ilmastotyö mukana yhteisellä polulla

Ecomet Oy mukana yhteisellä polulla

Mukana yhteisellä polulla on yhteisötunnus, joka myönnetään organisaatioille, jotka ovat mukana Pohjois-Savon ilmastotiekartan ja maakunnan yhteisten ilmastotavoitteiden toteuttamisessa. Tunnus kertoo sitoutumisesta yhteiseen ilmastotyöhön.

Tunnus, jossa lukee mukana yhteisellä polulla, Hiilineutraali Pohjois-Savo

Tehokkaalla energian ja materiaalin käytöllä kohti hiilineutraaliutta

Ecomet Oy on vuonna 1986 perustettu alihankinta tilauskonepaja, joka on erikoistunut keskiraskaiden ja raskaiden hitsattujen teräsrakenteiden valmistukseen. Valmistamme tuotteita mm. kaivos-, rakennus-, ja energiateollisuuden sekä raideliikenteen tarpeisiin, myös painelaitteet ja erilaiset putkistot sekä siilot ja säiliöt kuuluvat osaamisalueeseemme.

Ecomet Oy:ssä sitoudumme ympäristönsuojelun jatkuvaan parantamiseen kaikessa toiminnassamme. Yritys tunnistaa ja ottaa huomioon toimintoihinsa liittyvät ympäristönäkökohdat. Yritys sitoutuu toimintaansa koskevan ympäristölainsäädännön noudattamiseen sekä pyrkii mahdollisuuksien mukaan vähentämään ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta.

Ecomet Oy:n keskeisenä tavoitteena on tehokas energian ja materiaalin käyttö. Tehostamme systemaattisesti toimialojemme energiatehokkuutta uuta teknologiaa hyödyntäen. Materiaaleja ostetaan aina projektille ja vain projektiin tarvittava määrä, jolloin varastoon ei pääse kertymään ylimääräistä materiaalia. Pienet levyn jäämäpalat merkitään tuotetunnuksin ja sulatenumeroin, jolloin ne voidaan tunnistaa ja käyttää toisessa projektissa. Kuljetuskustannuksia vähennämme yhdistäen eri projektien ostoja ja pyrimme tilaamaan samalta toimittajalta, jolloin kuljetusten aiheuttamat päästöt ovat pienemmät.

Kiertotalouden edistämisen toimenpiteitä ovat mm. kierrätysmateriaalin lisääntyvä hyödyntäminen tuotannossa, tuotantojätteen kierrätys (muovi, pahvi, mustametalli, kirkasmetalli, rakennusjäte, ongelmajäte) ja ylijäämämateriaalin hyödyntäminen mm. pakkauksiin ja kuljetuslavojen kierrätys.

Ecomet Oy:n hiilijalanjälki (Scope 1, Scope 2, Scope 3) työmatkaliikenteen ja saapuvien kuljetusten päästöjen osalta vuonna 2021 oli 35,35 tCO2e/ vuosi. Vuodelta 2022 hiilijalanjälki oli 26,42 tCO2e/vuosi.

Tulevaisuuden tavoitteet ovat:

  • Scope 1: Polttoöljyllä toimivista trukeista sähkökäyttöisiin siirtyminen
  • Scope 2: Uusiutuvaan sähköön kokonaan siirtyminen, maalaamon lämmitysöljyn käytön vähentäminen aurinkopaneelien avulla.
  • Scope 3: Kuljetusyhtiöiden hiilipäästöjen seuranta, henkilökunnan työmatkaliikenteen päästöjen
    vähentäminen (esim. mahdollinen polkupyöräetu)

Ecomet Oy haluaa edistää ympäristön suojelun parantamista ja hiilineutraaliuteen pääsemistä Pohjois-
Savossa. Tämän takia olemme innolla mukana Hiilineutraali Pohjois-Savo yhteistyössä.

Lisätietoja

Sari Hukka
Osto- ja laatupäällikkö
sari.hukka(at)ecomet.fi
Ecomet Oy:n verkkosivut löytyvät osoitteesta www.ecomet.fi


Jaa julkaisu