osallistaminen viisasliikenne

Viisasta liikkumista edistetään Pohjois-Savossa yhteistyössä asukkaiden kanssa

Viisaiden liikkumistapojen edistäminen on merkittävässä asemassa Pohjois-Savon ilmastotyössä. Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden sekä liikenneturvallisuuden parantaminen ovat keskeinen osa viisaan liikkumisen edistämistä maakunnassa. Tätä työtä tehdään yhteistyössä asukkaiden ja alueella liikkuvien kanssa.

Nuorten ideoita viisaaseen liikkumiseen haetaan ideakilpailulla 

Ylä-Savon nuorille suunnattu Viisaan liikkumisen ideakilpailu on käynnissä 14.5.2021 saakka. Kilpailussa haetaan ideoita, miten nuorten liikenneturvallisuus parantuisi ja ympäristöystävällinen liikkuminen lisääntyisi. Kilpailuun voi osallistua 12–17-vuotiaat Ylä-Savon alueella asuvat tai opiskelevat nuoret yksittäisenä henkilönä tai ryhmänä. Kilpailuaihetta voidaan myös työstää koulussa osana oppituntia tai harrastusryhmässä.  

Osallistujien kesken arvotaan 300 euron arvoinen lahjakorttipalkinto!  

Viisaan liikkumisen ideakilpailu on osa Ylä-Savon kunnissa käynnistynyttä Koululaisten turvallisen ja viisaan liikkumisen edistäminen Ylä-Savon kunnissa 2021 -hanketta. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja kokeilla uudenlaisia yläasteikäisten koulutyöhön soveltuvia toimintatapoja, edistää vastuullista liikkumista sekä kehittää koulujen lähiympäristön liikenneturvallisuutta. Hankkeessa ovat mukana Iisalmen ja Kiuruveden kaupungit sekä Keiteleen, Lapinlahden, Pielaveden, Rautavaaran, Sonkajärven ja Vieremän kunnat. Hanke on saanut Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tieliikenteen turvallisuuden valtionavustusta. Yhteistyökumppaneina toimivat Pohjois-Savon ELY-keskus, Fiksusti kouluun -ohjelma ja Liikenneturva. 

Keski-Savossa valmistaudutaan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman laatimiseen – asukkaiden näkemyksiä kootaan asukaskyselyllä 

Keski-Savon kuntiin (Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Pieksämäki, Varkaus) laaditaan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma vuoden 2022 aikana. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Keski-Savon kuntien, Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja maakuntaliittojen kanssa. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmassa tullaan määrittämään pitkän tähtäimen visio kävelyn ja pyöräilyn lisäämiseksi seudun kunnissa sekä kuvaamaan toimenpiteet kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuuden lisäämiseksi. Tarkoituksena on lisätä kävelyä ja pyöräilyä sekä arkimatkoilla että vapaa-ajan liikuntamuotona ja näin parantaa kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

Edistämisohjelman laadinnan tueksi toteutetaan asukaskysely. Asukaskyselyssä alueen asukkaat ja alueella liikkuvat pääsevät kertomaan näkemyksensä kävelyn ja pyöräilyn nykytilanteesta. Kyselyn avulla kootaan kokonaiskuvaa siitä, missä ovat kävelyn ja pyöräilyn suurimmat puutteet ja ongelmakohdat sekä selvitetään asukkaiden nykyisiä liikkumistapoja ja niihin vaikuttavia taustatekijöitä. Asukkailta toivotaan myös ideoita kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi tulevina vuosina. Tuloksia hyödynnetään edistämisohjelman laadinnassa. 

Kerro mielipiteesi ja osallistu kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksien kehittämiseen. Kyselyyn voi vastata 30.9.2021 asti osoitteessa https://query.eharava.fi/3592.

Syksyllä 2021 myös Ylä-Savon alueella tullaan toteuttamaan kysely, jolla kartoitetaan ja kootaan kokonaiskuvaa asukkaiden liikkumistottumuksista sekä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteista ja parantamistarpeista. Kyselyn tuloksia hyödynnetään jatkossa kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman laadintaan.  


Jaa julkaisu