ilmastotyö

Pohjoissavolaiset etenevät harppauksin ilmastotyössä

Maakunnallinen ilmastotiekartta ja organisaatioiden omat ilmastotavoitteet ovat vauhdittaneet ilmastotoimien toteutusta Pohjois-Savossa. Ilmastotiekartan seurantaa ja toimeenpanoa varten maakuntaan perustettiin ilmasto-, kiertotalous- ja biotalousryhmä. Ryhmässä ovat edustettuina myös alueen suurimmat energiayhtiöt, jotka ovat päivittäneet omat ilmastotavoitteensa viimeisen vuoden aikana.Erityisesti energiasektorilla toteutetut toimet ovat vaikuttaneet Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöjen vähentymiseen viime vuosina. Hyviä esimerkkejä vaikuttavista teoista ovat kahden alueen suurimman energiayhtiön, Savon Voima Oyj:n ja Kuopion Energia Oy:n ilmastotoimenpiteet. Savon Voimalla tavoitellaan hiilineutraaliutta jo 2030 mennessä. Tavoitteen toteuttaminen edellyttää mittavia investointeja, mutta niillä arvioidaan saatavan merkittäviä hyötyjä niin ympäristön kuin taloudenkin näkökulmasta.

– Uusi strategiamme ohjaa yhä vahvemmin hiilineutraaliuteen. Kiertotalouteen siirtyminen ja biodiversiteetistä huolehtiminen ovat myös tärkeää. Toimimme neljän maakunnan alueella, joten koemme että ilmastotyöllämme on suuri vaikuttavuus, Savon Voima Oyj:n toimitusjohtaja Arto Sutinen tiivistää.

Kuopion Energialla laadittiin oma ilmastotiekartta vuoden 2021 aikana. Tiekartassa kuvataan keskeisimmät kehityshankkeet, joilla tavoitellaan fossiilisten polttoaineiden hiilidioksidipäästöjen nollaamista vuoteen 2030 mennessä.

Olemme mukana ilmastotyössä, teko kerrallaan. Olemme saaneet hyviä kokemuksia kiinteistöjen energiatehokkaasta jäähdytyksestä ja Haapaniemen kaukolämpöakusta. Lisäksi olemme pudottaneet kasvihuonekaasupäästömme kymmenessä vuodessa kolmasosaan. Nämä ovat konkreettisia esimerkkejä ilmastotyöstämme, Kuopion Energia Oy:n toimitusjohtaja Esa Lindholm kertoo.

Pohjois-Savon valttina monialainen tutkimus ja vahva ympäristöosaaminen


Pohjois-Savon ilmastotyön vahvuuksia ovat erityisesti ympäristö- ja tutkimusosaaminen sekä teknologian hyödyntäminen. Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Savon ammattiopisto kouluttavat ympäristöalan osaajia tulevaisuuden tarpeisiin. Oppilaitokset ovat tarjonneet myös yrityksille palveluja vastuullisuuden kehittämiseen.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) ilmastoon liittyvän tutkimuksen painopisteitä Pohjois-Savossa ovat hiilensidonta ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Suonenjoella kehitetään laadukasta metsänviljelyketjua, jossa nopea uudistuminen sekä tulevaan ilmastoon sopivat puulajit mahdollistavat tuottavat ja ilmastokestävät metsät. Maaningalla puolestaan sopeutetaan nurmeen perustuvaa nautakarjataloutta muuttuvaan ilmastoon. Lisäksi lisätään hiilensidontaa ja keinoja hallita maatalouden kasvihuonekaasupäästöjä. Myös vesistövaikutukset ovat keskeinen osa tutkimusta.

– Maaningan tutkimusinfraan on investoitu huomattavasti viime vuosina. Ilmastotyössä teemme laaja-alaista yhteistyötä ja koko Luken resursseja hyödynnetään joustavasti alueen tarpeisiin. Ratkaisuissa on huomioitava kokonaiskestävyys, ryhmäpäällikkö Mikko Järvinen toteaa.

Ilmastonmuutos tulee aiheuttamaan monenlaisia muutoksia ympäristössämme, joilla on vaikutuksia myös ihmisen hyvinvointiin. Siksi luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on tärkeää ilmaston muuttuessa.

– Yhteistyö ilmastotyössä on elintärkeää ja mielestäni olemme onnistuneet siinä hyvin. Ilmasto muuttuu kuitenkin nopeasti. Tällä hetkellä talvi on vielä mukava, kun sateet tulevat lumena eikä vetenä. Lisäksi pohjavesivarat täyttyvät tällaisena talvena, Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirin puheenjohtaja Helvi Heinonen-Tanski konkretisoi. 

Pohjoissavolainen ilmastotyö on verkostoitumista ja vaikuttavia ilmastotekoja

Pohjois-Savossa halutaan luoda vahvaa ilmastokulttuuria, joka näkyy vaikuttavina ilmastotekoina. Vuonna 2021 toimintansa aloittanut Pohjois-Savon ilmasto-, kiertotalous- ja biotalousryhmä perustettiin toimeenpanemaan Pohjois-Savon ilmastotiekarttaa ja seuraamaan toimenpiteiden vaikutuksia. Ryhmä haluaa kutsua kaikki pohjoissavolaiset mukaan yhteiselle polulle kohti hiilineutraalia Pohjois-Savoa 2035 ja kertomaan omista teoistaan.

Hiilineutraali Pohjois-Savo -hankeessa selvitettiin kyselyllä pohjoissavolaisten omia ilmastotekoja. Kyselyn kautta saatiin yli 50 vastausta, joissa on hyviä esimerkkejä niin päästöjen vähentämisestä kuin luonnonvarojen kestävästä käytöstä.

Lisätietoja

Ilmastoasiantuntija Tapio Kettunen, Pohjois-Savon ELY-keskus
p. 029 502 6710, tapio.kettunen(at)ely-keskus.fi

Projektipäällikkö Hanne Siikström, Hiilineutraali Pohjois-Savo -hanke, Pohjois-Savon ELY-keskus
p. 029 502 6075, hanne.siikstrom(at)ely-keskus.fi

Pohjois-Savon ilmasto-, kiertotalous- ja biotalousryhmä
https://hiilineutraalipohjoissavo.fi/yhteiso/pohjois-savon-ilmasto-kiertotalous-ja-biotalousryhma/

Otsikkokuva: Patrick Hublin, Kuopion Energia Oy:n aurinkokeräinkenttä Savilahdessa Kuopiossa.


Jaa julkaisu

Lisää kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *