mukana yhteisellä polulla

Kuopion Energia mukana yhteisellä polulla

Mukana yhteisellä polulla on yhteisötunnus, joka myönnetään niille organisaatioille, jotka ovat mukana Pohjois-Savon ilmastotiekartan valmistelussa ja toteuttamisessa. Tunnus kertoo sitoutumisesta yhteiseen ilmastotyöhön.

Mukana yhteisellä polulla -tunnus

Strategista päästöjen vähentämistä

Biopolttoaineiden osuus energiantuotannossamme on noin 60 %. Strategiamme mukaisesti nostamme osuuden 80 %:iin vuoteen 2025 mennessä. Osuuden kasvattaminen edellyttää niin teknisten, logististen, huoltovarmuuteen liittyvien kuin kaupallistenkin ongelmien ratkomista. Tätä työtä teemme joka päivä. Parhaillaan selvitämme teollisuusmittaluokan lämpöpumppujen hyödyntämistä kaukolämmön tuotannossa ja voimalaitosprosessin hyötysuhteen parantamisessa. Rakennamme Savilahden alueelle pääosin vapaajäähdytykseen perustuvaa energiatehokasta kaukojäähdytysjärjestelmää.

Kaukolämmityksen aloittamisen tavoitteena oli mahdollistaa tehokas yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto paikallisilla polttoaineilla ja saavuttaa muitakin keskitetyn tuotannon etuja. Tavoitteissa onnistuminen on konkretisoitunut hyvänä hyötysuhteena ja erityisesti lähipäästöjen pienenemisenä. Muita toimialoja nopeampi reagointi kasvihuonekaasupäästöjen alentamistavoitteisiin on johdonmukaista jatkoa lähes 60 vuotta sitten aloitetulle kaukolämmitykselle. Olemme leikanneet hiilidioksidipäästömme viimeisen kymmenen vuoden aikana 600 tonnin tasolta 200 tonniin vuodessa.

Ilmastotyö vaatii ennakointia ja investointeja

Energia-ala on investointivaltainen, minkä vuoksi muutostarpeet tulee havaita ajoissa. Energian, erityisesti sähkön, saatavuus on yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittinen tekijä. Suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys ovat kaukolämpöjärjestelmän elinehtoja.  Ilmaston lämpeneminen on globaali ongelma, minkä vuoksi sitoutumisen päästövähennyksiin tulee olla niin ikään maailmanlaajuista. Valtioiden on toteutettava sopimansa päästövähennykset tasapuolisesti ja haitat minimoiden niin eri toimialojen kuin maantieteellisten alueidenkin välillä. Alueet ovat itse parhaita päästövähennyskeinojen asiantuntijoita. Emme näe ilmastotyötä paikallistason kilpailuna vaan pitkäjänteisenä kansainvälisenä yhteistyönä. Hyvin onnistuessaan Pohjois-Savon ilmastotiekartta antaa suuntaviivat ja työrauhan pitkäjänteiselle toiminnalle.

Kuopion Energia on kiitollinen mahdollisuudesta osallistua ilmastotiekartan ohjausryhmän toimintaan sekä toimialaamme koskeviin työpajoihin. Tunnistamme vastuumme ilmastomuutoksen vastaisessa työssä ja teemme oman osuutemme kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä.

Lisätietoja

Esa Lindholm
Toimitusjohtaja, Kuopion Energia
esa.lindholm(at)kuopionenergia.fi


Jaa julkaisu