ilmastoteot puukoulu puurakentaminen vesanto

Vesannon puukoulun tarinaa

Mistä lähdettiin liikkeelle?

Alkuvuodesta 2017 Vesannon koulukeskuksella kävi kuhina. Yhtenäiskoulun oppilaiden ja opetushenkilöstön keskuudessa oli esiintynyt enenevässä määrin oireita, jotka olivat viitanneet sisäilmaongelmiin. Selitys oireilulle löytyi, kun vuonna 1966 rakennetun yhtenäiskoulun päärakennus Vanamon seinärakenteista löydettiin riskirakenteita. Joidenkin kohdalla oireet olivat niin vaikeita, että normaalista koulunkäynnistä oli siirryttävä kotiopetukseen. Osa peruskoulun oppilaista jopa lakkoili. 

Kunta järjesti keskustelutilaisuuksia, joissa niin koulun väki, oppilaiden vanhemmat kuin muutkin kuntalaiset olivat yhtä mieltä siitä, että asiaan on tartuttava ripeästi. Rakennusta tutkittiin ja pohdittiin, voisiko huolella tehty remontti olla ratkaisu. Varsin pian oltiin kuitenkin yksimielisiä siitä, että tarvitaan uusi koulu. Samalla laajalti ajateltiin, että Vesannolle halutaan nimenomaan puukoulu, mitä pidettiin terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön kannalta hyvänä ja luonnonläheisenä ratkaisuna. 

Päätöksenteosta

Alustavia suunnitelmia laadittaessa lähdettiin liikkeelle siitä, että olemassa olevasta rakennuksesta osa voitaisiin säilyttää ja sen betonisia runkorakenteita hyödyntää. Ajatuksena oli, että betonisten runkopalkkien väleistä puretaan tiiliset seinät ja rakennetaan uudet puusta. Varsin pian tämäkin vaihtoehto kuitenkin todettiin riskialttiiksi ja vaikeasti toteutettavaksi. 

Lopulta Vesannolla syntyi päätös siitä, että vanha Vanamon rakennus puretaan kokonaisuudessaan, ja sen tilalle rakennetaan kokonaan uusi koulu. Vaihtoehtoja uudisrakennukselle pohdittiin, ja kunnanhallitus esitti marraskuussa 2018 kunnanvaltuustolle, että uudesta koulusta tulisi kaksikerroksinen ja betonirakenteinen. Pienessä, haastavassa taloustilanteessa olevassa kunnassa pohdittiin, että tämä olisi kustannustehokkain vaihtoehto uusien, ajanmukaisten ja toimivien koulutilojen rakentamiseksi.

Kunnanvaltuustossa asia nähtiin kuitenkin toisin. Kunnassa uskottiin vahvasti puurakentamisen paremmuuteen, ja valtuusto päätti, että uusi koulu tulee olemaan yksikerroksinen hirsirakennus. Vaikka tämän päätöksen arvioitiin kasvattavan uudisrakennuksen hintaa merkittävästi, kunnassa haluttiin tehdä rohkea investointi tulevaisuuteen. 

Vesannon puukoulu rakennusvaiheessa talvimaisemassa
Vesannon puukoulu harjakorkeudessa marraskuussa 2020.

Ilmasto- ja käyttäjäystävällisyys huomioitu suunnittelussa

Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimeksiannosta tehdyn selvityksen mukaan Vesanto oli yksi harvoista maakunnan hiilinegatiivisista kunnista vuonna 2018. Vesannolla hiilinielut ovat siis päästöjä suuremmat. Vesannon kunnan päätös rakentaa massiivipuinen koulurakennus sopii hyvin hiilineutraalin kunnan tavoitteisiin, sillä massiivipuurakenne sitoo hiiltä kaikkein eniten eri rakennustapavaihtoehdoista. 

Uuden koulun suunnittelussa on huomioitu niin perusopetuksen koululaisten ja lukion opiskelijoiden, opetushenkilöstön kuin kuntalaistenkin toiveita ja ideoita mahdollisuuksien mukaan. Koulun tiloista tulee monikäyttöiset, ja ne varustetaan modernilla oppimisteknologialla. Samalla, kun rakennuksesta on haluttu terveellistä ja ympäristöystävällistä, on tehty myös toiminnallista, monipuolista ja nykyaikaista oppimisympäristöä.

Suunnittelussa on huomioitu myös se, että rakennuksesta ei tule ainoastaan koulu, vaan myös moneen käyttöön sopiva harraste- ja tapahtumatila. Uudesta koulusta odotetaankin tuleva kyläkeskus kaikille kuntalaisille. 

Vesannon puukoulun sisätiloja marraskuussa 2020
Puukoulun sisätiloista marraskuussa 2020, kun koulun henkilökunta kävi tutustumassa uusiin tiloihin.

Loppusuora häämöttää

Kuluvan vuoden keväällä alkanut rakennustyö on edennyt hyvää vauhtia. Valmista pitäisi olla ensi kesänä, ja koululaiset pääsevät kulkemaan opinpolkuaan uusissa tiloissa syysloman jälkeen 2021. Jo nyt koulurakennus antaa uutta ilmettä kylälle, kun rakennustyön aikainen sääsuoja on purettu ja rakennuksen ulkomuoto kaikkien nähtävänä. Hyvää kannattaa odottaa – ja sitä vesantolaiset monin tavoin haastavan väistötiloissa vietetyn ajan jälkeen todella odottavat. 

Heikki Kokkonen
Projektivastaava
Ratkaisu on puussa -hanke, Kehitysyhtiö Savogrow Oy

Kimmo Salo
Viestintäsuunnittelija
Vesannon kunta


Jaa julkaisu

Lisää kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *