mukana yhteisellä polulla

Ilmatieteen laitos mukana yhteisellä polulla

Mukana yhteisellä polulla on yhteisötunnus, joka myönnetään niille organisaatioille, jotka ovat mukana Pohjois-Savon ilmastotiekartan valmistelussa ja toteuttamisessa. Tunnus kertoo sitoutumisesta yhteiseen ilmastotyöhön.

Mukana yhteisellä polulla -tunnus

Tietoa päätöksien pohjaksi

Ilmatieteen laitos tutkii ilmastonmuutoksen syitä, etenemistä ja vaikutuksia, sekä tuottaa tietoa hillintä- ja sopeutumistoimien tueksi. Ilmastomallinnuksen avulla selitämme ilmaston mennyttä muutosta ja teemme ennusteita tulevasta kehityksestä niin Suomessa kuin globaalistikin pohjautuen eri skenaarioihin yhteiskunnallisesta kehityksestä.

Jatkuva mittaustoiminta ja globaalisti kattavien mittausmenetelmien kehitystyö on myös keskeisessä roolissa. Mitä tarkemmin kasvihuonekaasujen ja pienhiukkasten lähteitä ja nieluja voidaan seurata, sitä tehokkaammin voidaan valita vaikuttavimmat keinot päästöjen hillitsemiseksi ja luontaisten nielujen kasvattamiseksi.

Ilmatieteen laitos toimii yhteistyössä yhteiskunnan eri sektorien kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti. Olemme mukana Pohjois-Savon ilmastotiekartan ohjausryhmässä tarjoten tietoa ilmastonmuutoksen taustoista, ennustetuista muutoksista alueellisissa olosuhteissa sekä ennusteisiin liittyvästä epävarmuudesta.

Lisätietoa

Sami Romakkaniemi
Tutkimusprosessori ja yksikön päällikkö
Ilmatieteen laitos
etunimi.sukunimi@fmi.fi


Jaa julkaisu