puurakentaminen rakentaminen

Puurakentaminen vauhdissa Pohjois-Savossa

Valtakunnalliset tavoitteet puurakentamisen lisäämiseksi ovat kovat. Puurakentamisen ohjelman tavoitteena on lisätä puun käyttöä niin kaupunkien rakentamisessa, julkisessa rakentamisessa kuin suurissa puurakenteissakin.

Puun osuus julkisessa rakentamisessa oli vuonna 2019 noin 15 %. Tavoitteena on, että osuus kasvaa vuoden 2022 loppuun mennessä 31 %:iin ja vuoden 2025 loppuun mennessä 45 %:iin. Lisätietoa tavoitteista (Ymparisto.fi).

Puukohteita rakenteilla ja suunnitteilla

Pohjois-Savossa on käynnissä useita koulu- ja päiväkotihankkeita, joissa rakennuksen pääasiallinen rakennusmateriaali on puu. Iisalmen kaupunki suunnittelee puurakenteista Mansikkaniemen koulua. Kuopioon on rakenteilla von Wrightin koulu, jonka on määrä valmistua vuoden 2021 aikana. Vesannolle on tulossa puusta koulukeskus (2021) ja Tervoon yhtenäiskoulu (2022). Rautalammille nousee tämän vuoden aikana päiväkoti Lähipuusta.

Kuopioon Pohjois-Savon ensimmäiset puukerrostalot

Kuopioon on rakentumassa Pohjois-Savon ensimmäiset puukerrostalot. M2-Kodit rakennuttaa kaksi puukerrostaloa Kuopion Saaristokaupunkiin ja kohteet valmistuvat keväällä 2021. Talot rakentaa JVR-Rakenne Oy. Talot kootaan tilaelementeistä, jotka valmistetaan Kuhmossa Elementti Sampo Oy:n tehtaalla. Ensimmäisen talon pystytys alkaa lokakuussa 2020.

Tilaelementeistä rakentaminen mahdollistaa nopean pystytyksen lisäksi sen, että melu- ja pölyhaitat jäävät työmaalla vähäisiksi. Sääsuojaus tehdään Kuopion kohteessa liikutettavalla kattorakenteella, joka on koottu paikan päällä. Kattoa nostetaan sitä mukaa, kun pystytys etenee.

Ratkaisu on puussa -hanke

Metsäkeskuksen Ratkaisu on puussa -hanke edistää puurakentamista monipuolisesti. Hankkeen toimenpiteillä selvitetään Pohjois-Savon julkisen puurakentamisen tila, osaamistarpeet sekä mahdolliset pilottikohteet. Kohteiden hankesuunnittelua tuetaan mm. rakentamisen ilmastovaikutusta esittävillä laskelmilla, joilla vartaillaan mm. rakennusmateriaalien ekotehokkuutta ja hiilijalanjälkeä. Työpajoilla sekä vierailuilla tuodaan alueen päättäjien tietoon puurakentamisen mahdollisuudet ja viimeisin osaaminen rakennushankkeiden kustannuksiin vaikuttavista mahdollisuuksista. Voit kysyä vierailuja puurakentamisen kohteisiin hankkeen vetäjiltä, yhteystiedot löytyvät Yhteisö-sivulta.

Puurakentamisen teemapäivä 28.10.2020

Ympäristöministeriö, Pohjois-Savon liitto ja Ratkaisu on puussa -hanke järjestävät puurakentamiseen ja rakentamisen ilmastokysymyksiin keskittyvän seminaarin 28.10.2020 Kuopiossa ja etäyhteydellä. Seminaarissa herätellään maakunnan puurakentamisen innostusta sekä keskustellaan teemoista, jotka on maakunnassa koettu tärkeiksi liittyen ilmastoviisaaseen rakentamiseen. Tilaisuutta voi seurata suorana verkkolähetyksenä osoitteesta https://youtu.be/jNCIppBZUYk

Lisätietoja Pohjois-Savon liiton sivuilta (Pohjoissavo.fi)

Tukea puurakentamiseen

Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelman Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelman avulla edistetään puun käyttöä rakentamisessa myöntämällä tukea erilaisille tutkimus- ja kehityshankkeille. Tukiohjelmassa kohdennetaan tukea valittuihin alan teemoihin sekä aktivoidaan sidosryhmiä ja kannustetaan uusia toimijoita. Tavoitteena on saavuttaa avustettavien hankkeiden myötä laaja vaikuttavuus alan kasvun vauhdittamiseksi. Rahoitusta myönnetään yhteensä enintään 4 miljoonaa euroa. Seuraava haku alkaa keväällä 2021.

Lisätietoa


Jaa julkaisu