iisalmi ilmastoteot

Pieniä Ilmastotekoja -hanke

Toteutusaika ja toteuttajat

1.9.2020 – 31.8.2022

Iisalmen kaupungin toteuttama nuorisopalveluiden kehittämishanke.

Budjetti ja rahoitus

Budjetti 112 000 €.
Hanke on saanut EU:n maaseuturahaston Leader-tukea Ylä-Savon Veturilta 100 800 euroa ja Iisalmen kaupungin rahoitusosuus on 11 200 euroa.

Tavoitteet

Tavoitteena on

• lisätä nuorten ympäristömyönteisyyttä ja tietoutta ilmastoasioista ja mahdollistaa heille toimintatapoja vaikuttaa ilmastonmuutokseen

• lisätä nuorisotyöntekijöiden tietoutta ja nostaa nuorisotyöntekijöiden arjen työn osaamistasoa ilmastonmuutokseen liittyen

• löytää uusia yhteistyön muotoja ja tiivistää jo olemassa olevaa yhteistyötä alueen kolmannen sektorin toimijoiden ja yritysten kanssa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat iisalmelaiset alle 30-vuotiaat nuoret sekä alueen nuorten parissa toimijat.

Hankkeen tuotoksena toteutetaan Iisalmen nuorisopalveluille kestävän kehityksen toimintamalli ilmastoasioiden toteuttamiseen ja se on myös muun nuorisotyökentän hyödynnettävissä.

Lisätietoja

Anne Kärkkäinen, hankeohjaaja
etunimi.sukunimi@iisalmi.fi

Lisätietoja osoitteesta www.po1nt.fi/nupahankkeet


Jaa julkaisu