Hiilineutraali Pohjois-Savo ilmastotyö Kiertotalous

Hiilineutraali Pohjois-Savo -hanke 2021–2023 tukee maakunnallista ilmastotyötä

Pohjois-Savon ELY-keskuksen koordinoima Hiilineutraali Pohjois-Savo -hanke vie eteenpäin maakunnan toimijoiden yhteistä ilmastotyötä. Lisäksi hanke nivoo kiertotalouden mukaan alueen ilmastoratkaisuihin. Hanke saa rahoitusta Pohjois-Savon liiton aluekehitysrahastosta ja maakunnallisesta kehittämisrahastosta.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen koordinoimassa Hiilineutraali Pohjois-Savo -hankkeessa tuetaan keväällä 2021 valmistuneen Pohjois-Savon ilmastotiekartan toteutus- ja seurantatyötä. Hankkeella vahvistetaan myös maakunnallista ilmasto- ja kiertotalousverkoston toimintaa. Vaikuttava alueellinen ilmasto- ja kiertotaloustyö vaatii toteutuakseen laajaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Yhteistyön lisäksi maakunnallisen ilmasto- ja kiertotaloustyön onnistumisen yksi edellytys on avoin, aktiivinen ja koordinoitu viestintä.

– Ilmasto- ja kiertotaloustyössä keskeistä on ajantasaisen ja luotettavan tiedon välittäminen sekä vaikeiden asioiden ymmärrettäväksi tekeminen. Hanke vastaa näihin tarpeisiin monipuolisella ja monikanavaisella viestinnällä, sanoo ilmastoasiantuntija Tapio Kettunen.

Hankkeella tuetaan myös alueellista ilmastonmuutokseen sopeutumista hankkimalla ostopalveluina alueen kunnille selvitykset ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja tarvittavista toimenpiteistä. Lisäksi hankkeessa tuotetaan tietoa maakunnallisen kiertotaloustyön edistämiseksi ja toteutetaan kiertotalouden kokeiluja, joilla tuetaan elinkeinoelämän ja kuntien valmiuksia kiertotalouteen siirtymisessä.

– Sitomalla ilmasto- ja kiertotaloustyötä yhteen voimme entistäkin vaikuttavammin kantaa vastuutamme ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen sekä luonnonvarojen riittävyyteen liittyvissä kysymyksissä koko maakunnan tasolla, toteaa hankkeen projektipäällikkö Hanne Siikström.

Pohjois-Savon liitto rahoittaa juuri käynnistynyttä hanketta noin 400 000 eurolla Euroopan aluekehitysrahastosta ja maakunnallisesta kehittämisrahastosta. Hankkeen toteutusaika on 1.11.2021–31.8.2023.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Hanne Siikström
p. 029 502 6075, hanne.siikstrom(at)ely-keskus.fi

Ilmastoasiantuntija Tapio Kettunen
p. 029 502 6710, tapio.kettunen(at)ely-keskus.fi


Jaa julkaisu