hankkeet puurakentaminen

Ratkaisu on puussa -hanke

Toteutusaika ja toteuttajat

3/2020-3/2022
Suomen Metsäkeskus
SavoGrow
Navitas Kehitys Oy
Iisalmen kaupunki

Budjetti ja rahoitus

Budjetti: 554 971€
Rahoitus: Maaseuturahoitus ja Metsäkeskus

Tavoitteet

Hankkeen toimenpiteillä selvitetään Pohjois-Savon julkisen puurakentamisen tila, osaamistarpeet sekä mahdolliset pilottikohteet. Kohteiden hankesuunnittelua tuetaan mm. rakentamisen ilmastovaikutusta esittävillä laskelmilla, joilla vartaillaan mm. rakennusmateriaalien ekotehokkuutta ja hiilijalanjälkeä. Työpajoilla sekä vierailuilla tuodaan alueen päättäjien tietoon puurakentamisen mahdollisuudet ja viimeisin osaaminen rakennushankkeiden kustannuksiin vaikuttavista mahdollisuuksista. Hankkeessa on lisäksi erilliset työpaketit mm. seuraavien tavoitteiden saavuttamiseksi.

  • Lähipuun tunnettavuus lisääntyy pilottikohteiden avulla
  • Tarvekartoitukset puutuotealan yrityksissä ja kehitystarpeissa avustaminen, yritystoiminta kehittyy ja saadaan toiminnoille jatkajia
  • CE-merkintä ja lujuuslajitteluinfot piensahoille, lähellä tuotetun rakennusmateriaalin käyttö lisääntyy
  • Oppilaitosyhteistyö, rakennusalan ja puunjalostuksen perus- ja täydennyskoulutus vastaa entistä paremmin toimijoiden tarpeisiin

Lisätietoja

Arto Yletyinen
projektipäällikkö
puh. 050 592 6125
arto.yletyinen(at)metsakeskus.fi

Heikki Kokkonen
projektivastaava, Kehitysyhtiö Savogrow
puh. 040 637 6675
heikki.kokkonen(at)savogrow.fi

Juha Hartikainen
projektivastaava, Iisalmen kaupunki
puh. 040 641 1691
juha.hartikainen(at)iisalmi.fi

Hanketiedot Metsäkeskuksen sivuilla:
https://www.metsakeskus.fi/hankkeet/ratkaisu-puussa

Hankkeen esittelymateriaali materiaalipankissa.

Kuva: ©maaseutuverkosto, Yrjö Tuunanen


Jaa julkaisu