kasvihuonekaasupäästöt kunnat

Pohjois-Savon kuntien kasvihuonekaasupäästöt laskivat hieman vuonna 2021

Suomen ympäristökeskus SYKE:n uusimpien laskelmien mukaan Pohjois-Savon kuntien kasvihuonekaasupäästöt laskivat 1,5 % vuonna 2021 edellisvuoteen verrattuna. Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet vuosina 2005–2021 27 % ja asukaskohtaiset päästöt 23 %.

SYKE laskee vuosittain kasvihuonekaasupäästöjen määrän ja kehityksen kaikille Suomen kunnille. Tuoreen laskelman mukaan kuntien yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästöt pysyivät vuonna 2021 edellisvuoden tasolla. Tähän vaikutti SYKE:n tiedotteen mukaan edellisvuotta suurempi rakennusten lämmitysenergian kulutus ja yhteiskunnan toimintojen palautuminen ensimmäisen koronavuoden jälkeen. Suomen kuntien ilmastopäästöt ovat laskeneet 27,7 % vuosien 2005-2021 välillä.

Pohjois-Savon kuntien yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästöt laskivat 1,5 % vuonna 2021 edellisvuoteen verrattuna. Vuosien 2005-2021 välillä kokonaispäästöt ovat laskeneet 27 % ja asukaskohtaiset päästöt 25 %.

Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöjen kehitys 2005-2021, HINKU-laskenta*. Tietojen lähde: Suomen ympäristökeskus 2023.
Pohjois-Savon asukaskohtaisten kasvihuonekaasupäästöjen kehitys, HINKU-laskenta*. Tietojen lähde: Suomen ympäristökeskus 2023.

Maatalous, liikenne ja lämmitys suurimmat päästösektorit

SYKE:n HINKU-laskennan mukaan Pohjois-Savon suurimmat päästösektorit vuonna 2021 olivat maatalous (34 %), tieliikenne (23 %) ja lämmitys (20 %). Työkoneiden päästöjen osuus oli 8 %, kulutussähkön käytön 6 % ja jätteiden käsittelyn 5 %. Edellisvuoteen verrattuna eniten nousivat sähkölämmityksen päästöt ja eniten laskivat teollisuuden (-11 %) sekä työkoneiden päästöt (-8 %). Tieliikenteen päästöt laskivat 5 %.

Lämmityksen päästöjen kasvu johtui pääosin edellisvuotta kylmemmästä alkuvuodesta, joka johti lämmitysenergian käytön kasvuun. Lisäksi paluu ensimmäisestä koronavuodesta käynnisti yhteiskunnan toimintoja osittain uudelleen, jolloin energiankäyttö kasvoi. Tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen laskuun ovat vaikuttaneet erityisesti biopohjaisten polttoaineiden osuuden kasvu ja liikenteen sähköistyminen. HINKU-laskennassa* huomioidaan muun kuin päästökauppaan kuuluvien teollisuuslaitosten päästöt, pois lukien teollisuuden sähkönkulutus ja teollisuuden jätteiden käsittely.

Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöjen jakauma päästölähteittäin, HINKU-laskenta*. Tietojen lähde: Suomen ympäristökeskus 2023.

*HINKU-laskenta ilman päästöhyvityksiä: Kuntien tavoitteiden seurantaan tarkoitettu oletuslaskentamalli. Ei sisällä päästöhyvityksiä, päästökauppaan kuuluvien teollisuuslaitosten polttoaineiden käyttöä, teollisuuden sähkönkulutusta, teollisuuden jätteiden käsittelyn päästöjä eikä kuorma-, paketti- ja linja-autojen läpiajoliikennettä.

Lisätietoja


Jaa julkaisu

Lisää kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *