ilmasto ilmastonmuutos

IPCC:n raportti: 1,5 asteen raja ylitetään todennäköisesti jo 2030-luvun alkupuolella

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi 9.8.2021 raporttinsa, jonka mukaan useiden vahinkoa aiheuttavien sääilmiöiden todennäköisyys on kasvanut. Raportin mukaan Pariisin sopimuksen mukainen 1,5 asteen raja tultaneen ylittämään viimeistään 2030-luvun alkupuolella, mikä on 10 vuotta aiemmin arvioitua nopeammin. Tässä artikkelissa on koottu keskeiset raportin tulokset infografiikoineen.Nyt julkaistu IPCC:n kuudennen ilmastoraportin 1. osa käsittelee ilmastojärjestelmän muutoksia ja niiden luonnontieteellistä taustaa. Raportin mukaan maapallon keskilämpötila on noussut 1,1 °C esiteolliseen aikaan verrattuna. Ihmisten toiminta on aiheuttanut tästä lämpenemisestä lähes kaiken (kuva 1). 1,5 asteen raja tultaneen ylittämään viimeistään 2030-luvun alkupuolella. Aiemmin on arvioitu, että raja ylitettäisiin vasta 10 vuotta myöhemmin. Pohjoiset alueet, Suomi mukaan lukien, lämpenevät tätä nopeammin. Suomen keskilämpötila on jo noussut yli kaksi astetta 1800-luvun lopun jälkeen.

Maapallon keskilämpötila on noussut 1,1 astetta esiteolliseen aikaan verrattuna.
Kuva 1: Maapallon keskilämpötilan toteutunut kehitys sekä mahdollinen kehitys tulevaisuudessa erilaisilla CO2-päästömalleilla.

Lämpenemisen aiheuttamat muutoset ovat laajoja, nopeita ja peruuttamattomia

Kuudenteen arviointiraporttiin kootut tutkimustulokset osoittavat, että ilmaston lämpenemisestä aiheutuvat muutokset ovat ennennäkemättömän laajoja, nopeita ja osin peruuttamattomia (Kuva 2 ja kuva 3). Lämpenemisen aiheuttamat muutokset näkyvät maapallolla niin maalla, merellä, ilmakehässä kuin lumi- ja jääpeitteessä. Myös vahinkoa ja vaaraa aiheuttavien sääilmiöiden, kuten hellejaksojen, kuivuuden ja rankkasateiden, esiintyvyys on lisääntynyt jo nyt ja lisääntyy edelleen tulevaisuudessa. Hiilidioksidipitoisuudet ilmakehässä ovat korkeimpia vähintään 2 miljoonaan vuoteen.

Ilmastonmuutos näkyy maalla, merissä ja ilmakehässä.
Kuva 2: Kooste ilmaston lämpenemisen vaikutuksista maa- ja merialueilla, ilmakehässä sekä lumi- ja jääpeitteessä.
Muutokset ovat ennennäkemättömän laajoja ja nopeita.
Kuva 3: Ilmaston lämpenemisen aiheuttamat muutokset maapallon keskilämpötilassa, ilmakehän CO2-pitoisuudessa sekä maapallon jäätikköalueilla ovat ennennäkemättömän laajoja ja nopeita.

IPCC:n uusi raportti tuo esiin myös, että mitä pidemmälle ilmastonmuutos etenee, sitä voimakkaammat ovat sen vaikutukset sääilmiöihin ja niiden yleisyyteen. Toisin sanoen sään ääri-ilmiöt moninaistuvat lämpötilan noustessa (kuva 4).

Lämpenemisen riskit ja vaikutukset ovat sitä suuremmat, mitä enemmän ilmasto lämpenee.
Kuva 4: Ilmaston lämpenemisen riskit ja vaikutukset ovat sitä suurempia, mitä enemmän ilmasto lämpenee.

Hiilineutraaliuden saavuttaminen vaatii päästövähennysten lisäksi hiilensidontaa

Elinkelpoisen maapallon säilyttämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitaan nopeita, laaja-alaisia ja vaikuttavia toimenpiteitä. Luonnollisten vaihteluiden vuoksi muutokset tulevat näkymään vasta vuosikymmenten päästä. Jotta keskilämpötila ei nousisi Pariisin ilmastosopimuksessa asetetun 1,5 asteen yli, hiilineutraaliuteen tulisi päästä vuoteen 2050 mennessä. Ilmastonmuutoksen rajoittaminen vaatii voimakkaiden päästövähennysten lisäksi myös hiilidioksidin poistamista ilmakehästä esimerkiksi sitomalla hiilidioksidia metsiin ja maaperään (Kuva 5).

Ilmastonmuutoksen rajoittaminen vaatii, että päästövähennysten lisäksi ilmakehästä poistetaan hiilidioksidia.
Kuva 5: Ilmaston lämpenemisen rajoittamiseen vaaditaan päästövähennysten lisäksi ilmakehässä olevan CO2:n sitomista esim. metsiin ja maaperään.

Lähteet


Jaa julkaisu