ELY-keskus ilmastoverkosto

ELY-keskusten ilmastoverkosto koolla Kuopiossa

ELY-keskusten ilmastoverkosto on asiantuntijaverkosto, jonka avulla välitetään tietoa ELY-keskusten välillä ja edistetään ilmastotavoitteita valtion aluehallinnossa. Verkosto kokoontui Kuopiossa 2.-3.6.2022. Järjestyksessään 7. ilmastoverkoston tapaamisessa esiteltiin ELY-keskusten ilmastotyötä ja keskusteltiin ajankohtaisista teemoista, kuten kiertotaloudesta, ilmastonmuutokseen sopeutumisesta ja ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksista. Tapaamisen aikana tutustuttiin myös paikallisiin ilmastotekoihin.

Ilmastotyön edistämistä kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti

Verkostopäivät avasi Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen johtaja Tommi Huttunen. Avauksessaan Huttunen korosti kumppanuuksia ja yhteisiä tavoitteita ilmastotyössä. Parhaillaan ollaan päivittämässä Itä-Suomen liikennestrategiaa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Ilmastotavoitteet ja kestävä liikkuminen näkyvät strategiassa aiempaa vahvemmin.

Ensimmäisen päivän aikana kuultiin ilmastotyön ajankohtaisia asioita ELY-keskuksista sekä ministeriöistä. Ministeriöiden edustajina tapaamisessa olivat maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio sekä ympäristöministeriön ohjelmapäällikkö Olli-Pekka Pietiläinen. Molemmat korostivat puheenvuoroissaan vaikuttavaa yhteistyötä, jota tehdään hillinnän ja sopeutumisen asioissa ministeriöiden ja ELY-keskusten välillä. ELY-keskukset ovat osallistuneet aktiivisesti ilmastolain kokonaisuudistuksen, keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) ja kansallisen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelman (KISS2030) valmisteluun.

Iltapäivän ekskursiolla verkostolaiset pääsivät tutustumaan resurssiviisaan Kuopion kehittämiseen. Kuopion Museolla ja kierroksella kävelykeskustassa toimenpiteitä esittelivät Kuopion kaupungin ympäristöasiantuntija Minna Kokkonen ja suunnitteluinsinööri Hanna Väätäinen. Samalla halukkaat pääsivät koeajamaan Kuopion Vilkku-kaupunkipyöriä.

ELY-keskusten ilmastoverkosto
ELY-keskusten ilmastoverkosto kokoontui kesäkuussa Kuopiossa.

Ilmastonmuutokseen sopeutumalla ja varautumalla ehkäistään haitallisia terveysvaikutuksia

Toisen verkostopäivän teemoina olivat ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja terveysvaikutukset. Maa- ja metsätalousministeriön Kirsi Mäkinen kertoi Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumisssuunnitelman (KISS2030) valmistelusta. Suunnitelman tavoitteena on hallita ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä ja sopeutua ilmastossa tapahtuviin muutoksiin. Valmisteilla oleva suunnitelma ohjaa sopeutumistoimia vuoteen 2030 saakka. Tavoitteena on, että suunnitelman lausuntokierros on syksyllä 2022. Suunnitelma annetaan valtioneuvoston selontekona eduskunnalle.

Ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksia avasi Kausal Oy:n tutkimusjohtaja Jouni Tuomisto. Keskeisiä suoria vaikutuksia ovat helteiden aiheuttamat kuolemantapaukset, liukastumistapaturmat, rakennusten sisäilmaongelmista johtuvat sairaudet ja vesiepidemiat. Lisäksi muun muassa siitepölyoireet ja myrskyjen aiheuttamat onnettomuudet voivat lisääntyä ilmastonmuutoksen myötä. Alueelliset erot vaikutuksissa ovat globaalisti suuria.

Ilmastonmuutoksen keskeisimpiä terveysvaikutuksia. Lähde: THL 2020.


Tilaisuudessa kuultiin myös ympäristöministeriön erityisasiantuntija Heikki Sorasahin ajankohtaiskatsaus kiertotaloudesta ja Pohjois-Savon liiton suunnittelujohtaja Annaelina Isolan esitys maakuntaliiton ilmastotyöstä.  Verkostopäivien lopuksi keskusteltiin ELY-keskusten hiilijalanjäljen laskennasta.

Ilmastoverkosto toimii myös tapaamisten välillä

Kuopion verkostotapaamisen järjestivät yhteistyössä Pirkanmaan ja Pohjois-Savon ELY-keskukset. Tapaamiseen osallistui noin 30 henkilöä paikan päällä ja etäyhteyksien välityksellä. ELY-keskusten edustajien lisäksi tapaamiseen osallistuivat ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön edustajia.

Verkosto tapaa säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa. Tapaamisten välillä pidetään verkkovälitteisiä kokoontumisia, joissa käsitellään mm. erilaisia valtionhallinnosta tulevia lausuntopyyntöjä, selvitysten julkistamisia sekä ajankohtaiskatsauksia eri teemoihin. Verkoston toimintaa koordinoi Pirkanmaan ELY-keskus.

Yläreunan iso kuva: Ilmastoverkostolaiset pääsivät koeajamaan Kuopion kaupunkipyöriä.


Jaa julkaisu

Lisää kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *