energia hankkeet maaseutu

EKOTEKOja ympäristön ja ilmaston parantamiseksi – Kohti hiilineutraalia Pohjois-Savoa Mansikan alueella

Toteuttajat

Kehittämisyhdistys Mansikka ry, ja sen alueen yleishyödylliset toimijat.

Hankkeen toteutuaika: 1.3.2021–31.12.2022
Budjetti: 156 000,00 €.

Tavoitteet

 • Vähennetään alueen ilmastopäästöjä lisäämällä uusiutuvan energian ratkaisujen käyttöönottoa.
 • Kasvatetaan alueen energiaomavaraisuutta.
 • Toteutetaan puolueetonta neuvontaa uusiutuvan energian suunnittelusta ja käyttöönotosta.
 • Edistetään ilmastoa huomioivien elintapojen lisäämistä, energiaratkaisuja ja lähiruokamalleja.
 • Levitetään hyviä käytänteitä ja valintoja toimijoiden ryhmissä sekä asukkaille, maaseudun menestystekijät esiin.
 • Lisätään maaseudun elinvoimaisuutta, vetovoimaisuutta ja pitovoimaa viestimällä alueen hiilitaseesta sekä ilmastotoimenpiteistä.

Konkreettisia toimia tavoitteiden saavuttamiseksi

 • Energiaselvitykset ja muutostöiden mahdollisuudet alueen yhteiskäytössä oleviin tiloihin.
 • Puolueeton neuvonta energia-asioissa.
 • Kompostoinnin edistäminen alueilla, joilla ei ole erillistä biojätteen keräystä.
 • Kokeillaan yhteisöllisyyttä lisäävää kyläruokamallia.
 • Osallistetaan alueen nuoria ilmastoviisaiden tekojen toteuttamiseen.
 • Viestitään hyvistä käytänteistä.

Lisätietoja

Jaana Oikarinen
Hanketyöntekijä
jaana.oikarinen@mansikkary.fi

https://www.mansikkary.fi/fi/hankkeet/ekotekoja/
Facebook: @mansikkary ja @HighwaySavo
Instagram: @highwaysavo
YouTube: Pohjois-Savo HighwaySavo

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on Leader-logo-rgb-Mansikka-ISO-2.jpg

Jaa julkaisu