mukana yhteisellä polulla

Osuuskunta Maitosuomi mukana yhteisellä polulla

Mukana yhteisellä polulla on yhteisötunnus, joka myönnetään niille organisaatioille, jotka ovat mukana Pohjois-Savon ilmastotiekartan valmistelussa ja toteuttamisessa. Tunnus kertoo sitoutumisesta yhteiseen ilmastotyöhön.

Mukana yhteisellä polulla -tunnus

Kohti hiilineutraalia maitoa 2035

Osuuskunta Maitosuomen 675 pohjoissavolaista maitotilaa yli 2100 omistajatilan muassa toteuttavat toiminnassaan Valioryhmän tavoitetta Kohti hiilineutraalia maitoa 2035. Tunnemme maidontuotannon ilmastovaikutukset ja olemme osa ilmastoratkaisua laaja-alaisilla toimenpiteillämme.

Valiolaiset maitotilat noudattavat valiolaista vastuullista tuotantotapaa, jonka osa pyrkimys hiilineutraaliuteen on. Soija on poistettu lehmien väkirehusta sademetsien säästämiseksi. Lehmien tuottaman metaanin määrää vähennetään lehmien hyvällä hoidolla, rehuinnovaatioilla ja navettateknologialla. Olemme mukana useissa tieteellisissä tutkimuksissa, joissa naudoista kehitetään yhä ympäristöystävällisempiä. Valion innovaatioon perustuva menetelmä biokaasun ja lannoitejakeiden erotteluun lietelannasta on etenemässä käytännön toteutukseen.

Valio yhteistyössä ympäristösäätiö BSAG:n kanssa kouluttaa kaikki valiolaisia omistajayrittäjiä hiiliviljelijöiksi. Jokaiselle tilalle lasketaan tilakohtainen maidon hiilijalanjälki CARBO®-ympäristölaskurin avulla. Nurmien hiilensidontaa tehostamaan Valmakaupoissa on tarjolla monilajisia, luonnon monimuotoisuutta lisääviä Valio CARBO®-nurmisiemenseoksia.

Vähähiilisyys logistiikassa ja pakkauksissa

Ensimmäiset biokaasulla kulkevat maitoautot ovat keräilemässä maitoa. Maidon matka jalostuslaitokseen suunnitellaan mahdollisimman lyhyeksi.

Valion tuotepakkauksissa käytetään yhä enemmän kasvipohjaisia materiaaleja ja kierrätysmuovia. Esimerkiksi kaikki Valion maitotuotteiden harjakattopakkaukset ovat kasvipohjaisia ja Lapinlahdella valmistettavien Valion herkuttelujuustojen pakkauksista vähintään 90 % on kierrätysmuovia. Kaikki Valion pakkaukset sopivat kierrätys- ja keräysjärjestelmiin.

Lisätietoa

Ilpo Lukkarinen
Toimitusjohtaja
Osuuskunta Maitosuomi
ilpo.lukkarinen(at)valio.fi


Jaa julkaisu