biokaasu blogit savogrow

Biokaasulla liikkeelle -hanke puhkaisemassa biokaasukuplaa

Biokaasuala elää biokaasukuplassa; ei ole tuotantoa, kun ei ole kysyntää, ja kysyntää ei ole, kun ei ole tankkausmahdollisuuksia. Monia eri tahoja ja ihmisiä biokaasu kuitenkin kiinnostaa ja herättää jopa intohimoja. Tiukan laskennan ja suunnittelun lisäksi ala kaipaakin myös ideologisia ideoita ja ajatuksia, jotta pioneerit pääsevät puhkaisemaan tämän kuplan.

Biokaasulla liikkeelle -hankkeessa on ryhdytty tarkastelemaan pintaa syvemmältä, miten alaa voisi mahdollistaa ja vauhdittaa. Mahdollisuuksia on tarkasteltu nimenomaan liikennekaasun kautta. Tällä hetkellä myös valtio on valmistelemassa mittavaa tuki- ja velvoitepakettia biokaasun käyttöönoton ja investointien kannustamiseen osana muita ilmastopoliittisia toimenpiteitä. Kaasuasemilla tullaan hyvin todennäköisesti tankkaamaan tulevaisuudessa myös fossiilista kaasua (LNG/CNG), koska biokaasun saatavuus on vielä vähäistä ja maakaasu on halvempaa kuin biokaasu (LBG/CBG). Jakeluvelvoite kuitenkin turvaa biokaasun asemaa, eli velvoittaa jakelijat myymään myös biokaasua.

Kysynnän ja tuotannon yhteensovittamista

Selvityshankkeen tuloksena on syntymässä kattava tietopaketti kaasun kulutuksesta ja kysynnästä sekä tuotantomahdollisuuksista. Paketista löytyy myös kooste mm. tukimuodoista. Tulokset julkaistaan maaliskuun lopussa. Kysyntäpotentiaalin määrittämiseen vaikuttaa suuresti se, mihin polttoaineiden hinnat tulevat asettumaan. Ja siihen taas vaikuttaa hirvittävän moni asia.

Markkinaselvitystä tekemään valittu Wega Group Oy on tehnyt kysyntäkartoitusta ja Envitecpolis Oy on tehnyt tuotanto- ja logistiikkalaskelmia. Hankkeen asiantuntijat ovat ansiokkaasti tehneet yhteistyötä yhteen sovittaessaan näitä kahta ketjun eri päätä. Laskentaan sovitetaan mukaan eri tukien ja velvoitteiden kustannus- ja hintavaikutuksia. Tuotantopäässä on niin ikään huomioitava muutkin hyödyt, mitä biomassojen jalostamisesta koituu. Maatilat saavat samalla ratkaisun mahdolliseen lantaongelmaan ja tuotettua tiloilleen maanparannusaineita ja lannoitetta. Kenties myös energiaa omiin tarpeisiinsa.

Tankkausasemalle ankkuriasiakkaita

Yksi raskaan liikenteen rekka vastaa kulutuksessa noin 75 henkilöautoa. Näin ollen on järkevää vauhdittaa biokaasualan kehitystä etsimällä biokaasun käyttäjäksi ensin raskaan liikenteen kohteet. Teollisuuden ja kaupan kuljetusten lisäksi jätehuolto-, jakelu- ja kaupunkiliikenne sekä muun muassa maitoautot toimivat ankkuriliikenteenä ja mahdollistavat biokaasun jakelun myös henkilöautoille. 

Kiinnostus liikennekaasuun on hyvä koko alueella, mutta tarkastelussa Iisalmi näyttää todennäköisimmältä tankkausasemapaikalta alkuvaiheessa. Iisalmi toimii liikenteen solmukohtana ja Iisalmesta raskaan liikenteen kuljetukset suuntautuvat usein kohti etelää. Aseman suunnittelussa huomioidaan myös yksityisautoilu, koska pendelöinti alueella on huomattavaa.

Hankkeessa tehdään vielä arvioita, millä aikavälillä ja miten muiden hankekuntien alueella kysyntä voisi kasvaa ja kehittyä.

Viisi pilottilaitosta paperilla

Biokaasun tuotantokeskittymiä on tunnistettu hankealueella noin 5 kappaletta, joihin lasketaan pilottilaitosten mahdollisuutta. Tätä tietoa on mahdollista soveltaa muillekin alueille, joissa on saatavilla samankaltaisia syötteitä. Hankkeessa on laskettu massojen logistiikkaa laitokselle ja laitokselta pois. Tietoja on määritetty miltä etäisyydeltä syötteet tulevat, mitkä ovat logistiikan kustannukset ja on myös arvioitu, mitkä syötteet kartoitetuista ovat mahdollista käsitellä alueellisissa biokaasulaitoksissa.

Tähän mennessä kartoitettuja massoja on tarkastelualueella 255 000 tonnia sisältäen mm. lantaa, yhdyskuntalietteitä ja teollisuuden sivuvirtoja. Tuotantoketjun laskentaa tarkennetaan vielä lisäämällä siihen peltobiomassaa eli esimerkiksi nurmea. Nurmen osalta ei haluta kilpailla kotieläin- tai muun elintarviketuotannon kanssa.

Taustoittavaa tietoa:

Esimerkki: Noin 7500 MWh tuottava laitos tuottaisi noin 450 hlö.auton tai 7 rekan kulutukseen tarvittavan energiamäärän.

Biokaasuinfoja maaliskuussa

Järjestämme biokaasusta kiinnostuneille infoja, joissa pääsee esittämään myös kysymyksiä asiantuntijoille:

  • Torstai 18.3. klo 12-14 Viljelijöille/ tuottajille suunnattu teamsinfo
  • Torstai 18.3. klo 17-19 Liikennöitsijöille, teollisuudelle ja ym.yrittäjille (kaasunkäyttäjille) suunnattu info
  • Torstai 25.3. klo 12-14 Biokaasu aluetalouden näkökulmasta; info kuntatoimijoille, päättäjille ja muille asiasta kiinnostuneille
  • Kuluttajille suunnattujen infotilaisuuksien mahdollisuutta harkitaan toukokuulle koronatilanteesta riippuen.

Sari Tulila
Elinkeinoasiamies
Kehitysyhtiö SavoGrow Oy
0207 464 640
sari.tulila(at)savogrow.fi

Lue biokaasulla liikkeelle -hankkeesta tästä linkistä!


Jaa julkaisu

Lisää kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *