ILKIBI-ryhmä Pohjois-Savon ilmastotiekartta

Pohjois-Savon ilmasto-, kiertotalous- ja biotalousryhmä keskusteli ilmastonmuutokseen sopeutumisesta

Pohjois-Savon ilmastotyön ja ilmastotiekartan ohjausryhmä kokoontui lokakuussa Pohjois-Savon maakuntasaliin. Kokouksen teeman oli ilmastonmuutokseen sopeutuminen.

IBC-Carbon -hankkeen näkökulmia: Pohjois-Savon metsien hakkuutaso on korkea ja suojeluaste alhainen

Suomen ympäristökeskus Syken koordinoiman IBC-Carbon -hankkeen (ibc-carbon.fi) tavoitteena on metsien biodiversiteetin, hiilen varastoinnin ja sidonnan sekä muiden ekosysteemipalveluiden yhteen nivoutuva suojelu, tiedon lisääminen ja menetelmien kehittäminen sekä päätöksentekoon vaikuttaminen. Syken tutkijat Virpi Junttila ja Torsti Schulz kertoivat keskeisimmistä hankkeen tuloksista:

 • Alueelliset arviot eri maankäyttömuotojen kasvihuonekaasutaseista ovat oleellinen lähtötieto alueellisissa maankäyttö- ja ilmastosuunnitelmissa.
 • Nykyiset ja uudet potentiaaliset suojelualueet ovat merkittäviä hiilivarastoja/-nieluja.
 • Puuston kasvu ja hiilensidonta jatkuvat myös vanhemmissa metsissä.
 • Monimuotoisuus- ja ilmastokysymysten tarkastelu yhdessä mahdollistaa kustannustehokkaita ratkaisuja. Metsätuhot ovat pienempiä monimuotoisilla suojelualueilla kuin yksipuolisissa kuusimetsissä
 • Hiilineutraaliuden saavuttaminen Suomessa ja Pohjois-Savossa v. 2035 mennessä nykyisillä hakkuumäärillä on epätodennäköistä.
 • Pohjois-Savon hakkuutaso on korkea ja suojeluaste alhainen. Metsät tulee nähdä myös merkittävinä hiilinieluina.
 • Pohjois-Savossa arvokkaiden suojelemattomien kohteiden etsintä tehostuu priorisoinnilla.
 • IBC-Carbon hankkeen aineistot ovat vapaasti käytettävissä.

Tuloksia avoimena datana

Hankkeen tutkijat korostivat, että hiilinielujen vahvistamiseksi tarvitaan vaikuttavampia toimenpiteitä. Toimenpideiden tulee myös perustua tutkittuun tietoon. IBC-Carbon -hankkeen tuottamaa aineistoa on saatavilla seuraavista lähteistä:

Alueelliset kasvihuonekaasutaseet (Holmberg ym. 2023): https://zenodo.org/records/7827577
Metsäskenaariot (Junttila ym. 2023): https://zenodo.org/records/7850309

IBC-hankkeen tuloksia esitellään SysteemiHiili -hankkeen päätösseminaarissa 28.11.2023. Lisätietoja tapahtumasta ja ilmoittautuminen (Syke.fi)

Legitimacy -hankkeen tuloksia: Alueellinen ja kokonaisvaltainen tarkastelu on avainasemassa oikeudenmukaisissa ilmastotoimissa

Ilmatieteen laitos on mukana 2035Legitimacy-hankkeessa (2035Legitimacy.fi), jossa pyritään löytämään konkreettisia keinoja, joilla Suomen hiilineutraalisuussiirtymän legitimiteettiä voidaan parantaa. Tutkijat Mira Hulkkonen ja Tero Mielonen ovat koonneet hankkeen politiikkasuositukset (2035Legitimacy.fi).

Kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa juuri sinuun? Tulevaisuuden mallinnuksiin pohjautuvalla visualisointityökalulla voi tarkastella ilmastonmuutoksen vaikutuksia vuoteen 2040 mennessä. Sen avulla voi tutustua omalle asuinpaikalle arvioituja muutoksia, verrata niitä Suomen keskimääräisiin muutoksiin ja saada tietoon oman henkilökohtaisen haavoittuvuustason.

SISU-hankkeessa vauhditetaan kuntien ilmastotyötä

Suunnitelmallisen ilmastotyön juurruttaminen Pohjois-Savoon (SISU) -hanke on käynnistänyt laajan 15 eri kunnan ja seutukunnan välisen ilmastoyhteistyön. SISU-hankkeen projekti- ja viestintävastaava Stella Siitonen kertoi hankkeesta ja sen toimenpiteistä. Hanke tähtää ilmastotavoitteiden saavuttamiseen ja ilmastotyön juurruttamiseen kuntien jokapäiväiseen toimintaan. Näkyvä ja avoin ilmastotyö tulee lisäämään Pohjois-Savon maakunnan ja seutujen vetovoimaa muun muassa elinkeinoelämän keskuudessa. Lisätietoja hankkeesta (pohjoissavonsisu.fi).

Uusi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ilmastoyksikkö tukee sopeutumista

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen perustettiin vuoden 2023 alussa valtakunnallinen, monipaikkainen ilmastoyksikkö, jonka tarkoituksena on tukea ilmastotyötä koko maan laajuisesti. Ilmastoyksikön päällikkö Riitta Syvälä esitteli yksikön tehtäviä ja toimintaa. Lisätietoa yksiköstä (ely-keskus.fi).

Kokouksessa keskusteltiin yhteistyöstä sopeutumisen edistämiseksi yhteistyötä lisäämällä:

 • Selvitään tarpeet sopeutumisen koulutusten järjestämiselle.
 • Jaetaan tietoa alueellisesta sopeutumisesta ja hyvistä esimerkeistä; Pohjois-Savossa tehty paljon edistyksellistä sopeutumistyötä ja jatko näyttää myös hyvältä.
 • Maakunnallisen sopeutumissuunnitelman valmistelua voidaan tehdään yhteistyössä muiden alueiden kanssa.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Pohjois-Savossa

Ryhmässä käytiin myös monipuolinen keskustelu seuraavista toimista ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Ryhmän jäsenten mielestä sopeutumisessa tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä vaikuttavien sopeutumistoimien toteuttamiseksi. Yhteistyötä voidaan tehdä vaikuttavien sopeutumistoimien kartoittamisessa ja toteuttamisessa, viestinnässä ja tapahtumien järjestämisessä. Kokouksessa keskusteltiin erityisesti nuorten osallistamisesta ilmastotyöhön, jota pidettiin hyvin tärkeänä vaikuttavuuden kannalta.

Pohjois-Savon ELY-keskuksessa on suunniteltu Hiilineutraali Pohjois-Savo – vastuullisesti ja vaikuttavasti (HIPOVA) -hanketta vuosille 2024–2026. Hankkeelle haettaisiin rahoitusta Pohjois-Savon liitolta, Euroopan aluekehitysrahastosta 15.12.2023 mennessä.

Pohjois-Savon ilmasto-, kiertotalous- ja biotalousryhmän kokoukseen osallistui yhteensä 23 ryhmän jäsentä, joista kuvassa ovat paikan päällä maakuntasalissa kokoukseen osallistuneet.

Lisätietoa


Jaa julkaisu

Lisää kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *