mukana yhteisellä polulla

Maitomaa mukana yhteisellä polulla

Mukana yhteisellä polulla on yhteisötunnus, joka myönnetään niille organisaatioille, jotka ovat mukana Pohjois-Savon ilmastotiekartan valmistelussa ja toteuttamisessa. Tunnus kertoo sitoutumisesta yhteiseen ilmastotyöhön.

Mukana yhteisellä polulla -tunnus

Maitomaan ilmastotyö alkaa maaperästä

Pieni Maitomaa panostaa vastuullisuuteen

Meijerimme tehtävä on tarjota maistuvaa elämää suomalaisille. Samalla ympäristövastuu on noussut yhä tärkeämpään rooliin.

Vastuullisuuteen velvoittaa jo omistuspohjamme: suonenjokelainen Maitomaa on tilallisten omistama osuuskunta ja osa sukupolvien ketjua. Eläinten hyvinvointi on erottamaton osa työtämme, minkä todentaa kansainvälinen Welfare Quality® -sertifikaatti.

Mieluummin tekoja kuin kompensointia

Uskomme vahvasti, että omaan toimintaamme vaikuttamalla saamme aikaan enemmän kuin ulkopuolisella kompensoinnilla.

Maitoketjumme hiilipäästöt laskemme tiloilta tölkkiin asti. Työhön osallistuvat kaikki Maitomaan tilat ja niille määritellään oma, tilakohtainen hiilijalanjälki. Laskennassa esiin tulevat parhaat käytänteet jaamme kaikkien tuottajien tietoon. Moni tuottajamme paneutuu myös luonnon monimuotoisuutta tukevaan työhön.

Hiililaskennassa vertaamme kivennäis- ja turvemaiden vaikutusta maidontuotannon hiilipäästöihin. Itä-Suomessa turvepeltojaon suhteellisesti vähemmän kuin muualla Suomessa. Nurmirehu ja viherpeitteisinä pidettävät pellot ovat osa toimivaa hiilensidontaa.

Kauratuotteita maidon rinnalle

Logistiikkaan ja pakkauksiin puntaroimme alati uusia ilmastoystävällisempiä ratkaisuja, ja meijerimme hävikkiä olemme vähentäneet arvoketjuanalyysin opeilla. Sivuvirtojen hyödyntäminen ja yhteistyö Kuusamon Juuston ja muiden elintarvikeyritysten kanssa on meille arjen resurssiviisautta.

Vuodesta 2020 alkaen olemme valmistaneet maistuvan elämän eväitä maidon lisäksi kaurasta. Maailman muutos tarjoaa savolaismeijerille myös raikkaita mahdollisuuksia.

Lisätietoja

Markku Iivonen
Toimitusjohtaja
markku.iivonen(at)maitomaa.fi
Maitomaa


Jaa julkaisu