ilmastonmuutos ipcc

IPCC:n raportti: ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan nopeita ja vaikuttavia ilmastotoimia

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi 20.3.2022 kuudennen arviointiraportin viimeisen osan, yhteenvetoraportin. Raportin mukaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet voidaan saavuttaa vain välittömillä ja voimakkailla päästövähennyksillä. Tähän artikkeliin on koottu keskeiset raportin tulokset infografiikoineen ja arvioita ilmastonmuutoksen vaikutuksista maailmanlaajuisesti.

IPCC:n 6. ilmastoraportin viimeinen osa käsittelee ilmastonmuutoksen maailmanlaajuisia vaikutuksia. Satojen tutkijoiden yhteistyönä koottun raportin pääviesti on, että ilmastonmuutos etenee ja sen vaikutukset heikentävät ihmisten ja luonnon hyvinvointia. Raportteja on julkaistu noin viiden vuoden välein ja 6. raportin ensimmäinen osa julkaistiin syksyllä 2021.

1,5 asteen lämpenemisen taso ylitettään todennäköisesti viimeistään 2030-luvun alkupuolella

Yhteenvetoraportin mukaan maapallon keskilämpötila on noussut 1,1 °C esiteolliseen aikaan verrattuna. Raportissa myös todetaan, että nousu on aiheutunut lähes täysin ihmisen toiminnasta. Vaikka päästöjä onnistuttaisiin vähentämään voimakkaasti seuraavien vuosien aikana, Pariisin ilmastosopimuksen tavoitetta lämpenemisen rajoittamisesta 1,5 °C:n tasoon ei välttämättä saavuteta. Tavoitteen saavuttaminen edellyttäisi välittömiä ja voimakkaita päästövähennystoimia. Tutkijat arvioivat, että 1,5 °C:n taso ylitetään todennäköisesti viimeistään 2030-luvun alkupuolella.

Maapallon keskilämpötila on noussut 1,1 astetta esiteolliseen aikaan verrattuna.

Ilmasto muuttuu nopealla vauhdilla ja siksi vaikutukset ovat merkittäviä ympäri maailmaa

Aiemmissa IPCC:n raporteissa on jo tuotu esille ilmastonmuutoksen aiheuttamia muutoksia ja aluevaikutuksia. Uusimmassa yhteenvetoraportissa kerrotaan nopeista lämpötilan ja hiilidioksidipitoisuuden muutoksista, jotka vaikuttavat muun muassa jäätiköihin ja meriin. Maapallon keskilämpötila on noussut viimeisen 50 vuoden aikana nopeammin kuin 2000 vuoteen ja hiilidioksidipitoisuudet ovat korkeimmillaan vähintään 2 miljoonaan vuoteen. Vaikutuksista todetaan, että jäätiköt ovat vetäytyneet maailmanlaajuisesti vuoden 1950 jälkeen nopeammin kuin 2000 vuoteen.

Muutokset maapallon lämpötilassa, kasvihuonekaasujen määrässä sekä merissä ja jäätiköissä ovat suuria.


Tutkimuksissa havaittuja ilmastonmuutoksen vaikutuksia on koottu alla olevaan taulukkoon. Ilmastonmuutos on vaikuttanut jo muun muassa veden saatavuuteen ja maatalouteen. Rankkasade- ja hulevesitulvien odotetaan yleistyvän taajamissa ja myrskytuhojen rannikoilla. Lisäksi ilmastonmuutoksella on laajoja vaikutuksia ihmisten terveyteen, myös Suomessa.

Ilmastonmuutos vaikutukset ulottuvat laajalle yhteiskuntiin, ihmisiin ja luontoon.

Vaikuttavat toimenpiteet vaativat sitoutumista ja rahoituksen moninkertaistumista

Ilmastonmuutoksen hillinnässä ja sopeutumisessa tarvitaan koko yhteiskunnan sitoutumista (kuva alla). Yhteenvetoraportissa nostetaan talous, teknologia ja kansainvälinen yhteistyö kriittisiksi ilmastotoimien mahdollistajiksi. Ilmastotoimien toteutuksessa tulee kiinnittää huomioita oikeudenmukaisuuteen, osallisuuteen ja reiluun siirtymään.

Lisätietoja


Jaa julkaisu

Lisää kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *