ilmastotiekartta ilmastotyö indikaattorit

Pohjois-Savon ilmastotyön seuranta osa 2: Kiertotaloudella kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä

Ilmastotyön etenemistä seurataan 45 indikaattorin avulla, joista osa on kerrottu tiekartan painopisteiden yhteydessä verkkosivuilla. Vuosittain laaditaan lisäksi laajempi seurantaraportti, joka löytyy materiaalipankista. Ilmastotyön kehitystä ja tiekartan seurantatietoja esitellään viidessä artikkelissa tiekartan painopisteiden mukaan. Tässä artikkelissa esitellään Kiertotaloudella kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä -painopisteen seurantatietoja.

Kiertotalous on talousmalli, jonka tavoitteena on säästää luonnonvaroja ja hyödyntää materiaali- ja energiavirrat kestävästi. Tuotteiden, materiaalien ja resurssien arvo säilytetään mahdollisimman kauan. Tämä edesauttaa myös elinkeinotoiminnan kilpailukyvyn sekä vastuullisuuden turvaamisessa ja parantamisessa.

Lippulaivaindikaattorit: Kiertotaloudella kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä

kuvituskuvakuvituskuvakuvituskuva: tie ja kierrätyssymboli sekä kaivinkone
Kiertotaloustoimialojen liikevaihtoKiertotaloustoimipaikkojen määräMaarakentamisessa hyödynnetty jätteen määrä
Pohjois-Savossa toimivien kiertotaloustoimialojen liikevaihdon kehitys.Kiertotalousalalla toimivien toimipaikkojen lukumäärä Pohjois-Savossa. Kiertotaloustoimialoja ovat mukaisesti kierrätys, korjaus ja uudelleenkäyttö, vuokraus ja leasing.Uusiomateriaalien käytöllä maarakentamisessa vuosittain vähennetään luonnon kiviainesten, kuten soran ja kalliomurskeen, käyttöä.
348 milj. €558 kpl110 961 tn
-5 % (2019-2020)-3 % (2019-2020)+185 % (2020-2021)

Seurantatiedot osoittavat, että kiertotalousalojen liikevaihto on ollut lievässä nousussa viimeisen vuosikymmenen aikana. Energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseksi sekä päästöjen vähentämiseksi tulee laajentaa kiertotaloustoimintaa kaikilla aloilla.

Kuva: Kiertotalousliiketoiminta-alojen liikevaihto Pohjois-Savossa 2013-2020. Kiertotaloustoimialat on määritelty tilastokeskuksen laatiman toimialalistan mukaisesti, johon kuuluvat kierrätys, korjaus ja uudelleenkäyttö, vuokraus ja leasing. Lähde: Tilastokeskus 2023.
Kuva: Uusiomateriaalien käytön kehitys vuosina 2018-2022 maarakentamisessa vuosittain. Lähde: Pohjois-Savon ELY-keskus 2023.
*Vuoden 2022 tiedot kerätty huhtikuussa 2023 MARA-ilmoitusten loppuraporteista. Vuoden 2022 tiedot täydentyvät myöhemmin. 

Painopisteen muut indikaattorit

Seurantaindikaattoreiksi on valittu kuusi muuta indikaattoria, joiden osalta tietoja ei ole valitettavasti vielä saatavilla maakuntatasolla. Indikaattorit ovat:

  • Yli viiden yrityksen muodostamien kiertotalouskeskittymien lukumäärä
  • Yhdyskuntajätteen kokonaismäärä
  • Yhdyskuntajätteen kierrätysaste
  • Erilliskerätyn biojätteen määrä
  • Biokaasun tuotanto ja hyödyntäminen
  • Puurakentamisen osuus julkisessa rakentamisessa

Jätteen synnyn ehkäisy on keskeistä kiertotaloudessa, jossa materiaalien ja tuotteiden arvo pyritään pitämään kierrossa mahdollisimman pitkään. Yhdyskuntajätteet ovat asumisessa syntyviä, sekä niihin rinnastettavia kaupan ja palveluiden jätteitä ja vastaavia jätteitä teollisuuden tukitoiminnoista. Jos jätemäärä pienenee tai sen määrän kasvu hidastuu, se voi merkitä, että jätteen synnyn ehkäisy on tehostunut. Jätemäärien seuranta kertoo, millainen määrä jätettä on kerätty ja kuljetettu jätteenkäsittelyyn. Kierrätysaste kuvaa materiaalihyödynnyksen osuutta kokonaisjätemäärästä.

Erilliskerätyn biojätteen määrä kuvaa osaltaan jätteiden lajittelun tehostumista sekä kertoo biohajoavan jätteen materiaalihyödyntämiseen sisältyvästä potentiaalista esimerkiksi biokaasun tuottamiseksi. Biohajoavan jätteen materiaalihyödyntäminen on jätehierarkiankin mukaisesti parempi vaihtoehto kuin polttaminen.

