ennallistaminen luonnon monimuotoisuus sopeutuminen Suomen luonnon päivä

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ennallistamistyöt pitävät yllä luonnon monimuotoisuutta

Useampi pohjoissavolainen hiekkaranta on kokenut tänä kesänä muodonmuutoksen, kun Pohjois-Savon ELY-keskuksen HELMI-ohjelman koordinoimana on niitetty, kuorittu ja tehty poistotöitä hiekkarantojen ennallistamiseksi. Sisämaan hiekkarannat on arvioitu luontotyyppien uhanalaisuuden selvityksessä vuonna 2018 Etelä-Suomen osalta erittäin uhanalaiseksi ja koko maassa vaarantuneeksi. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on tärkeää niin ekosysteemien kuin ilmastonmuutokseen sopeutumisen näkökulmasta.

Suomen luonnon päivänä pysähdytään arvostamaan monimuotoista luontoa

Pohjois-Savon ELY-keskuksen HELMI-ohjelman työntekijät ovat urakoineet kesän ajan ympäri Pohjois-Savoa ennallistamiskohteiden parissa. HELMI-ohjelma on ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön ohjelma elinympäristöjen ennallistamisen, hoidon ja suojelun vauhdittamiseksi. Sisämaan hiekkarantojen esiintyminen Suomessa painottuu Itä-Suomeen ja muun muassa Pohjois-Savoon. Pohjois-Savossa hiekkarantoja on kunnostettu Kuopiossa Kallavedellä Iivarinsalossa, Pielavedellä Nilakalla Hirviniemessä ja Mellisniemessä sekä Rautavaaralla Keyrityllä ja Ala-Luostalla.

Uhanalaisten luontotyyppien ja ympäristöjen kunnostaminen turvaa lajien sopeutumiskykyä ilmastonmuutokseen sekä varmistaa ekosysteemien säilymisen. Kun elinympäristöt tuhoutuvat tai muokkautuvat, eliöiden elintila pienenee, lajimäärät vähenevät ja osa lajeista katoaa kokonaan. Muutoksessa lajit menettävät sopeutumiskykyään, eivätkä uusiudu.

”Luonnolla on omat prosessit, ja täytyy ymmärtää, että me ihmiset olemme osa sitä. Jos luonto yksipuolistuu, ekosysteemit ovat vaarassa romahtaa. Ihminen on täysin riippuvainen näistä systeemeistä esimerkiksi puhtaan veden ja pölytyksen kautta, jotka taas turvaavat meidän ruoan saannin. Suomen luonnon päivä on tärkeä pysähtymisen paikka: Arvostammeko myös tekojemme kautta monimuotoista luontoamme?” kysyy Saara Karkulahti Hiilineutraali Pohjois-Savo -hankkeen projektipäällikkö Pohjois-Savon ELY-keskuksesta.

Hiekkarantojen kunnostaminen turvaa rantojen eliöstön säilymisen

Kallavedellä sijaitseva Iivarinsalo on osa Kuopion kansallista kaupunkipuistoa. Iivarinsalossa on vastikään tehty rantojen niittoja. Tämän työn tarkoituksena on poistaa ja pitää kurissa hiekkarantojen edustojen ruovikot, jotka uhkaavat näiden rantojen avoimena säilymistä. Kuolleista järviruo’oista kertyy siis rannoille vuosien saatossa suuria määriä kuolleita korsia, jotka peittävät avoimen hiekan alleen ja mahdollistavat rantojen nopean umpeenkasvun.

”Hiekkarantojen suojelu ja kunnostaminen on siksi tärkeää, että niin turvataan tämän uhanalaistuneen luontotyypin ja avoimesta hiekkarannasta riippuvaisen eliöstön säilyminen. Hiekkarantojen tyypilliseen eliöstöön kuuluvat mm. hiekan seassa ja pinnalla elävät niin sanotut kaivautujahyönteiset, kuten hiekassa tunneleita kaivavat myyriäiset. Lisäksi monilla hiekkarannoilla on arvoa retkeily- ja virkistyskohteina, vaikka menemmekin kunnostuksissa luontoarvot edellä”, kertoo luonnonhoidon asiantuntija Rasmus Rudnäs Pohjois-Savon ELY-keskukselta.

Hiekkarantojen uhanalaistumiseen on monia syitä. Vesien ja rantojen rehevöitymisestä johtuva umpeenkasvu, rantarakentaminen ja vesirakentaminen, vesien säännöstely, umpeenkasvu niiton ja laidunnuksen loputtua sekä vieraslajit ja rehevöittävä laskeuma ovat näistä yleisimpiä. Ilmastonmuutos tuo omat haasteensa hiekkarantojen uhanalaistumiseen, kun rantojen jääpeitteinen aika on lyhentynyt sekä jäidenlähtöön liittyvä kuluttava vaikutus on vähentynyt.

“Helmi-hankkeessa tehdään tärkeää työtä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Toivottavasti rahoitusta saadaan myös tulevina vuosina”, toteaa Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueen johtaja Kimmo Haapanen.

HELMI-ohjelmassa ennallistetaan, kunnostetaan ja hoidetaan myös perinnebiotooppeja (kedot, niityt, hakamaat ja metsälaitumet), soita, lintuvesiä, puroja, lähteitä sekä paahdeympäristöjä.


Jaa julkaisu

Lisää kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *