klusterit

Pohjois-Savon Agri-Food klusteri

Pohjois-Savon Agri-Food klusterin tavoitteena on vahvistaa pohjoissavolaisen ruokaketjun yritysten menestystä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Agri-Food klusterissa ruoka-alan yritykset, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyötä tekevät organisaatiot ja muut alan toimijat voivat kehittää, kokeilla, testata ja tutkia uutta liiketoimintaa. Klusteri kasvaa ja kehittyy yritysten tarpeiden mukaan. Kilpailukykyisten, aidosti kestävien uutuuksien kehittäminen ja liiketoimintamahdollisuuksien löytäminen vaatii alan eri toimijoiden yhteistyötä ja kokeiluja.

Yhteistyön ja klusterin tarjoamien palveluiden avulla alueen yritykset ovat valmiimpia kohtaamaan ruokajärjestelmän haasteita markkinoilla ja vastaamaan kestävyyden ja vihreän siirtymän vaatimuksiin.
Klusteri hakee aktiivisesti kansainvälistä tietoa alan kehityksestä ja tukee mukana olevien yritysten kansainvälisiä yhteyksiä ja markkinamahdollisuuksien kartoittamista.

Klusterin jäseniä on nyt liki kolmekymmentä ja kaikki löytyvät klusterimme nettisivuilta https://agrifoodclusterns.fi/

Klusteria koordinoi Savonia-ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja

Ardita Hoxha-Jahja
tutkimuspäällikkö

Kaisa Kähkönen
erityisasiantuntija

Savonia-ammattikorkeakoulu

etunimi.sukunimi(at)savonia.fi


Jaa julkaisu