EAKR hanke Hiilineutraali Pohjois-Savo

Hiilineutraali Pohjois-Savo – vastuullisesti ja vaikuttavasti (HIPOVA) -hanke

Toteuttaja ja toteutusaika

Toteuttaja: Pohjois-Savon ELY-keskus
Hankeaika: 1.3.2024 – 31.12.2026

Rahoitus

Rahoitus: Pohjois-Savon liitto; Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja maakunnan kehittämisrahasto
Budjetti: 889 900 €

HIPOVA-hankkeen rahoituslogot

Hankekuvaus

Kansallisten ilmastotavoitteiden saavuttaminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen edellyttävät vaikuttavaa alueellista ilmastotyötä. Hanke vastaa maakunnalliseen ilmastotyön koordinointitarpeeseen, jolle on nähty aikaisempina vuosina selkeä tarve. Koordinointia tehdään järjestämällä Pohjois-Savon ilmastoverkoston toimintaa, tapahtumia ja työpajoja. Hanke kokoaa maakunnalliset ilmasto- ja kiertotaloustyön tekijät, kuten hankkeet, kunnat ja yritykset yhteisiin verkostoihin. Maakunnallista ilmastotyötä ohjaa Pohjois-Savon ilmastotiekartta. 

Hankkeessa päivitetään Pohjois-Savon hiilitasetiedot vastaamaan nykytilannetta, joka edistää vaikuttavien maankäyttösektorin päästövähennystoimenpiteiden toteuttamista. Hankkeessa toteutetaan Pohjois-Savon ilmastotiekartan toimenpiteiden vaikuttavuusarviointi, jonka tuloksista viestitään laajalti alueella ja valtakunnallisesti. Hankkeessa kehitetään ilmastotiekartan sopeutumisen indikaattoreita vaikuttavuuden osoittamiseksi ja seurannan laadun kehittämiseksi.  

Yritysten ympäristövastuullisuutta parannetaan vastuullisuuspolkutyöllä, joka sisältää ilmastoriskien arvioinnin ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteitä. Hankkeessa laaditaan pk-yrityksiä palveleva palvelukartta, johon kootaan vastuullisuustyön työkaluja ja vinkkejä sekä organisaatioita ja pohjoissavolaisia hankkeita, joilta saa tukea vastuullisuustyöhön.

Pohjois-Savossa ilmastonmuutokseen sopeutumista ei ole vielä huomioitu riittävällä tasolla aluekehittämisessä, yritystoiminnassa ja organisaatioiden vastuullisuus- ja riskien hallintatyössä. Vaikuttavimpien sopeutumistoimenpiteiden toteuttamiseksi ja parhaimpien toimintamallien käyttöönottamiseksi hankkeessa hankitaan ostopalveluna sopeutumisen kokeiluja ja laaditaan maakunnallinen sopeutumissuunnitelma. 

Tavoitteet

Hankkeen viisi keskeistä tavoitetta: 

  1. Kehittää Pohjois-Savon ilmastotyön vaikuttavuutta ja sen seurantaa
  2. Edistää ilmastonmuutoksen hillintää ja ilmastonmuutokseen sopeutumista Pohjois-Savon ilmastotiekartan tavoitteiden mukaisesti
  3. Hyödyntää uusinta tutkimustietoa ilmastotyössä sekä tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi
  4. Edistää elinkeinoelämän vastuullisuustyötä ja vihreää siirtymää
  5. Toteuttaa tunnettua ja näkyvää ilmastoviestintää saavutettavasti

Tulokset

Hankkeen toimenpiteillä saavutettavat keskeisimmät tulokset: 

  • Pohjois-Savon ilmastotiekartan toimeenpano, seuranta ja päivittäminen ovat vähentäneet alueen kasvihuonekaasupäästöjä ja vaikuttavimmat toimet on selvitetty ja niistä on viestitty laajasti.
  • Pohjois-Savon ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma on laadittu, sopeutumisen seurantaa on kehitetty ja kokeilut ovat tuottaneet uusia innovaatioita ja toimintamalleja maakuntaan.
  • Ilmastokulttuuri, vastuullisuustyö sekä ymmärrys ja toimenpiteet vihreässä siirtymässä ovat vahvistuneet.
  • Pohjois-Savon ilmastoviestintä on tunnettua, vaikuttavaa ja saavutettavampaa.

Lisätietoja

Saara Karkulahti
Projektipäällikkö
saara.karkulahti(at)ely-keskus.fi
p. +358 50 390 2765


Jaa julkaisu