kysely nuoret

Ilmastokyselyyn runsaasti vastauksia – nuoret toivovat tietoa ja osallistumismahdollisuuksia

15.3.-8.4.2021 avoinna olleen nuorten ilmastokyselyn kautta annettiin yhteensä 105 vastausta. Vastauksissa nousee esille nuorten huoli ilmastonmuutoksen hillintätoimenpiteiden riittävästä nopeudesta ja nuorten osallistumismahdollisuuksista kuntien päätöksenteossa.

Hiilineutraali maakunta – Pohjois-Savo (HIMA) -hankkeen järjestämään nuorten ilmastokyselyyn saapui muutaman viikon aikana runsaasti vastauksia. Vastauksia saatiin kahdeksasta Pohjois-Savon kunnasta, eniten Kuopiosta ja Varkaudesta.

Vastauksissa korostuu erityisesti seuraavat teemat:

  • Lisää vaikutusmahdollisuuksia nuorille päätöksenteon eri vaiheissa.
  • Päätöksien ilmastovaikutukset tulisi huomioida paremmin.
  • Nuoret tarvitsevat tietoa ilmastonmuutoksesta ja kulutusvalintojen vaikutuksista ilmastoon.
  • Kestäviä liikkumistapoja tulisi edistää voimakkaasti ja mahdollistaa kestävä liikkuminen myös harvaan asutuilla alueilla.
  • Ilmastoaiheet voisivat näkyä vahvemmin opetuksessa.

Nuoret kokevat, että mediassa käsitellään ilmastoteemoja melko usein, mutta paikalliset ilmastoasiat ja toimenpiteet eivät näy riittävästi nuorten seuraamissa medioissa. Lisäksi vastauksissa toivotaan, että kestäviä valintoja tuettaisiin enemmän. Esimerkkeinä mainitaan paremmat lajittelumahdollisuudet ja halvemmat matkaliput. ”Ihmiset vähentävät kulutusta ja suojelevat ilmastoa enemmän, jos siihen annetaan paremmat ja helpommat mahdollisuudet”, yhdessä kommentissa todetaan.

Nuorten huoli ilmastonmuutoksesta ja vaikutusmahdollisuuksista on näkynyt myös Pohjois-Savon ilmastotiekarttaa valmisteltaessa. Pohjois-Savon ELY-keskus hyödyntää nuorten antamia vastauksia ilmastotiekartan laatimisessa ja jalkauttamisessa.


Jaa julkaisu

Lisää kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *