ilmastotyö Kiertotalous

Kokeilusta kannattavaksi toiminnaksi: Louhosten sivukivestä kehiteltiin ekologisia kivituotteita

Kaksi vuotta sitten käynnissä olleessa Pohjois-Savon liiton (EAKR) rahoittamassa KESTO-hankkeessa haettiin kohteita materiaalitehokkuuskokeiluille ja nilsiäläinen Ikikivi Oy:n sivukiven hyödyntäminen valittiin yhdeksi toteutettavaksi kokeiluksi. Kokeilu perustui graniittilouhoksilla vuosikymmenien saatossa syntyneen sivukiven prosessoimiseen uusiksi tuotteiksi. Suuria hautakivituotantoon kelpaamattomia lohkareita, joita ei esimerkiksi rikkojen tai halkeamien vuoksi voitu käyttää alkuperäiseen tarkoitukseen, hyödynnettiin kokeilun aikana noppa- ja nupukivituotteiden valmistukseen.

Toiminta toteuttaa seuraavia ilmastotiekartan toimenpiteitä:

Toimenpide 1: Kehitetään raaka-aineiden talteenottoa ja uudelleen käyttöä kestävällä tavalla. Varmistetaan kaivannaisten riittävyys tuleville sukupolville. 

Toimenpide 2: Hyödynnetään teollisuuden materiaalisivuvirtoja alueella.

Sivukivestä valmistetuista noppa- ja nupukivistä tuli osa Ikikiven Ekograniitti-tuoteperhettä. ”Teemme myös yhteistyötä kotimaisten graniittitoimijoiden kanssa valmistaen heille alihankinta tuotteita graniitista”, Ikikivi Oy:n Tom Huhta kertoo. Ekograniittituotteilla vastataan asiakkaiden ympäristötietoisuuteen, joka tulee esiin esimerkiksi julkisessa rakentamisessa, kun kuntien hiilineutraaliustavoitteita täytetään valitsemalla kotimaista ja kiertotalouden periaatteilla valmistettuja kivirakentamisen tuotteita.

Ympäristöarvoja ja uusia työpaikkoja

Sivukivien hyödyntämisen mittakaava on kasvanut kokeilujakson jälkeen tasaiseen tahtiin, Huhta kertoo, ”Pelkästään tänä vuonna on tähän osaan tuotantoa työllistetty kuusi uutta työntekijää”. Ikikivi Oy:llä pohditaankin nyt sivukivien nupu- ja noppakivi tuotantokauden pidentämistä nykyisestä 7 kuukaudesta 10 kuukauteen vuodessa. Noppakiven tuotantomäärä on noussut liki 5 000 m² tänä vuonna. Tähän mennessä sisään tulevaa materiaalia on saapunut 1 000 t, vuoden loppuun mennessä määrän arvioidaan lähestyvän kaiken kaikkiaan 2 000 tonnia.

Suurin osa sivukivestä koostuu Varpaisjärveltä louhitusta mustasta graniitista (yli 1 000 t), lisäksi hyödynnetään vaalean harmaata graniittia Varpaisjärveltä, vihertävää graniittia Kiuruvedeltä sekä tumman harmaata Rautavaaralta. Materiaalitehokkuuskokeilu toteutettiin yhdessä Varpaisjärven vanhoista mustan graniitin louhimoista, jossa edelleen luvat ovat voimassa. Lisäksi Varpaisjärvellä on kaksi muuta toiminnassa olevaa mustan graniitin louhimoa, yksi harmaan graniitin louhimo sekä yhtä louhimoa ollaan luvittamassa mustan graniitin louhintaan. Sivukivi ei näin ollen tule aivan heti loppumaan, Huhdan mukaan sivukiven tuotanto saadaan uusia tuotteita tekemällä vain hidastumaan, materiaali ei tule loppumaan.

Noppakivisäkkejä. Kuva: Ikikivi Oy

Asiakkaita Ekograniitti-tuotteille löytyy, kun ympäristöarvot ja vähähiilisyystavoitteet lisääntyvät etenkin kunnilla ja kaupungeilla. ”Kotimaiset graniittituotteet kiinnostavat, sillä usein tarjouspyynnöissä on päästörajat ja valinta tällöin kohdistuu kotimaiseen tuotteeseen”, kertoo Huhta.

Ikikiven sivukiven hyödyntäminen on hyvä esimerkki EU-hankkeen avulla toteutetusta kokeilusta, jossa resurssiviisaasti hyödynnetään valmiiksi irrotettua hyödyntämätöntä kivimateriaalia. Toiminnasta on tullut kannattavaa ja pysyvää ja tällä tavoin pystytään lisäksi vähentämään päästöjä ilmakehään.

EU-hankkeissa kokeilut ovat usein yksi muoto toteuttaa uusia toimintatapoja ja kuten tässä kokeilussa keksiä jokin uusi toimintamalli, josta on hyötyä niin ilmastolle kuin taloudelle.

Lisätietoja

Ikikivi Oy
Tom Huhta
puh. 050 404 0404
tom.huhta@ikikivi.fi

Katja Huhta
puh. 050 525 9366
katja.huhta@ikikivi.fi

Materiaalitehokkuuskokeilu:
Kirsi Savolainen, KESTO-hanke ja Suunnitelmallisen ilmastotyön juurruttaminen Pohjois-Savoon (SISU) -hanke
puh. 040 516 2071, kirsi.savolainen@iisalmi.fi

Artikkelin lähdeaineisto: SISU-hankkeen tiedote 25.9.2023. Kuvat: Tom Huhta, Ikikivi OyJaa julkaisu

Lisää kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *