mukana yhteisellä polulla

Navitas Yrityspalvelut mukana yhteisellä polulla

Mukana yhteisellä polulla on yhteisötunnus, joka myönnetään niille organisaatioille, jotka ovat mukana Pohjois-Savon ilmastotiekartan valmistelussa ja toteuttamisessa. Tunnus kertoo sitoutumisesta yhteiseen ilmastotyöhön.

Mukana yhteisellä polulla -tunnus

Kestävää yritys- ja aluekehittämistä

Navitas Yrityspalvelut muodostuu kolmesta yhtiöistä, joiden pääasiallinen tehtävä on yritys- ja aluekehittäminen, rakennuttaminen ja kiinteistöjen hallinta. Yritys- ja aluekehittämisestä toteutetaan mm. hanketoiminnan kautta, jossa pääpaino on teknologiateollisuudessa sekä kiertotalous- ja vähähiilisyyttä edistävissä hankkeissa. Navitas Yrityspalvelut tukee alueen yrityksiä vihreässä siirtymässä ja liiketoiminnan kehittämisessä ympäristövastuulliseen suuntaan.

Digitalisaation ja robotiikan edistäminen, energian varastoinnin ja hukkalämmön hyödyntäminen, vähähiilinen energiatuotanto, ympäristövastuullisuuden ja kiertotalouden lisääminen alueella, Keski-Savon kuntien ilmasto-ohjelmien päivittäminen sekä vastuullinen matkailu ovat tällä hetkellä käynnissä olevien hankkeiden aiheina. Pohjois-Savon energiaklusteri aloittaa toimintansa pian ja tuo lisäarvoa energiatoimialan kehittymiseen.

Rakennuttamisen palveluja toteutetaan sekä Varkauden kaupungille että alueen yrityksille. Varkauden kaupunki otti käyttöön keväällä 2021 uuden aluesairaalan, joka on rakennutettu elinkaarimallilla. Warkaus Worksin uusi 10 000m2 konepaja on valmistunut vuonna 2022 ja Finnforel Oy:n laajentaa kalankasvattamoa Stora Enson Varkauden tehdasalueelle. Finnforel hyödyntää tuotannossaan Stora Enson hukkalämpöä ja jäteveden käsittelyä sekä tuottaa itse aurinkoenergiaa. Uusissa teollisissa kiinteistöissä energiatehokkuus on yksi peruslähtökohta suunnittelulle ja toteutukselle.

Riikinnevan kiertotalousaluetta rakentamassa

Navitas Yrityspalvelut on mukana rakentamassa Leppävirran kunnan alueella sijaitsevaa Riikinnevan kiertotalousaluetta. Riikinnevan alueelle selvitetään biokaasulaitoksen, vedyn valmistuksen (elektrolyysi) sekä hiilidioksidin (CO2) hyödyntämistä biopolttoaineiden (synteettinen metaani) valmistuksessa. Alueelle selvitetään vihreän sähkön tuotantoa, Metsähallitus suunnittelee Korpisenkankaan alueelle 10-24 tuulivoimalan tuulivoimapuistoa, joka tuottaisi sähköä 60 -240 MW. Rakentaminen alueella alkaisi vuonna 2027.

Tämän lisäksi alueella selvitetään erilaisia lämmön hyödyntämisen sekä energian varastoinnin ratkaisuja. Varkaudessa toimii kaksi kansainvälistä energiatoimialan jättiläistä Sumitomo SHI FW sekä Andritz Oy, joilla on laaja-alaista osaamista energiatuotannosta sekä uusista energian varastointiratkaisuista.

Lisätietoja


Jouko Laitinen
Toimitusjohtaja, Navitas Yrityspalvelut
etunimi.sukunimi@navitas.fi

Laura Leppänen
projektipäällikkö, Kiertotaloudella uutta kasvua Pohjois-Savoon -hanke
etunimi.sukunimi@navitas.fi

Teksti on päivitetty 26.4.2023


Jaa julkaisu