EAKR hankkeet ilmastotyö kunnat seutukunnat

Suunnitelmallisen ilmastotyön juurruttaminen Pohjois-Savoon (SISU) -hanke

Toteuttajat ja toteutusaika

Toteuttajat: Kuopion kaupunki (Kuopion seutu), Iisalmen kaupunki (Ylä-Savon seutu), Kehitysyhtiö SavoGrow Oy (Sisä-Savon seutu), Navitas Kehitys Oy (Keski-Savon seutu)

Hankeaika: 2.5.2023 – 31.12.2025

Rahoitus

Rahoitus: Pohjois-Savon liitto; Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja osallistuvat kunnat. 
Budjetti: noin 1,3 milj. €

Hankekuvaus

Suunnitelmallisen ilmastotyön juurruttaminen Pohjois-Savoon -hanke käynnisti laajan 15 eri kuntien ja seutukuntien välisen ilmastoyhteistyön, joka tähtää ilmastotavoitteiden saavuttamiseen ja ilmastotyön juurruttamiseen kuntien jokapäiväisessä toiminnassa. Näkyvä ja avoin ilmastotyö lisää Pohjois-Savon maakunnan ja seutujen vetovoimaa elinkeinoelämän keskuudessa. Kuopion kaupunki koordinoi ryhmähanketta, jonka osatoteuttajina ovat Iisalmen kaupunki, Navitas Kehitys Oy ja Kehitysyhtiö SavoGrow Oy.

Ilmastotyötä kunnissa vievät eteenpäin seudulliset ilmastokoordinaattorit ja kokonaistoteutusta koordinoiva projekti- ja viestintävastaava. Hankkeen kehittämiskohteina on mm. kuntien tekemät hankinnat, ilmastoasioiden seuranta ja ilmastotyön juurruttaminen talousjohtamiseen sekä päätöksentekoon. Hankkeen avulla ilmastotyötä vasta aloittavat kunnat voivat ottaa oppia kunnista, jotka ovat jo pidemmällä ilmastotyössä. Hankkeen tarkoituksena on toteuttaa myös erilaisia kampanjoita ja tapahtumia asukkaiden ja yritysten kanssa yhteistyössä.

Tavoitteet

Suunnitelmallisen ilmastotyön juurruttaminen Pohjois-Savoon -hankkeella on viisi keskeistä tavoitetta:

 1. Yhteistyö sekä hyvien käytäntöjen ja toimintamallien jakaminen ja toimeenpano
 2. Ilmastonmuutoksen varautumisen ja sopeutumisen sisällyttäminen toimintaan
 3. Ilmasto-ohjelmien toimeenpano sekä ilmasto- ja talousjohtamisen kehittäminen
 4. Vaikuttava ilmastoviestintä ja osallisuus
 5. Ilmasto- ja kiertotalousnäkökohtien sisällyttäminen hankintoihin ja investointiprosesseihin

Tulokset

 1. Ilmastojohtaminen tulee osaksi kuntien toimintaa ja taloutta sekä päätöksentekoa
 2. Ilmastotyö aloitetaan kunnissa, joissa ilmastotyötä ei ole vielä aloitettu ennen hanketta
 3. Kuntien ilmastopäästöt vähenevät ja kunnilla on käsitys tavoitteellisten ilmastotoimien vaikuttavuudesta sekä vaikutuksista hankintoihin
 4. Ilmastoviestintä on näkyvää, avointa ja vaikuttavaa ja ilmastotavoitteiden etenemisen seuranta on avointa ja ymmärrettävää
 5. Seuduilla käytetään avointa ja digitaalista ilmastojohtamisen järjestelmää, joka mahdollistaa reaaliaikaisen raportoinnin, sidosryhmien osallistumisen ja sitoutumisen ilmastotyöhön
 6. Yhdessä luodut toimintamallit, verkostot ja lisääntynyt seudullinen kuntayhteistyö vauhdittavat ilmastotavoitteiden saavuttamista sekä ilmastoviisaan elämän edellytyksiä
 7. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja varautuminen tuo taloudellisia säästöjä ja vahvistaa kuntaseudun resilienssiä sekä huoltovarmuutta
 8. Kuntaorganisaatioissa toimijoiden tietoisuus ilmastovaikutuksista ja ilmastotyöstä lisääntyy ja ymmärrys toiminnan vaikutuksista kasvaa

Lisätietoja

Stella Siitonen
Projekti- ja viestintävastaava
stella.siitonen(at)kuopio.fi
p. +358 44 718 2115

Hankkeen verkkosivut: www.pohjoissavonsisu.fi
Facebook: Sisu-hanke
Instagram: @ilmastosisu


Jaa julkaisu