ilmastotiekartta ilmastotyö indikaattorit

Pohjois-Savon ilmastotyön seuranta osa 1: Vahva ilmastokulttuuri

Ilmastotyön etenemistä seurataan 45 indikaattorin avulla, joista osa on kerrottu tiekartan painopisteiden yhteydessä verkkosivuilla. Vuosittain laaditaan lisäksi laajempi seurantaraportti, joka löytyy materiaalipankista. Ilmastotyön kehitystä ja tiekartan seurantatietoja esitellään viidessä artikkelissa tiekartan painopisteiden mukaan. Ensimmäisenä esitellään Vahva ilmastokulttuuri -painopisteen indikaattorit.

Pohjois-Savon ilmastotyössä vahva ilmastokulttuuri tarkoittaa ilmastokestävän elämän mahdollisuuksien luomista, ilmasto-osaamisen parantamista, tiedon ja tutkimuksen hyödyntämistä sekä yhteistyötä ilmastotyössä. Ilmastotiekartan Vahva ilmastokulttuuri -painopistettä kuvaavien indikaattoreiden avulla tarkastellaan, millaisia mahdollisuuksia Pohjois-Savossa on ympäristön kannalta kestävien arjen valintojen tekemiseen sekä ympäristövastuulliseen toimintaan.

Lippulaivaindikaattorit: Vahva ilmastokulttuuri

symboli-kuvituskuvakuvituskuva: koulurakennus ja puitakuvituskuva: polkupyörä bussipysäkillä ja puita
Ympäristöalan klustereissa toimivat organisaatiotYmpäristösertifioidut oppilaitokset ja päiväkoditKestävien liikkumismuotojen osuus
Pohjois-Savon ympäristöalan klustereissa toimivien organisaatioiden lukumääräKoulujen, päiväkotien ja oppilaitosten Vihreä lippu -ohjelmien ja oppilaitosten kestävän kehityksen (OKKA) -sertifikaattien määräKestäviin liikkumismuotoihin lasketaan kävely, pyöräily ja joukkoliikenne
127 kpl 18 kpl 42 %
+12 kpl (2021-2022)-1 kpl (2021-2022)+8 % (2018-2022)

Pohjois-Savon kulkutapajakaumassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia viimeisen vuosikymmenen aikana. Kulkutapajakauma kuvaa eri liikkumismuodoilla tehtyjen matkojen osuutta. Jakauma lasketaan pääasiallisen kulkutavan mukaan. Kävelyn ja pyöräilyn osuudet ovat kasvaneet hieman ja joukkoliikenteen osuus laskenut hieman edelliseen seurantavuoteen 2018 verrattuna. Vuonna 2022 matkoista tehtiin henkilöautolla 56 %.

Kuva: Pohjois-Savon kulkutapajakauma. Lähde: Itä-Suomen liikennejärjestelmätyö, Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset 2022.

Painopisteen muut indikaattorit

Indikaattori201020152019UusinMuutos
Kunnat, joissa saatavilla yhteiskäyttöpyöriä34+4 kpl
Asukasmäärä 1 km säteellä rautatieasemilta
Iisalmi4712460645404510 (2021)-4 %
Kuopio13053144591487515601 (2021)+20 %
Varkaus3696361335863512 (2021)-5 %
Tiiviisti rakennetuilla alueilla (väh. 20 asukasta/ha) asuvien osuus63,9 %63,3 %62,5 %62,5 % (2020)-2 %
Maanteiden liikennesuorite*188619121957 (2021)+4 %
Ilmastoon ja kiertotalouteen liittyvien hankkeiden määrä ja rahoitus****
Muutos kertoo kehityksestä vuodesta 2010 uusimpaan vuoteen, paitsi maanteiden liikennesuoritteessa vertailuvuosi on 2015.
*Tieto ei ole vielä saatavilla.

Esimerkkejä toteutuksesta

Ympäristöalan klusterit

Pohjois-Savossa toimii neljä ympäristöalan klusteria: Bio- ja kiertotalousklusteri, Pohjois-Savon Agri-Food klusteri, Kuopio Water Cluster ja Pohjois-Savon energiaklusteri. Tutustu klustereihin täällä (hiilineutraalipohjoissavo.fi).

Toteutettavat ilmastotiekartan toimenpiteet
tiekartan toimenpide: Parannetaan sidosryhmäyhteistyötä ja kumppanuusverkostoja ilmastoasioissa.
´(Elinkeinot)

Kestävän liikkumisen edistäminen Itä-Suomen yliopistossa

Itä-Suomen yliopistossa kestävän liikkumisen edistäminen on yksi merkittävimmistä ilmastoteoista, jonka avulla voidaan parantaa myös työntekijöiden hyvinvointia. UEF oli ensimmäinen yliopisto, joka tarjosi työntekijöilleen työsuhdepyöräedun.

Pyöräilijä Vilkku-fillareiden kanssa yliopistokampuksella

Työsuhdepyörien myötä sähköpyörät yleistyivät kampuksilla ja kampuksille hankittiin lukittavat kaapit akkujen turvallista latausta varten. Kampuksilta löytyy pyöränhuoltopisteet pienten peruskorjausten tekemiseen. Meneillään on myös hankkeita pyöräilypysäköinnin parantamiseksi.

Toteutettavat ilmastotiekartan toimenpiteet

Ilmastotyön seuranta-aineistot

Ilmastotiekartan laaja seurantaraportti koostetaan aina keväisin. Seurantaraporteissa nostetaan esille toteutettuja hyviä ilmasto- ja kiertotaloustyötä edistäviä hankkeita ja käytännön tekoja. Tutustu seurantaraportteihin materiaalipankissa (hiilineutraalipohjoissavo.fi).

Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöjen ja ilmastotyön kehityksestä on kerrottu myös artikkelissa Pohjois-Savon ilmastotyö etenee oikeaan suuntaan – Kiertotaloutta, hiilinieluja ja luontokadon ehkäisyä vahvistettava (hiilineutraalipohjoissavo.fi).

Ilmastotiekartan toimenpiteiden etenemistä voi seurata ilmastotiekartan sivulla (hiilineutraalipohjoissavo.fi).

Lähteet

IndikaattoriLähde
KulkutapajakaumaItä-Suomen liikennejärjestelmätyö, Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset 2022
Kunnat, joissa saatavilla yhteiskäyttöpyöriä Kuntien verkkosivut 2023
Asukasmäärä 1 km säteellä rautatieasemiltaPohjois-Savon liitto 2023, YKR-aineisto
Tiiviisti rakennetuilla alueilla (väh. 20 asukasta/ha) asuvien osuusSuomen ympäristökeskus 2022, yhdyskuntarakenneindikaattorit
Maanteiden liikennesuoriteVäylävirasto 2022, tilastot
Ympäristösertifioidut oppilaitokset ja päiväkodit maakunnassaOpetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö 2023, Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi
Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi ry 2023, Vihrealippu.fi
Ympäristöalan klustereissa toimivien organisaatioiden määräPohjois-Savossa toimivien klustereiden nettisivut 2023: Kuopio Water Cluster; Energy cluster North Savo;
Agri-food cluster North Savo; Bio and circular cluster North Savo


Jaa julkaisu