mukana yhteisellä polulla

Kuopion kaupunkikonserni mukana yhteisellä polulla

Mukana yhteisellä polulla on yhteisötunnus, joka myönnetään niille organisaatioille, jotka ovat mukana Pohjois-Savon ilmastotiekartan valmistelussa ja toteuttamisessa. Tunnus kertoo sitoutumisesta yhteiseen ilmastotyöhön.

Mukana yhteisellä polulla -tunnus

Pitkäjänteisellä työllä hiilineutraaliksi 2030

Kuopion kaupunki on jo pitkään toiminut ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi. Kaupunki on strategiassaan sitoutunut edistämään resurssien viisasta käyttöä ja sen myötä kantaa osaltaan vastuuta ilmastonmuutoksen hillinnästä. Kuopion ensimmäinen ilmastostrategia valmistui vuonna 2003 ja vuonna 2009 astui voimaan ilmastopoliittinen ohjelma vuoteen 2020 saakka. Uusi ilmastopoliittinen ohjelma vuosille 2020–2030 hyväksyttiin syyskuussa 2020.

Koko kaupunkikonsernin yhteinen ilmastopoliittinen ohjelma määrittää kaupungin ilmastotavoitteeksi olla hiilineutraali vuonna 2030. Ilmastopoliittinen ohjelma täydentää Kuopion muita ilmastotyötä edistäviä ohjelmia ja sitoumuksia, kuten vuodesta 2017 alkaen toteutettua resurssiviisausohjelmaa ja Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenne 2025 -ohjelmaa sekä Kuntien energiatehokkuussopimusta (KETS), johon Kuopio liittyi mukaan v. 2007. Myös maankäytön, asumisen ja liikenteen seudullinen kehittämissuunnitelma eli MAL-sopimus on Kuopiolle tärkeä työkalu kaupungin ilmastotavoitteiden eteenpäin viemiseksi.

Näiden lisäksi Kuopio edistää ilmasto- ja resurssiviisaustyötä valtakunnallisessa Finnish Sustainable Communities (FISU) -verkostossa, jossa verkostoon kuuluvien edelläkävijäkaupunkien välisellä yhteistyöllä tuetaan kaupunkien ilmasto- ja ympäristötavoitteiden saavuttamista.

Päämäärätietoisen ilmastotyön tuloksena Kuopion kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet 43 % vuosien 1990–2020 aikana. Kaupungin strategian kautta ilmastonmuutoksen hillintää ja resurssiviisautta koskevat tavoitteet koskevat koko kaupunkikonsernia ja huomioidaan kaikessa toiminnassa. Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi kaupunki pyrkii vähentämään omasta toiminnastaan aiheutuvia hiilipäästöjä sekä samalla mahdollistaa kestävämmän ja ilmastoystävällisemmän arjen rakentumista kuntalaisille ja yrityksille.

Resurssiviisas polku Kuopio
Kuopion resurssiviisas polku. Klikkaamalla kuvaa näet sen suurempana.

Yhteisiin tavoitteisiin sitoutuen – yhdessä eteenpäin

Kuopion kaupunki on mukana Pohjois-Savon ilmastotiekartan ohjausryhmässä ja tiekartan työstämiseen liittyvissä työpajoissa. Kuopio on sitoutunut alueen yhteiseen ilmastotyöhön ja toteuttaa omalla toimialallaan maakunnallisia yhteistavoitteita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Mitä useampi meistä toimii arjessaan ilmastoviisaasti, sitä vaikuttavampia olemme. Tämän vuoksi Kuopion kaupunki kannustaa kaikkia mukaan rakentamaan hiilineutraalia Pohjois-Savoa. Yhdessä saavutamme enemmän!

Tulevaisuuden ilmastoviisas ja kestävä maakunta rakennetaan yhdessä.

Lisätietoja:

Tanja Ahonen
Ympäristöjohtaja
Kuopion kaupunki, alueelliset ympäristönsuojelupalvelut
tanja.ahonen(at)kuopio.fi

Teksti päivitetty 18.4.2023Jaa julkaisu