mukana yhteisellä polulla

Navitas Yrityspalvelut mukana yhteisellä polulla

Mukana yhteisellä polulla on yhteisötunnus, joka myönnetään niille organisaatioille, jotka ovat mukana Pohjois-Savon ilmastotiekartan valmistelussa ja toteuttamisessa. Tunnus kertoo sitoutumisesta yhteiseen ilmastotyöhön.

Mukana yhteisellä polulla -tunnus

Kestävää yritys- ja aluekehittämistä

Navitas Yrityspalvelut muodostuu kolmesta yhtiöistä, joiden pääasiallinen tehtävä on yritys- ja aluekehittäminen, rakennuttaminen ja kiinteistöjen hallinta. Yritys- ja aluekehittämisestä toteutetaan mm. hanketoiminnan kautta, jossa pääpaino on teknologiateollisuudessa sekä kiertotalous- ja vähähiilisyyttä edistävissä hankkeissa.

Digitalisaation ja robotiikan edistäminen, energian varastoinnin ja hukkalämmön hyödyntäminen, vähähiilinen energiatuotanto ja kuntien ilmasto-ohjelmien laatiminen, vastuullinen matkailu, lähiruuan hyödyntäminen ja uusien lähiruokatuotteiden toteuttaminen ovat tällä hetkellä käynnissä olevien hankkeiden aiheina.

Rakennuttamisen palveluja tehdään sekä Varkauden kaupungille että alueen yrityksille. Varkauden kaupunki ottaa käyttöön keväällä 2021 uuden aluesairaalan, joka on rakennutettu elinkaarimallilla. Uusissa teollisissa kiinteistöissä energiatehokkuus on yksi peruslähtökohta suunnittelulle ja toteutukselle.

Henkilöstö liikkuu puhtaammin

Navitas Yrityspalvelut on ottanut henkilökunnan käyttöön yhteiskäyttöauton sekä sähköavusteisen polkupyörän. Sähköautojen latauspiste sekä sähköavusteisten polkupyörien latauskatos on rakennettu Navitas kiinteistöjen edustalla vuoden 2020 aikana. Etätyökäytännöt ovat monipuolistuneet ja sähköiset tapaamiset ovat yleistyneet.

Pohjois-Savon ilmastotiekartta tulee määrittelemään Pohjois-Savon ilmastotyön tulevaisuuden askelmerkit. Navitas Yrityspalvelut on aktiivisesti hallinnoimansa KESTO-hankkeen kautta mukana laatimassa Pohjois-Savon ilmastotiekarttaa ja osallistuu yritys- ja aluekehityksen toimenpiteillä sen tavoitteiden toteuttamiseen.

Lisätietoja


Jouko Laitinen
Toimitusjohtaja, Navitas Yrityspalvelut
etunimi.sukunimi@navitas.fi

Laura Leppänen
projektipäällikkö, KESTO – Kestävän energiankäytön, materiaalitehokkuuden ja ilmaston seudullinen toimintasuunnitelma -hanke
etunimi.sukunimi@navitas.fi


Jaa julkaisu