biokaasu liikenne

Biokaasulla liikkeelle -hanke

Toteutusaika ja toteuttajat

Hankkeen kesto 1.6.2020-31.3.2021.
Kehitysyhtiö SavoGrow Oy/ toteutusalue SavoGrown alue, Leppävirta, Iisalmi, Lapinlahti, Vieremä, Sonkajärvi, Kiuruvesi

Budjetti ja rahoitus

Hankkeen budjetti on 133 180 €.
Hankkeen rahoitus jakautuu kahden toimintaryhmän kesken; Mansikka ry 48 % ja Ylä-Savon Veturi 52 %.

Tavoitteet

Biokaasualan käyntiin saamiseksi täytyy yhtä aikaa kehittää kysyntäpäätä eli markkinoita, kulutuksen tietoisuutta ja mahdollisuuksia sekä tuotantopäätä eli tuotantotapoja ja -mahdollisuuksia. Hankkeessa keskitytään erityisesti liikennebiokaasuun.

Hankkeessa lähestytään kokonaisuutta asiakaslähtöisesti. Ostopalveluina toteutettavien selvitysten ensimmäisessä vaiheessa selvitetään liikennepolttoaineiden potentiaalinen kokonaiskulutus hankealueella. Hankkeessa selvitetään kaasuautojen käyttöön liittyviä pullonkauloja, jotka ovat esteenä alan kehittymiselle kaasun jakelun lisäksi ja arvioidaan millä aikataululla paikalliset autoilijat ja muu kuljetuskalusto voisivat siirtyä käyttämään liikennebiokaasua.

Biokaasulla liikkeelle -hankkeen tavoitteena on:

  1. Kartoittaa markkinat, määritellä ja etsiä keinoja markkinaehtoisen biokaasun kysynnän vauhdittamiseksi sekä pyrkiä vaikuttamaan peruskysynnän luomiseen (esim. taksit, jäteautot, maitoautot, pendelöijät).
  2. Suunnitella tuotanto.
  3. Suunnitella jakeluverkko.
  4. Selvitetään liiketoimintaedellytyksiä eli mm. rahoittajien ja yritysten kiinnostus investointeihin.

Hankkeen kohderyhmiä ovat:

  1. kuluttajat, liikennöitsijät, muut organisaatiot, joilla kuljetuskalustoa eli biokaasun ostajat
  2. maatilat ja yritykset, jotka mahdollisia biomassojen, syötteiden ja biokaasun tuottajia
  3. yritykset ja muut tahot, jotka muutoin mahdollistavat biokaasun käyttöönottoa mm. automyyjät ja maanomistajat (jakeluverkon sijainti)
  4. biokaasutuotannon ja liiketoiminnan toteuttajat

Hanke toteutetaan selvityshanketyyppisenä suunnittelutyönä, johon ostetaan asiantuntijaresurssia ostopalveluna.

Lisätietoja

Sari Tulila
elinkeinoasiamies
Kehitysyhtiö SavoGrow Oy
etunimi.sukunimi@savogrow.fi


Jaa julkaisu