mukana yhteisellä polulla

Itä-Suomen yliopisto mukana yhteisellä polulla

Mukana yhteisellä polulla on yhteisötunnus, joka myönnetään niille organisaatioille, jotka ovat mukana Pohjois-Savon ilmastotiekartan valmistelussa ja toteuttamisessa. Tunnus kertoo sitoutumisesta yhteiseen ilmastotyöhön.

Mukana yhteisellä polulla -tunnus

Itä-Suomen yliopisto hiilineutraali 2025

Itä-Suomen yliopiston uudessa strategiassa vuosille 2021–2030 on osana sen toimenpideohjelmaa asetettu kunnianhimoiseksi tavoitteeksi olla hiilineutraali vuoden 2025 loppuun mennessä. 

Pohjatyönä tavoitteelle Itä-Suomen yliopisto laski viime vuoden loppuun mennessä hiilijalanjälkensä. Työtä varten perustettiin kuusi työryhmää: kiinteistöt, hankinnat, matkustus, ravintolapalvelut, laboratoriot sekä viestintä. Hiilijalanjäljen laskennan jälkeen kukin työryhmä teki myös ehdotuksia konkreettisiksi toimenpiteiksi, joilla tavoitteisiin päästään. Toimenpide-ehdotukset ovat parhaillaan yliopistoyhteisön kommentoitavana. Työssä on mukana paitsi laaja joukko omia tutkijoita ja asiantuntijoita, myös yhteistyökumppaneita (esim. ylioppilaskunta, Suomen yliopistokiinteistöt Oy ja Compass Group Oy). Yliopiston kokonaishiilijalanjäljeksi saatiin laskennassa noin 16 000 tCO2ekv (kasvihuonekaasupäästöt hiilidioksidiekvivalenttitonneina).

Itä-Suomen yliopisto haluaa edistää meille kaikille elintärkeää kestävää kehitystä myös maakunnallisen yhteistoimijuuden kautta. Siksi olemme innolla mukana myös Hiilineutraali Pohjois-Savo yhteistyössä.

Lisätietoja

Maiju Eskelinen
Koordinaattori, Hiilineutraali UEF 2025 -projekti
maiju.eskelinen(at)uef.fi


Jaa julkaisu