mukana yhteisellä polulla Yhteisötunnus

Ensimmäiset yhteisötunnuksen saajat julkaistu

Pohjois-Savon ELY-keskuksen koordinoima Hiilineutraali maakunta – Pohjois-Savo (HIMA) -hanke on alkanut myöntää Mukana yhteisellä polulla –tunnuksia. Kyseessä on yhteisötunnus organisaatioille, jotka ovat sitoutuneet yhteiseen ilmastotyöhön.Pohjois-Savossa ollaan ensimmäisten maakuntien joukossa laatimassa ilmastotiekarttaa, jonka on määrä olla valmis keväällä 2021. Tiekartan valmisteluun ja toteutukseen halutaan mukaan maakunnan eri toimijoita ja monipuolisia näkemyksiä. Ilmastotiekartan laajassa ja vaikutusvaltaisessa ohjausryhmässä on yli 30 henkilöä. Syksyn 2020 ja alkuvuoden 2021 aikana järjestettäviin avoimiin ilmastotyöpajoihin on ilmoittautunut yhteensä yli 250 henkilöä 50 organisaatiosta.

– Ilmastotyöhön tarvitaan konkretiaa ja ennen kaikkea yhteistä näkymää. On hienoa, että ilmastotyö nähdään tärkeänä meillä Pohjois-Savossa näin laajalla joukolla. Vaikka hiilineutraaliuteen on vielä matkaa, tahtotila on korkealla ja organisaatioiden ilmastotekoja alkaa jo näkyä ympäri maakuntaa, kertoo Pohjois-Savon ELY-keskuksen ilmastoasiantuntija Tapio Kettunen.

Mukana yhteisellä polulla -tunnus pohjautuu Pohjois-Savon ilmastotyön uuteen ilmeeseen, jonka myötä tuodaan esille maakunnan ilmastotekoja ja -tekijöitä.

– Yhteisötunnuksen saaja voi hyödyntää tunnusta omassa viestinnässään, ja näin kertoa olevansa osa Pohjois-Savon ilmastotiimiä. Tavoitteena on luoda tästä sellainen merkki, jolla voi tunnustaa väriä, ja jonka kaikki haluavat käyttöönsä. Samalla tuodaan näkyville, että tätä työtä tehdään laajalla rintamalla ja yhdessä, kuvaa Hiilineutraali maakunta -hankkeen projektityöntekijä Saara Hanhela tunnuksen visiosta.

Onnea Niiralan Kulma Oy ja Piirre C Oy!

Ensimmäiset tunnukset on myönnetty Niiralan Kulma Oy:lle sekä Piirre C Oy:lle. Molemmat organisaatiot ovat laatineet mielenkiintoisen kuvauksen omista ilmastoteoistaan. Niiralan Kulmalla tehdään monipuolista työtä asumisesta muodostuvien kulutuspäästöjen vähentämiseksi. Piirre on hyvä esimerkki siitä, miten yritys voi ottaa toimintaperiaatteeksi ekologisesti kestävän kehityksen ja antaa sen ohjata työtä ja valintoja.

Lue tunnuksen saadeiden ilmastotyön esittelyt Yhteisö-sivulta.
.


Jaa julkaisu