Esimerkkejä toteutuksesta

Kiertotaloudella kohti kestävämpää talouskasvua – CICAT2025 -hanke

Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksen kiertotalouden tutkijat keskittyvät CICAT2025-hankkeessa kestäviin innovaatioihin, kasvuyrittäjyyteen, liiketoimintamalleihin, kokeiluihin liiketoiminnan kehittämisessä, sidosryhmäyhteistyöhön, kaupallistamiseen, strategiseen- ja muutosjohtamiseen sekä johtajuuteen.

Pienet start up-purjeveneet yrittävät kiriä kiinni isoa Titanic-laivaa. Puhekuplissa start upit: "Meillä on katse kestävässä tulevaisuudessa!" ja Titanic-laiva: Hahaa, isommat edelle!"

Tutkijat ovat laatineet politiikkasuosituksen, jossa esitellään tapoja, joilla kasvuhakuisten kiertotalousyritysten tarpeet saadaan mukaan yhteiskunnalliseen päätöksen-tekoon. Politiikkasuositukset pääset lukemaan tästä: Kiertotalouden startup-yritykset vauhdittavat kestävyysmuutosta ja uudistavat taloutta (cicat2025.turkuamk.fi)

Toteutettavat ilmastotiekartan toimenpiteet
Toimenpide: Tuetaan yritysten liiketoimintamallien kehitystä uusien kiertotalouspalveluiden syntymiseksi. Vahvistetaan kiertotalouspalvelujen kysyntää ja viestintää. 

Toimenpide: Vähennetään syntyvän jätteen määrää kannustamalla kestäviin hankintoihin sekä uusiokäyttöön julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Materiaalien uusiokäyttöä infrarakentamisessa – esimerkkinä Kuopion Savilahti

Kuopion kaupungin strategian mukaisesti maa- ja infrarakentamisessa lisätään suunnitelmallisesti uusiomateriaalien käyttöä. Uusiomateriaalien käytöllä voidaan korvata luonnon kiviaineksia ja saavuttaa taloudellisia sekä ympäristöllisiä säästöjä. Käytännön kokemuksia uusiomateriaalien käytöstä infrarakentamisesta Kuopiossa on saatu esimerkiksi rakenteilla olevalla Savilahden alueella. Savilahdessa on käytetty betonimursketta ja Kuopion Energialta saatavaa arina- ja lentotuhkaa Sarastuskaaren jalankulku- ja pyöräilyväylän rakenteissa. Kuopion kaupunki on kehittänyt uusiomateriaalien käyttöä infrarakentamisessa yhteistyössä Kuopion Energia Oy:n ja Jätekukko Oy:n kanssa.

Toteutettavat ilmastotiekartan toimenpiteet
Hyödynnetään teollisuuden materiaalisivuvirtoja alueella. Etsitään poltossa syntyville tuhkille uusia käyttökohteita ja selvitetään tuhkien laatuun ja jatkokäyttöön liittyvät esteet.

Ilmastotyön seuranta-aineistot

Ilmastotiekartan laaja seurantaraportti koostetaan aina keväisin. Seurantaraporteissa nostetaan esille toteutettuja hyviä ilmasto- ja kiertotaloustyötä edistäviä hankkeita ja käytännön tekoja. Tutustu seurantaraportteihin materiaalipankissa (hiilineutraalipohjoissavo.fi).

Ilmastotiekartan toimenpiteiden etenemistä voi seurata ilmastotiekartan sivulla (hiilineutraalipohjoissavo.fi).

Aikaisemmin julkaistut ilmastotyön seuranta-artikkelit

Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöjen ja ilmastotyön kehitys: Pohjois-Savon ilmastotyö etenee oikeaan suuntaan – Kiertotaloutta, hiilinieluja ja luontokadon ehkäisyä vahvistettava (hiilineutraalipohjoissavo.fi).

Lähteet

IndikaattoriLähde
Kiertotaloustoimipaikkojen määräTilastokeskus 2023, Kiertotalousliiketoiminnan indikaattorit
Kiertotaloustoimialojen liikevaihtoTilastokeskus 2023, Kiertotalousliiketoiminnan indikaattorit
Yli viiden yrityksen kiertotalouskeskittymätMaakunnallista tietoa ei vielä ole saatavilla
Yhdyskuntajätteen kokonaismäärä ja kierrätysasteMaakunnallista tietoa ei vielä ole saatavilla
Erilliskerätyn biojätteen määräMaakunnallista tietoa ei vielä ole saatavilla
Maarakentamisessa hyödynnetty jätteen määräPohjois-Savon ELY-keskus 2023, Loppuraportit jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa
Biokaasun tuotanto ja hyödyntäminenMaakunnallista tietoa ei vielä ole saatavilla
Puurakentamisen osuus julkisessa rakentamisessaMaakunnallista tietoa ei vielä ole saatavilla

Jaa julkaisu

Lisää kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *