kasvihuonekaasupäästöt kunnat

Pohjois-Savon kuntien kasvihuonekaasupäästöt laskivat 5 prosenttia vuonna 2020

Suomen ympäristökeskus SYKE:n uusimpien laskelmien mukaan Pohjois-Savon kuntien kasvihuonekaasupäästöt laskivat 5 % vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna. Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet vuosina 2005–2020 26 % ja asukaskohtaiset päästöt 23 %.

SYKE laskee vuosittain kasvihuonekaasupäästöjen määrän ja kehityksen kaikille Suomen kunnille. Tuoreen laskelman mukaan kuntien yhteenlasketut ilmastopäästöt ovat laskeneet 28 % vuosien 2005-2020 välillä. Ilmastopäästöt vähenivät 8,7 prosenttia vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna.

Pohjois-Savon kuntien yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästöt laskivat 5 % vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna. Vuosien 2005-2020 välillä kokonaispäästöt ovat laskeneet 26 % ja asukaskohtaiset päästöt 23 %.

Pohjois-Savon kuntien yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästöt sektoreittain 2005-2020. Lähde: SYKE 2021, *HINKU-laskenta.

Maatalous, liikenne ja lämmitys suurimmat päästösektorit

SYKE:n HINKU-laskennan mukaan Pohjois-Savon suurimmat päästösektorit vuonna 2020 olivat maatalous (34 %), tieliikenne (24 %) ja lämmitys (19 %). Työkoneiden päästöjen osuus oli 8 %, kulutussähkön käytön 6 % ja jätteiden käsittelyn 4 %. Eniten Suomessa ja Pohjois-Savossa laskivat sähkön käytön päästöt. Pohjois-Savossa sähkölämmityksen päästöt laskivat 23 % ja kulutussähkön päästöt 17 %.

Sähkön käytön päästöjä ovat laskeneet siirtymä fossiilisten polttoaineiden käytöstä tuotannossa ja lämpimän vuoden seurauksena laskenut sähkön kulutus. Kaukolämmön päästöjä ovat vähentäneet biomassan osuuden kasvattaminen tuotannossa ja öljyn käytön vähentyminen. HINKU-laskennassa huomioidaan muun kuin päästökauppaan kuulluvien teollisuuslaitosten päästöt, pois lukien teollisuuden sähkönkulutus ja teollisuuden jätteiden käsittely. Edellisvuoden tilastointiin verrattuna kasvaneet teollisuuden kasvihuonekaasupäästöt johtuvat osittain uudesta laskentatavasta, jossa teollisuusrakennusten erillislämmityksen päästöt luetaan teollisuuden päästöihin.

Pohjois-Savon kuntien kasvihuonekaasupäästöjen osuudet sektoreittain 2020. Lähde: SYKE 2021.

*HINKU-laskenta on Kuntien tavoitteiden seurantaan tarkoitettu oletuslaskentamalli. Ei sisällä päästökauppaan kuuluvien teollisuuslaitosten polttoaineiden käyttöä, teollisuuden sähkönkulutusta, teollisuuden jätteiden käsittelyn päästöjä eikä kuorma-, paketti- ja linja-autojen läpiajoliikennettä. Alueella tuotetusta tuulisähköstä lasketaan kunnalle päästökompensaatio vuosittaisen sähkön päästökertoimen mukaisesti.

Lisätietoja


Jaa julkaisu

Lisää kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *