kasvihuonekaasupäästöt kulutus pohjois-savo

Pohjois-Savon kulutusperusteiset päästöt maan keskiarvoa pienemmät

Suomen ympäristökeskus (Syke) on julkaissut kulutusperäiset kasvihuonekaasupäästötiedot ensimmäistä kertaa kaikille Suomen kunnille ja maakunnille. Laskennan mukaan Pohjois-Savon kulutusperusteiset kasvihuonekaasupäästöt ovat maan keskiarvoa pienemmät. Kulutuksen päästöt ovat pienimmät Keski-Suomessa, Pirkanmaalla ja Pohjois-Savossa.Uuden Suomen ympäristökeskuksen päästölaskennan mukaan Suomen kuntien yhteenlasketut kulutusperäiset kasvihuonekaasupäästöt ovat noin 57,4 Mt CO2e (hiilidioksidiekvivalenttia*). Näistä kuntien päästöistä 83 % aiheutuu kotitalouksien kulutuksesta, 11 % kuntien hankinnoista ja loput 6 % investoinneista.

Pohjois-Savon kulutusperusteiset kasvihuonekaasupäästöt ovat maan keskiarvoa pienemmät. Laskenta on tehty vuodelle 2015, jolloin kulutusperusteiset päästöt olivat Pohjois-Savossa 10,1 t CO2e asukasta kohden. Koko maan luku samana vuonna oli 10,5 t CO2e/asukas. Pohjois-Savossa kotitalouksien osuus oli 83 %, kuntien hankintojen 12 % ja investointien 5 %.

On arvioitu, että kestävien elämäntapojen henkeä kohden laskettujen kulutusperäisten kotitalouksien kasvihuonekaasupäästöjen globaalin tavoitetason tulisi vuonna 2030 olla 2,5 t CO2e / asukas (Sitra 2019). Vuoteen 2050 mennessä päästötason tulisi laskea tasolle 0,7 t CO2e / asukas. Kotitalouksien kulutuksen ohella kuntien hankinnat, investoinnit sekä yksityiset asuinrakennusinvestoinnit palvelevat kestävän elämäntavan toteutumista, minkä vuoksi myös niiden päästöt esitetään Syken laskemissa kuntien kulutusperäisissä päästötiedoissa.

Pohjois-Savon kulutusperusteiset päästöt ja maan keskiarvo. Tavoite 2030: 2,5 t CO2e

Asuminen, ruoka ja liikkuminen aiheuttavat suurimmat päästöt kotitalouksissa

Suomessa asuminen, ruoka ja liikkuminen aiheuttavat suurimmat kotitalouksien kulutusperusteiset päästöt. Laskennassa on huomioitu myös alueen ulkopuolella syntyvät päästöt, joita aiheutuu esimerksi tuontitavaroita hankittaessa. Pohjois-Savossa tuontialueille kohdentuu päästöistä 62 %, mikä on lähellä maan keskiarvoa. Pohjois-Savon kotitalouksien päästöt jakautuvat Pohjois-Savossa seuraavasti:

  • Asuminen 26 %
  • Ruoka 25 %
  • Liikkuminen 21 %
  • Tavarat 14 %
  • Palvelut 13 %
Pohjois-Savon kotitalouksien kulutusperusteiset päästöt ympyrädiagrammina.

Suomen ympäristökeskuksen tiedotteessa todetaan, että tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kotitalouksen kulutuskäyttäytymisen muutoksen ohella päättäjiltä, yrityksiltä ja muilta tahoilta merkittävää tukea muun muassa energiajärjestelmän ja liikenneinfrastruktuurin kehittämisen sekä tavaroiden ja palveluiden tuotannon ohjauksen kautta.

*Hiilidioksidiekvivalentti: Kasvihuonekaasupäästöjen yhteismitta, jonka avulla voidaan laskea yhteen eri kasvihuonekaasujen päästöjen vaikutus ilmastoon.

Lisätietoa


Jaa julkaisu

Lisää kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *