EAKR hankkeet Kiertotalous

Kieppu-hanke: Rakennuspurkumateriaalien uudelleenkäyttö

Toteuttajat ja toteutusaika

Toteuttaja: Elävä säätiö sr
Toteutusaika: 1.5.2023-31.10.2024

Rahoitus

Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR); Kuopion kaupunki
Budjetti: 165 451 €  

Hankekuvaus

Uudistunut jätelaki (646/2011) velvoittaa purkumateriaalien entistä tehokkaampaan kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön.​ Kieppu-hankkeen tarkoituksena on tehostaa rakennusten purkumateriaalien uudelleenkäyttöä ja kehittää uudelleenkäyttöverkostoa.​ Hankkeessa tuotetaan uudelleenkäyttökartoitusmalli, jossa hyödynnetään hiilijalanjälkilaskentaa.​

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on rakentaa yhteiset toimintamallit ja alustat rakennusmateriaalin uudelleenkäytön tehostamiseksi sekä uudelleenkäytön ympäristövaikutusten arvioimiseksi.

1. Hankkeen kautta luodaan toimintamalleja ja alustoja purkujätteen uudelleenkäytön tehostamiseen ja jätemäärien vähentämiseen. Tavoitteena on luoda toimiva uudelleenkäyttökartoitusmalli sekä materiaalivirtojen hyödyntämiseen tähtäävä alusta ja uudelleenkäyttöverkosto.

2. Hanke vahvistaa ympäristölaskennan asemaa ja käyttöä tietoisuuden lisäämiseksi kiertotaloustoiminnoissa koulutuksen ja viestintätoimenpiteiden avulla.

Välilliset tavoitteet

3. Hanke vahvistaa säätiön asemaa maakunnan kiertotalousasiantuntijana julkisille organisaatioille, yrityksille ja kuluttaja-asiakkaille, erityisesti rakennusmateriaalien uudelleenkäytön edistäjänä.

4. Hankkeen tavoitteena on luoda uusia työ- ja opiskelumahdollisuuksia kiertotalouden toimialalle.

5. Hankkeella pyritään vaikuttamaan julkisyhteisöiden purku-urakoiden kilpailutuskriteereihin. Julkiset organisaatiot saavat selkeää kustannushyötyä, jos urakoihin sisällytetään uudelleenkäyttövelvoite tai vähintään kartoituksen tekeminen.

Lisätietoja

Kaisa Kolkka
Projektisuunnittelija
kaisa.kolkka@elava.fi
+358 44 0225 858


Jaa julkaisu