mukana yhteisellä polulla

Pohjois-Savon liitto mukana yhteisellä polulla

Mukana yhteisellä polulla on yhteisötunnus, joka myönnetään niille organisaatioille, jotka ovat mukana Pohjois-Savon ilmastotiekartan valmistelussa ja toteuttamisessa. Tunnus kertoo sitoutumisesta yhteiseen ilmastotyöhön.

Mukana yhteisellä polulla -tunnus

Pohjois-Savon liitto on tiiviisti mukana ilmastotiekartan ohjausryhmässä, erilaisissa työpajoissa ja aihetta käsittelevissä aamukahvitilaisuuksissa.

Ilmasto esillä maakuntakaavassa ja maakuntaohjelmassa

Liiton ilmastonmuutoksen torjuntaan ja sopeutumiseen liittyvä työ tiivistyy vireillä olevan maakuntakaavan kunnianhimoiseen sisältöön ja maakuntaohjelman tavoitteisiin kehittämisen kärjistä sekä konkretisoituu mm. Pohjois-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelmassa. Ilmastonmuutosta torjuva työ on läpileikkaavaa kaikessa tekemisessämme, vaikka teeman käsittely ei ole täysin ristiriidatonta. Liiton tehtävänä on toimia maakunnan ja sen asukkaiden eduksi jäsenkuntiensa yhteisenä edunvalvonta-, kehittämis- ja suunnittelukuntayhtymänä ja tässä ominaisuudessa arvotamme ja ratkomme myös erilaisia intressiristiriitoja.

Geoenergia- ja tuulivoimapotentiaalin kartoittaminen ovat uusista energiantuotantoratkaisuista hyviä esimerkkejä, joita liitto on osaltaan edistämässä. Geoenergiapotentiaalin selvitys lisää tietopohjaa porattavien lämpökaivojen toteuttamismahdollisuuksista. Tuulivoiman lisäämiselle laaditaan maakuntakaavassa kaksi luonnosvaihtoehtoa, joissa tavoiteltu tuulivoiman osuus maakunnan primäärienergian tarpeesta vaihtelee viidestä jopa kahteenkymmeneen prosenttiin.

Liitto toimii verkostojensa kanssa myös seuraavien ajankohtaisten aiheiden edistäjänä. Ilmastoviisasta rakentamista – miksi Suomi pitää rakentaa puusta? -seminaarissa heräteltiin maakunnan puurakentamisen innostusta sekä keskusteltiin teemoista, jotka on koettu tärkeiksi liittyen ilmastoviisaaseen rakentamiseen. Itärata – puoli Suomea liikkeellä -hanke on tärkeä keino hillitä liikenteen päästöjä: junalla liikkuminen on ilmaston kannalta kestävin vaihtoehto.

Työnantajana Pohjois-Savon liitto edistää ilmastonmuutoksen torjumista mahdollistamalla mm. etätyön ja paikasta riippumattoman työn myös korona-ajan ulkopuolella. Jätteiden lajittelu ja kierrätys on toimistomme arkipäivää.

Lisätietoja

Paula Qvick
Suunnittelujohtaja, Pohjois-Savon liitto
paula.qvick (at) pohjois-savo.fi


Jaa julkaisu