hanke ilmastokestävyys maankäyttösektori

Tiedolla ja taidolla kohti ilmastoviisasta ja kestävää maankäyttöä (HiiliVie)-hanke

Toteuttajat ja toteutusaika

Suomen ympäristökeskus, Savonia ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus, Itä-Suomen yliopisto

2023-2024

Rahoitus

Maa- ja metsätalousministeriö

Tavoitteet

Maankäyttösektorin ilmastokestävyyden parantamista edistävä tutkimustoiminta on Suomessa ollut viime vuosina erittäin vilkasta. Tietoa on paljon, mutta se on varsin hajallaan, mikä vaikeuttaa sen hyödyntämistä. HiiliVie-hankkeessa ponnistetaan joulukuussa 2023 päättyvän SysteemiHiili-hankkeen hartioilta ja jatkojalostetaan siinä kehitettyjä menetelmiä ja tutkimustuloksia sekä hyödynnetään muiden tutkimusten tuottamia tuloksia.

Toimenpiteet

Hankkeessa kehitetään valuma-aluesuunnittelun toimintamallia yhdessä ELY-keskusten, neuvontajärjestöjen ja suunnittelijoiden kanssa ja tuotetaan toimintamallin hyödyntämistä tukevaa opas- ja viestintäaineistoa. Neuvontajärjestöjen valmiuksia välittää tietoa eri maankäyttötoimenpiteiden kokonaisvaikutuksista ja eri kohteisiin parhaiten sopivista maanviljely- ja metsänkäsittelytoimenpiteistä vahvistetaan. Hankkeessa lisätään myös suunnittelijoiden kyvykkyyttä toteuttaa järkevää valuma-aluesuunnittelua. 

Hanke tuottaa opetusmateriaalia uusimman tutkimustiedon pohjalta alueiden hiilineutraalisuuteen vaikuttavista maankäyttö- ja ympäristötekijöistä, hiilen kierrosta maaperässä ja vesistöissä, vesien tummumiskehityksestä sekä toimenpiteiden ja ohjauskeinojen  arvioinnin menetelmistä. Lisäksi edistetään ohjauskeinoja ja sosiaalista hyväksyttävyyttä koskevan tutkimustiedon saavutettavuutta eri kohderyhmille. ja pyritään lisäämään toimittajien valmiuksia kirjoittaa laadukkaita artikkeleja monitahoisesta aihepiiristä.

Lisätietoja

Hankkeen vastuullinen johtaja, TKI-asiamies Miika Kajanus, Savonia-AMK, +358 44 785 6812, etunimi.sukunimi@savonia.fi


Jaa julkaisu