ilmastoverkosto mukana yhteisellä polulla

Mukana yhteisellä polulla -yhteisötunnus jaettu jo 25 toimijalle

Mukana yhteisellä polulla on yhteisötunnus, joka myönnetään organisaatioille, jotka ovat mukana Pohjois-Savon ilmastotiekartan valmistelussa ja toteuttamisessa. Tunnus kertoo sitoutumisesta yhteiseen ilmastotyöhön.

Viime joulukuussa myönsimme Hiilineutraali maakunta – Pohjois-Savo -hankkeen nimissä ensimmäiset Mukana yhteisellä polulla yhteisötunnukset. Joulukuussa meillä oli mukana kaksi organisaatiota, ja nyt tämä pohjoissavolainen ilmastoyhteisömme on kasvanut jo 25 organisaatioon! Olemme hurjan iloisia ja ylpeitä siitä, että pohjoissavolaiset toimijat ovat halunneet kertoa sitoutumisestaan yhteiseen työhön ja liittyneet ilmastotyön tiimiin.

Mukana yhteisellä polulla -yhteisötunnuksen logo, taustalla metsä

Visioita ja konkreettisia tekoja – molempia tarvitaan

Yhteisötunnuksen saaneet organisaatiot ovat kirjoittaneet verkkosivuillemme esittelytekstit, joissa kuvaavat sitä ilmastotyötä, jota organisaatiossa jo nyt tehdään. Samalla he ovat kuvanneet millä tavoin ovat mukana Pohjois-Savon ilmastotiekartan laadinnassa tai tiekartan valmistumisen jälkeen jalkauttamassa tavoitteita.

Teksteissä ilmenee ilmastotyön moninaisuus: Se, miten eri toimijat omalla tahollaan osallistuvat päästöjen hillintään sekä toisaalta sopeuttavat toimintaansa ilmastonmuutoksen myötä. Moninaisuutta kuvaa myös tekojen ja toimenpiteiden erilaisuus: Skaala on hyvin laaja aina etätyön suosimisesta uusiutuvan energian käyttöön sekä puu

Poimi parhaat vinkit talteen!

Jokainen voi olla mukana rakentamassa hiilineutraalia Pohjois-Savoa. Hyviä esimerkkejä löytyy tunnuksen saaneiden kirjoittamista esittelyteksteistä, joissa he kuvaavat omaa ilmastotyötänsä. Teksteihin on lisätty myös kiinnostavia linkkejä ja yhteystietoja. Aloittakaa teidän polku kohti hiilineutraaliutta jo tänään!

Ps. Olitko mukana ilmastotiekartan työpajoissa? Hae tunnusta!

Oletko mukana Pohjois-Savon ilmastotiekartan ohjausryhmässä tai osallistuitko johonkin ilmastotiekartan avoimeen työpajaan syyskuun ja tammikuun välillä? Nyt sinulla on mahdollisuus hankkia organisaation käyttöön Hiilineutraali Pohjois-Savo -työn “Mukana yhteisellä polulla” -tunnus!

Löydät lisätietoja tunnuksesta sekä ohjeen tunnuksen saamiseen materiaalipankista (pdf).


Jaa julkaisu