kasvihuonekaasupäästöt pohjois-savo SYKE

Ennakkotieto: Pohjois-Savon ilmastopäästöt laskivat 4 prosenttia vuonna 2022

Suomen ympäristökeskuksen julkaisemien ennakkotietojen mukaan Pohjois-Savon ilmastopäästöt ovat laskeneet 4 % vuonna 2022. Edellisvuoteen verrattuna eniten vähenivät lämmityksen päästöt. Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet 30 % vuosina 2005–2022 ja asukaskohtaiset päästöt 27 %.

Suomen ympäristökeskus Syke julkaisi 21.11.2023 ennakkotiedot (Syke.fi) kuntien vuoden 2022 kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä. Ennakkotietojen mukaan Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöt olivat 1749 kt CO2 ekv.* vuonna 2022. Ilmastopäästöt olivat 4 % pienemmät kuin vuonna 2021. Pohjois-Savossa päästöjen muutos on samansuuntainen koko maan päästökehityksen kanssa. Valtakunnallisesti päästöt laskivat 2,7 % vuoden 2022 aikana.

Kuva 1: Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöt 2005-2022. * HINKU-laskenta on kuntien ja aluiden tavoitteiden seurantaan tarkoitettu oletuslaskentamalli. Ei sisällä päästöhyvityksiä, päästökauppaan kuuluvien teollisuuslaitosten polttoaineiden käyttöä, teollisuuden sähkönkulutusta, teollisuuden jätteiden käsittelyn päästöjä eikä kuorma-, paketti- ja linja-autojen läpiajoliikennettä. Tietojen lähde: Syke 2023.

Pohjois-Savon suurimmat kasvihuonekaasupäästölähteet edellisvuoden tapaan olivat maatalous (34 %), tieliikenne (25 %) ja lämmitys (18 %). Suurin muutos tapahtui lämmityksen päästöissä, jotka laskivat edellisvuodesta 14 %. Sähkölämmityksen päästöt laskivat 14 %, kaukolämmön 10 % ja öljylämmityksen 14 %. Muun lämmityksen päästöt laskivat peräti 29 %. Muuhun lämmitykseen lasketaan maalämpö, puulämmitys ja muu erillislämmitys. Sähkön käytön ja lämmityksen päästöt laskivat yhteensä 13 % vuonna 2022.

Valtakunnallisesti kaukolämmön tuotannon kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat noin 2,3 % vähentyneestä energiakulutuksesta huolimatta. Pohjois-Savossa kaukolämmön päästöt laskivat samaan aikaan 10 %. Syynä ovat energiankulutuksen vähenemisen lisäksi kaukolämmön tuotannossa käytetyt polttoaineet. Pohjois-Savossa turpeen käyttöä on korvattu pääosin puuperäisillä polttoaineilla. Bioperäiset polttoaineet katsotaan HINKU-laskennassa hiilidioksidin osalta nollapäästöisiksi.

Liikennesektorin kasvihuonekaasupäästöt nousivat 3 % vuonna 2022. Tieliikenteen päästöt nousivat 3 % ja raideliikenteen 14 % edellisvuodesta. Vesiliikenteen päästöt laskivat 11 %. Tieliikenteen päästöjä nosti erityisesti edellisvuotta pienempi polttoaineiden biokomponenttien osuus.

*kt CO2 ekv. = kilotonnia hiilidioksidiekvivalenttia, kasvihuonekaasupäästöjen yhteismitta, jonka avulla voidaan laskea yhteen eri kasvihuonekaasujen päästöjen vaikutus kasvihuoneilmiön voimistumiseen.

Kuva 2: Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöt sektoreittain, HINKU-laskenta. Tietojen lähde: Syke 2023.

Asukaskohtaiset päästöt laskeneet eniten Kuopiossa, Kaavilla, Iisalmessa ja Siilinjärvellä

Pohjois-Savon asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet 27 % vuosina 2005-2022. Pohjois-Savon kunnista Kuopiossa asukaskohtaiset päästöt ovat laskeneet eniten, 45 % (kuva 3). Seuraavaksi eniten asukaskohtaiset päästöt ovat laskeneet Kaavilla (-43 %) ja Iisalmessa (-27 %) ja Siilinjärvellä (-27 %). Suomessa asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet samalla aikavälillä 32 %.

Kuva 3: Pohjois-Savon asukaskohtaisten kasvihuonekaasupäästöjen muutos kunnittain vuosina 2005-2022. Vuoden 2022 tiedot ovat ennakkotietoja. Tietojen lähde: Syke 2023.

Lisätietoja


Jaa julkaisu

Lisää kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *