuteen sektoriin: 1. maa- ja metsätalous, 2. liikenne ja logistiikka, 3. energia- ja vesihuolto, 4. teollisuus, 5. ruoka, kuluttaminen ja jätehuolto sekä 6. aluesuunnittelu, rakentaminen ja asuminen.

Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöistä suurin osa syntyy tieliikenteestä (26 %), lämmityksestä (21 %) ja maataloudesta (20 %). Päästöt ovat vähentyneet vuosina 2007–2018 noin 30 %. Päästöt ovat laskeneet erityisesti energiasektorilla, jossa fossiilisten polttoaineiden käyttö on vähentynyt voimakkaasti.

Ilmastotyössä tarvitaan monipuolisia toimenpiteitä sekä laajaa yhteistyötä. Päästöjen vähentämisen lisäksi meidän tulee huolehtia hiilen sidonnasta ja varastoinnista metsiin, maaperään ja puutuotteisiin. Lisäksi maakunnassa tulee varautua paremmin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, kuten sään ääri-ilmiöiden yleistymiseen,

ilmastoasiantuntija Tapio Kettunen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta sanoo.

Ilmastotiekartta on luettavissa Hiilineutraali Pohjois-Savo -verkkosivuilla. Maakunnallisen ilmastotiekartan laadintaa on koordinoinut Pohjois-Savon ELY-keskuksen Hiilineutraali maakunta – Pohjois-Savo (HIMA) -hanke, jonka toteutusaika on 1.1.2020–30.10.2021.

Ilmastotiekartan taustaraportti on luettavissa materiaalipankissa.

Lisätietoja

Ilmastoasiantuntija Tapio Kettunen, Pohjois-Savon ELY-keskus, 029 502 6710
Projektityöntekijä Hanne Siikström, Pohjois-Savon ELY-keskus, Hiilineutraali maakunta – Pohjois-Savo (HIMA) -hanke, 029 502 6075

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Jaa julkaisu