mukana yhteisellä polulla

Itä-Suomen yliopisto mukana yhteisellä polulla

Mukana yhteisellä polulla on yhteisötunnus, joka myönnetään niille organisaatioille, jotka ovat mukana Pohjois-Savon ilmastotiekartan valmistelussa ja toteuttamisessa. Tunnus kertoo sitoutumisesta yhteiseen ilmastotyöhön.

Mukana yhteisellä polulla -tunnus

Itä-Suomen yliopisto hiilineutraali 2025

Itä-Suomen yliopiston uudessa strategiassa vuosille 2021–2030 on osana sen toimenpideohjelmaa asetettu kunnianhimoiseksi tavoitteeksi olla hiilineutraali vuoden 2025 loppuun mennessä. 

Pohjatyönä tavoitteelle Itä-Suomen yliopisto laski hiilijalanjälkensä ensimmäistä kertaa vuodelle 2019. Laskenta on toistettu sen jälkeen vuosittain. Hiilijalanjälkilaskenta koostuu viidestä pääkategoriasta: kiinteistöistä, hankinnoista, matkustuksesta, ravintolapalveluista ja laboratorioista. Isoimmat päästöt ovat syntyneet kiinteistöistä ja ennen koronavuosia matkustuksesta. Myös laboratorioiden vaikutus hiilijalanjälkeen on suuri.

Hiilijalanjäljen laskennan yhteydessä suunniteltiin myös toimenpiteitä hiilineutraaliustavoitteeseen pääsemiseksi. Ehdotetut toimenpiteet on integroitu osaksi yliopiston kestävän kehityksen ja vastuullisuuden toimenpideohjelmaa. Monia toimia on jo tehty, esimerkiksi kasvisruokailuun kannustetaan sen halvemmalla hinnalla sekä kestäviä kokouksia ja kokoustarjoiluja varten on laadittu käytännönläheinen ohjeistus. Kestävään liikkumiseen puolestaan on kannustettu ottamalla käyttöön työsuhdepyöräetu ja panostamalla pyöräilyolosuhteisiin. Itä-Suomen yliopisto on myös panostanut kestävyysaiheiseen koulutukseen uudistamalla kestävän kehityksen opintoja ja perustamalla kestävyysopintojen verkoston yhdessä Jyväskylän ja Turun yliopistojen kanssa. Vaikka paljon on tehty niin tekemistä riittää edelleen. Ensinnäkin on selvää, että vielä vuonna 2025 tulemme tuottamaan hiilidioksidipäästöjä. Ajankohtaisena aiheena meillä onkin selvittää kuinka pääsemme tavoitteeseemme, kun kompensaatiopalvelut ovat osoittautuneet epäluotettaviksi ja vaikutuksiltaan kyseenalaisiksi.

Itä-Suomen yliopisto haluaa edistää meille kaikille elintärkeää kestävää kehitystä myös maakunnallisen yhteistoimijuuden kautta. Siksi olemme innolla mukana myös Hiilineutraali Pohjois-Savo yhteistyössä.

Lisätietoja

Maiju Eskelinen
Kestävän kehityksen asiantuntija
maiju.eskelinen(at)uef.fi

Teksti päivitetty 18.4.2023


Jaa julkaisu