ilmastoohjelma ilmastotyö

Vahva ja tavoitteellinen ilmastotyö jatkaa rakentumistaan Pohjois-Savossa

Toukokuussa 2021 valmistui Pohjois-Savon yhteinen maakunnallinen ilmastotiekartta. Lähes samaan aikaan Keski-Savon ja Ylä-Savon alueille on valmisteltu seudullisia ilmasto-ohjelmia. Lisäksi alueiden kunnat ja kaupungit ovat valmistelleet omia kuntakohtaisia toimenpidesuunnitelmiaan. Nyt Keski-Savon alueelta Joroinen ja Varkaus sekä Ylä-Savon alueelta Iisalmi ovat niiden kuntien joukossa, joilla on omat suunnitelmansa ilmastotyön edistämiseksi.

Seudulliset ilmasto-ohjelmat määrittelevät yhteiset ilmastotavoitteet 

Keski- ja Ylä-Savon kunnat laativat parhaillaan seudullisia ilmasto-ohjelmia. Seudullisissa ohjelmissa määritellään alueen kuntien ja kaupunkien yhteiset painopisteet ja päästövähennystavoitteet. Keski-Savon kuntien (Joroinen, Leppävirta, Pieksämäki, Varkaus) seudullisen ilmasto-ohjelman mukaan Keski-Savo tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Tämä saavutetaan vähentämällä kasvihuonepäästöjä 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta. Loput päästöt kompensoidaan tai sidotaan hiilinieluihin. Keski-Savon kunnista ja kaupungeista Joroinen ja Varkaus ovat jo sitoutuneet tukemaan yhteisiä tavoitteita.

Ylä-Savon seudullinen ilmasto-ohjelma on ollut myös alueen kuntien (Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi ja Vieremä) lautakuntien ja hallitusten käsittelyssä kevään aikana. Seuraavaksi ohjelma on lähdössä kaikissa seitsemässä kunnassa valtuustojen käsiteltäväksi. Tavoitteena on, että ohjelma valmistuu kuluvan vuoden aikana.

Kuntakohtaiset suunnitelmat täydentävät seudullista ilmastotyötä

Seudullisia ilmastotavoitteita täydentävät kuntien omat ilmaston toimenpidesuunnitelmat, joissa asetetaan tavoitteiden lisäksi konkreettiset toimenpiteet ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi sekä mittarit toimenpiteiden toteutumisen seurantaan. Tavoitteita ja toimenpiteitä ohjaavat kuntien omat strategiset painopistealueet. Kuntakohtaiset ilmastosuunnitelmat on nyt hyväksytty Joroisissa ja Varkaudessa sekä Iisalmessa.

Joroisissa kunnan ilmasto-ohjelman painopisteet painottavat kestävää energiantuotantoa ja -kulutusta, ympäristöystävällistä liikkumista, elinvoimaista maataloutta, metsien roolia hiilinieluna ja hyvinvoinnin lähteenä sekä kiertotaloutta ja materiaalitehokkuutta.

Varkauden kaupungin ilmastotyön painopisteet puolestaan keskittyvät energiankäytön ja tieliikenteen tehostamiseen sekä kierto- ja biotalouden kehittämiseen. Tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta, tehostaa materiaalien kiertoa, luoda uutta yritystoimintaa sekä vahvistaa alueen elinvoimaa.

Iisalmen kaupungin ilmastosuunnitelmassa toimenpiteet on jaettu viiteen painopistealueeseen, jotka kytkeytyvät 1. energiantuotantoon ja -kulutukseen, 2. liikkumiseen ja yhdyskuntarakenteeseen, 3. materiaalitehokkuus ja kierrätykseen, 4. maatalouteen, ruokaan ja metsiin sekä 5. vesiasioihin.

Ilmasto-ohjelmien avulla ympäristö- ja ilmastoasioihin liittyvät toimenpiteet saadaan osaksi kunnan strategiaa ja päätöksentekoa. Ohjelmilla pyritään saamaan myös kunnan yritykset, yhteisöt ja kuntalaiset mukaan yhteiseen ilmastotyöhön. 

Joroisten kunnan sekä Varkauden ja Iisalmen kaupunkien ilmasto-ohjelmat ovat luettavissa Materiaalipankissa sekä pian myös kuntien omilla verkkosivuilla.

Myös muut Keski- ja Ylä-Savon kunnat saavat omat ilmastosuunnitelmansa

Useat Keski- ja Ylä-Savon kunnat saavat omat ilmastosuunnitelmansa vielä tämän vuoden aikana. Pieksämäellä ja Leppävirralla kuntien kunnanhallitukset käsittelivät sekä Keski-Savon seudullista ilmasto-ohjelmaa että kuntakohtaista suunnitelmaa toukokuussa. Pieksämäellä ja Leppävirralla ohjelmat jatkavat eteenpäin valtuustokäsittelyyn kesäkuun aikana.  Myös Ylä-Savossa ilmastotyö etenee, kun seudullinen ilmasto-ohjelma menee kuntien valtuustojen käsittelyyn. Iisalmen lisäksi Kiuruvedelle, Lapinlahdelle ja Vieremälle valmistellaan myös parasta aikaa kuntakohtaisia ilmastosuunnitelmia, joissa määritellään painopisteet ja tavoitteet kuntien ilmastotyölle.

Keski- ja Ylä-Savon seudullisia ilmasto-ohjelmien sekä kuntakohtaisia toimenpidesuunnitelmien laadintaa koordinoi Kestävän energiankäytön, materiaalitehokkuuden ja ilmaston seudullinen toimintasuunnitelma (KESTO) -hanke (kestosavo.fi).

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Laura Leppänen, Navitas Kehitys Oy, laura.leppanen(a)navitas.fi, p. 044 756 4230
Projektivastaava Jaakko Lappalainen, Navitas Kehitys Oy, jaakko.lappalainen(a)navitas.fi, p. 044 306 3580
Projektivastaava Kirsi Savolainen, Iisalmen kaupunki, kirsi.savolainen(a)iisalmi.fi, p. 040 584 0803


Jaa julkaisu